Asukoht: > Uudised

Uudised

Uued kodud meie elanikele

Meie juures teenusel viibivad inimesed saavad lähiaastatel endale uued elukohad uutes teenuseüksustes, mis rajatakse väikestesse peremajadesse või korteritesse üle Eesti. Suurema hooldusvajadusega inimesed kolitakse pereküladesse, mis  meie ettevõttel on töös juba kolm aastat.

Muutus erihoolekandeteenuse osutamisel on seotud kogu Eesti Vabariigis toimuva teenusekvaliteedi arenguga nii vormilises (elukohad) kui sisulises (tegevusjuhendaja töö sisu) mõttes. Täpsemalt saate selle kohta lugeda kirjale juurde lisatud meie ettevõtte infokirjast siit.

Täna on Erastveres ööpäevaringsel erihooldusteenusel 134 inimest, kes on teenusele saabunud Eesti erinevatest paikadest.

2016. aastal kolisid mitmed toetatud elamise kliendid uutesse kogukonnas elamise üksustesse. Toetatud elamise teenuse osutamise Erastveres lõpetame selle aasta lõpuga. Järgmisel, 2017. aastal uutesse kodudesse kolimine jätkub: ööpäevaringselt erihooldusteenuselt saab uue kodu kogukonnas elamise teenusele 15 inimest. Kui seni on pidanud inimesed viibima ööpäevaringsel erihooldusteenusel, sest kogukonnas elamise teenusekohti ei ole, siis täna on inimesel võimalik liikuda talle sobivamale teenusele. Selleks valmistame inimesi ka ette ja harjutame neid iseseisvama elukorraldusega: söögivalmistamine, poenimekirja koostamine, kauba ostmine poest, tööl käimine jne. Inimeste pärast muret tundma ei pea, et nad ettevalmistamata liiguvad teisele teenusele, teeme selle nimel, et kolimine kulgeks sujuvalt,  igapäevaselt tööd.

Erastvere Kodu sulgeme lõplikult 31.12.2018 – see tähendab, et kolimisprotsess puudutab kõiki meil täna teenusel viibivaid inimesi. Kolimine toimub järk järgult: ka tänastest peremaja tüüpi kodudest liigub inimesi kogukonnas elamise teenusele ja meie Erastvere Kodust saavad liikuda meie kliendid, kes ööpäevaringsel teenusel viibivad, siis peremajja teenusele. Arvestades meie ööpäevaringsel teenusel viibivate elanike vanust, saavad nad peremajas kindlasti neile paremini sobivatesse tingimustesse.

Meie jaoks on kolimisprotsessi juures väga oluline avameelne suhtlemine, et leida meie elanikele just neile sobivad parimad võimalused: kas inimene saab oma lähedaste lähedale kolida, kus on temaga lihtne asjaajamisi korraldada, või siis, vastupidi, tuleks leida elukoht, mis pakub inimesele tegevusvõimalusi ja elu lähedastest kaugemal. Oluline on teada, et kolimine toimub etapiviisiliselt ja kolima ei hakka kindlasti kõik inimesed korraga. Aga panen siiski südamele, et ei tasu oma lähedase või eestkostetava kolimist jätta viimasele minutile – nii väldime inimese jaoks tekkivat pinget, mis on elumuutuse juures nagunii loomulik osa.

Meie omalt poolt tagame klientide ettevalmistuse ning aitame ja toetame igati kaasa elumuutuse korralduses. Keegi tänastest klientidest ei jää teenuseta. Inimesel on muidugi ka õigus valida endale mõni teine teenusepakkuja -  kui selleks on soovi, tuleb vastav asjaajamine kooskõlastada Sotsiaalkindlustusametiga.

Me hoolime väga oma inimestest ja soovime, et nad saavad uutes kodudes ennast hästi sisse elada. Sellel perioodil on oluline, et kui tekib ükskõik millist laadi kahtlusi, hirme või ettepanekuid, siis neist tuleb rääkida. Me oleme kõige paremini informeeritud kogu erihoolekandeosutamise muutuse asjade käigust ning meie käest saab infot otseallikast ning asjakohast tuge.

