Asukoht: > Meist

Meist

"Kuigi ümbrus on sama, elab igaüks meist erinevas maailmas" Arthur Schopenhauer

AS Hoolekandeteenused Erastvere Kodu on Kagu-Eestis paiknev Kodu, kus pakume erihoolekandeteenuseid täiskasvanud psüühilise erivajadusega inimesele. Täna elab meie Kodus, erinevatel teenustel kokku, ca 165 inimest.

Meie eesmärk on säilitada või parandada inimese igapäevaelu toimingutega toimetulemise taset. Eesmärgi saavutamiseks lähtume oma töös individuaalselt inimese isiksusest ja pakume, vastavalt inimese vajadusele, juhendamist ja abi, et elukvaliteet säiliks või paraneks. Toetame inimese sotsiaalse suhtlusvõrgustiku säilimist sugulaste, sõprade ning teiste abistavaid teenuseid pakkuvate organisatsioonidega suhtlemisel.

Kliendile koostame koostöös tema võrgustikuliikmetega individuaalse tegevusplaani, milles seab klient endale võimetekohased ja arengut soodustavad tegevused, eesmärkide saavutamiseks. Tagatud on kliendi tegevusplaani elluviimine klienditeenindajate- tegevusjuhendaja abi ja juhendamise toel ja regulaarne läbivaatamine koos kliendiga.

Peame oluliseks, et inimesel endal tekiks tunne, et tema ise saab oma elu juhtida ning selleks juhendame ja õpetame inimesele oma päeva planeerima ja igapäevaste toimingutega toimetulekut kodustes tingimustes.  

Meie propageerime tervislikke eluviise.

Meie Kodus on aktiviseerivad tegevused  töö-, sportlik- ja huvitegevus igapäevane osa kliendi päevasest elukorraldusest.

 • meil on igal kodu elanikul oma tugiisik, kellega on võimalus oma rõõme ja muresid jagada;
 • meil on oma aiapidamine- kasvatame köögivilju ise (Kodu köögi tarbeks ja müügiks väljapoole Kodu);
 • õueala ja pargi korrastamise eest hoolitseme me ise;
 • oma kodu korrastamise eest hoolitseme me igapäevaselt ise;
 • meil on puutöökoda, milles renoveerime Kodus kulunud mööblit ja valmistame majapidamises vajaminevaid asju;
 • meil on igal hommikul hommikuvõimlemine saalis üheskoos;
 • meil harrastatakse kepikõndi, nii üksi kui rühmas;
 • meil on oma jalgpallimeeskond;
 • meil on jõusaal, kus on võimalik treenida ennast tugevaks;
 • meil on võimalik mängida erinevaid lauamänge kabest alates kuni koroonamänguni välja;
 • meil on oma muusikaring ja lauluring;
 • meil on perekoosolekud ja vestlusringid klientidega;
 • meil on kauni järve kaldal kabel, kus üks kord nädalas toimub piiblitund kirikuõpetajaga;
 • meil on võimalik harrastada käsitööd alates tikkimisest lõpetades kangastelgedel kudumisega;
 • meil on võimalus kööginurgas endale ise toitu valmistada;
 • meil on võimalus igal elanikul ise oma riideid pesuruumis pesta;
 • meil käib kord nädalas juuksur;
 • meil on igapäevaselt värsked ajalehed lugemiseks;
 • kord kvartalis toimub suurem ühine väljasõit, koos valitud marsuudil;
 • meil on aktiivne kultuurielu- me külastame ise erinevaid kultuuriüritusi ning korraldame suuremaid ja väiksemaid üritusi oma kodu perele ja ka meie sõpradele.

Meil on võimalus tegeleda kõikvõimalike loovate tegevustega alates joonistamisega lõpetades töiste tegevustega. Meie jaoks on oluline, et kõik meie Kodu elanikud saaksid oma huvidele vastava tegevusega tegeleda ning selle eesmärgi saavutamiseks oleme eelkõige ise avatud meie Kodu elanike, eestkostjate, kliendi lähedaste ja asjalike inimeste ettepanekutele, meie tegevusvõimaluste laiendamise osas.

Meie Kodus toimetava personali hulka kuulub 53 klienditeenindajat- tegevusjuhendajad, vanemtegevusjuhendajad, kodu juht ja 13 tugiteenuste osutajat -toitlustus-, transporditeenus, kinnisvarahooldus, dokumendihaldur ja koduõenusteenus, kes igapäevaselt töötavad meeskonnana selle nimel, et meie kodu elanikud saaksid teenust, lähtudes eelkõige inimese vajadustest. 

Meie jaoks on oluline hoida meeskonnas tekkinud sünnergiat, mille aluseks on üksteisest lugupidamine - avatud suhtlemine - usaldusväärsus.

Teenuse pakkumisel lähtume Eesti Vabariigis kehtivast õigusest ja headest tavadest.