Me soovime eestkostjaid ja lähedasi kaasata, et inimesed saavad ka ise uue elukohaga ja elukorraldusega tutvuda eelnevalt.

Kuna minul endal on olnud võimalik igapäevaselt vaadata, kuidas inimesed uues olukorras kohanevad ja nende elu muutub, võin kinnitada, et iga inimene on väärt elama ühiskonnas teistega võrdsena. Ka erivajadusega inimestel peab olema võimalus väga headeks elamistingimusteks ja sotsiaalseks suhtluseks, töötamiseks, õppimiseks. Koos me muudame ajalugu – muutes nii erihoolekandeteenust paremuse poole ning loodetavasti ka ühiskonnas suhtumist psüühilise erivajadustega inimestesse.

           

Head koostööd soovides!

Imbi Rego

Erastvere-, Kodijärve-,

Tartu teenuseüksuse juht

 

Kogukonnas elamise teenusele liikumiseks inimeste ettevalmistamine

Sel aastal ja ka tuleval aastal on mitmed meie Kodu elanikud liikumas kogukonnas elamise teenusele. Mis see on? Kogukonnas elamise teenust pakume üle Eesti linnades, kas korteris või eramajas on inimestele tavalise koduga sarnased elamised, kus toimetatakse igapäevaseid tegemisi, mida meie kõik oma kodudes igapäevaselt teeme. Lisaks ka kõigi võimalustega mida kogukond pakub- töötamine, õppimine, huvitegevus.

Kogukonnas elamise teenuse eesmärk on inimesele pakkuda abi ja juhendamist nii palju, et ta tuleb oma eluga koduseinte vahel toime. Loodame, et tulevikus ei peakski inimene kodukohast või vähemalt regioonist lahkuma. Täna on kogukonnas elamise teenusekohtade loomine ka võimalus suurtest ühiselamutüüpi- ja peremaja kodudest inimestele, et liikuda iseseisvamalt elama. Varasemalt polnud lihtsalt selliseid võimalusi ja inimesel tuligi kolida hooldekodusse kuigi ta oleks saanud hakkama väiksema abi ja juhendamisega.

Kogukonnas elamise teenusele liikuvate inimestega meil käivad ka Erastveres ettevalmistusprogrammid- elanikud valmistavad iseseisvalt süüa, käivad suurtemates linnades poes, koostavad eelarvet ning toimuvad vestlusringid ja arutelud teemal, mis puudutab kogukonnas elamist ja ühiskonnas aktuaalseid teemasid, seal hulgas töötamine ja õppimisvõimalused. Pole siin imestada midagi. Kui inimene on pikemat aega hoolekandeasutuses viibinud, mis asuvad ka tavaliselt kuskil kõrvalisemas kohas, siis tuleb ringi vaadata ja kurssi viia ennast ka linnaeluga ning võimalustega.

Kes meist poleks elus kolinud ja teame ju, et iga asukoha vahetus on uus sisseelamine ja individuaalne on see kuidas erinevad inimesed sellega toime tulevad. Üks on kindel, et võimalust koduse ja iseseisvama elu osas vajab meist igaüks. Seal hulgas ka need inimesed, kes on hoolekandeasutuses suurema osa oma elu veetnud. Lihtsalt varasemad võimalused, oskused ja teadmised meil ühiskonnana pole andnud võimalust oma inimestele pakkuda teistmoodi hoolt ja abi. Täna on see võimalus ja tingimused olemas ja küllap ka kogu ühiskond sellega harjub. Kordan siin oma varem öeldud mõtet: "Erivajadustega inimeste toimetulek saab paraneda vaid siis, kui kogu ühiskond sellele kaasa aitab ja seda toetab. Alustama peaksime sellest, et me ei häbene ega karda erilisemaid inimesi ega suhtu neisse stereotüüpselt, sest iga inimene on individuaalne ja kordumatu. Nõustun, et ressurssi inimese individuaalsete vajaduste rahuldamiseks pole kunagi piisavalt, kuid väga palju saame muuta ka siis, kui muudame oma hoiakuid ega sildista inimesi, vaid teeme selle asemel hoopis koostööd, et ühiselt muuta paremaks pakutava teenuse sisu ja sellega koos ka teenust vajavate inimeste elu."

Sellest mõtteviisist lähtume ka meie oma igapäevases töös ja ei mõtle niivõrd minevikule, et mis on olnud, vaid tulevikule, et mis meid ees ootab. Nii ka meie elanike ettevalmistustegevuses me ei mõtle, et inimene ei saa hakkama, vaid ikka, et õppides on kõik võimalik. Inimene peab asju saama proovida ja harjuda ja tuleb ka julgus, loodetavasti ka ühel päeval kodanikujulgus avaldada arvamust laiemalt ühiskonnas. 

Kui kuskilt loete erihoolekandeteenuste reorganiseerimisest, siis ei  tasu ära ehmatada, sest keeruliste sõnade taga peituvad tegelikud inimlikud vajadused, mõistmine ja väärtused, et ka erivajadustega inimesed ja seal hulgas psüühilise erivajadusega inimesed vajavad palju enamat kui hooldekodu. On inimesi, kes vajavadki rohkem hoolt ja abi ning ka neile on plaanis tulevikus luua palju kodusemad ja võimaluste rohkemad elukohad. Praegu me anname võimaluse liikuda meie elanikel kogukonnas elamise uutesse kohtadesse ja Erastverest on kolimas sinna päris palju inimesi ja meie toetame neid sellel teel. Tegevusjuhendajad teevad väga tublit tööd meie inimeste ettevalmistamisel ja kindlasti on abiks ka lähedaste tugi ning kui keegi tunneb, et soovib vabatahtlikuna kaasa aidata, siis on abi alati teretulnud.

 

Imbi Rego

kodu juht

Erihoolekandeteenuse reorganiseerimisest

Aastaid oleme teinud tööd, et meie klientidest saaksid aktiivsed kogukonnaliikmed ja meie elu ei piirduks ainult hooldekodupõhisel elul ja ühiskond võtaks meid vastu tagasi kogukondadesse, kuskohast on inimesed pidanud teise Eesti otsa kolima või eemalduma, sest kodukohas neil puudub võimalus teenust saada ja kogukonnapõhiseid teenusekohti ei ole piisavalt.

Selleks, et muutused aset leiaks, siis oleme oma töökorralduses teinud muutusi ja pakkunud klientidele võimalikult isetegemist igapäevaelu toimingute näol ja loomulikult on meie tegevusjuhendajad olnud abis ja juhendajad ning paljud inimesed vajavad ka otsest abi. Palju on tekitanud küsimusi, et mis on erivajadustega inimeste jaoks õige ja vale otsus ja kus nad elama peaksid. Vastakaid arvamusi ja väitlusi jagub igasse päeva aga tunnistama peab, et kogu aja jooksul on väikeste sammudega teenuse kvaliteet aina arenenud ja protsess kestab kuni inimene "maapeal" toimetab. Arengu väheoluliseks osaks ei saa pidada keskkonda, kus me teenust pakume ja asukoha  võimalusi arvestades, siis oleme saavutanud teatud piiri, millest tuleks julgelt edasi liikuda, sest nõudlus teenuse sisu muutusele on olemas meie uuel põlvkonnal juba ammu ja ressurssi selle ootuse realiseerimiseks on võimalik täna ka saada.

Lisan siia viite ühele artiklile, milles kirjeldan, et miks meie inimesed (kodude kliendid) võiksid olla sihtgrupiks, kes vajavad euroraha, et saada endale kodune elamine ja võimalusterohke elukeskkond.

Arvamust saab lugeda siit "Keda hakkab aitama 56 miljonit eurotoetusi?"

Kaitstud töö teenus Erastveres

SA HEA HOOG KASVAB JA ARENEB
Anu Hall, SAHH-i arendusjuht

Eelmise aasta sügisel kuulutas SKA välja hanke, millega soovis leida igasse Eesti maakonda partnerid pikaajalise kaitstud töö (PKT) teenuse osutamiseks erivajadustega inimestele. SA Hea Hoog osales hankes, osutus valituks ning alustas esmaspäevast, 1. veebruarist teenuse osutamisega 110 kliendile kaheksas maakonnas ja üheksas asukohas: Sillamäel, Võisikul, Türil, Rakveres, Tapal, Uuemõisas, Erastveres, Tõrvas ja Karulas.

Teenus
koosneb kolmest etapist. Esimene on inimese tööoskuste ja võimete väljaselgitamise ning arendamise etapp (kuni 6 kuud), mille jooksul saaB edukalt kasutada Hamet metoodikat, õpetada kliendile uusi töövõtteid ja kujundada tööharjumust. Teine etapp kestab tähtajatult ja tähendab kliendi jaoks töötamist kaitstud töö keskuses. Kolmandas etapis valmistatakse klient ette avatud tööturule liikumiseks, sinna kandideerimiseks ja seal püsimiseks.

Meie klientideks on peamiselt AS Hoolekandeteenused kliendid, kuid taotluse võivad esitada ka kõik teised erivajadustega inimesed, kes vastavad teenuse kriteeriumitele. Täpsemalt loe siit: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kaitstud-too-2/

Sellega seoses ühines SA Hea Hoog tööka perega 24 inimest (neist enamus AS ridadest) ning meie meeskond on nüüd juba 27-liikmeline. Kohe lisandub veel personali-dokumendispetsialist ja turundusspetsialist.

Suur tänu kõikidele Kodu juhtidele, personalispetsialistidele ja teistele töötajatele, kes on aidanud ja jätkuvalt aitavad SA-l tuul tiibadesse saada ning on andnud oma suure panuse pikaajalise kaitstud töö teenuse ettevalmistamise, käivitamise ja arendamise projekti.

Erastvere Kodus pakutakse kaitstud töö teenust 13-le kliendile.

Aasta 2015 Erastveres

„KUS ON MINU KODU“

Minu kodu on suur, helekollane ning multifunktsionaalne. Seal on palju tube ja ruume, nagu ühes tõelises lossis ikka, seal tunnen end kui kuningakass. Magan soojas ja ilusas, heleroheliste seintega toas, mul on pehme padi nagu paljudel teistelgi, sest neid valmistatakse just minu kodus. Käin kolm korda päevas sööklas söömas, toidud on meil maitsvad ning kõht saab alati täis. Peale söömist läheks ju kohe magama, aga ei saa, sest igapäevaelu toimetused ootavad. Kuigi mul on oma isiklik tugiisik ja teised abistajad, hoolitsen enda eest ikka ise, peale selle püüan ise oma voodi ära teha ja toa koristada. Hommikuti hüppan ikka saalist läbi, et ennast virgeks võimelda, sest iga päev toob midagi uut ja põnevat, millest ma ei taha ilma jääda. No näiteks suvel käin aias rohimas ja vaatan huviga kuidas viljad valmivad. Minu kodus elab kolm kassi, jälgin nende tegemisi. Kevadeti imetlen õunaaias roosakasvalgeid puid ja unistan sellest, et saaks juba õunu süüa. Vihmastel päevadel ja talvisel ajal veedan ma meelsasti aega ühes erilises keldrikorruse toas, seal kasvavad pea kahemeetrised moonid ja valmivad kõiksugu asjad: padjad, kaisupadjad, igas suuruses kaisuloomad, sokid, kindad, korvid, kaardid ...... ja igasugu muud vahvad ideed. Seal püüan minagi mõne ilusa asja loomisele kaasa aidata. Käin saalis muusikat kuulamas, vahel võtan viisijupigi üles ja kui tuju tuleb, keerutan tantsu nii et võhm väljas.

Kui multifunktsionaalsusest rääkida, siis minu kodus on tõesti kõik olemas. Isegi tähtpäevad tulevad ise uksest ja aknast sisse – vastlad, sõbrapäev, naistepäev, munade värvimine, jaanipäev koos Tauri Anniga, halloween, Mardid-Kadrid ....... kaotasin vist järje, aga tean, et detsember ja jõulud on veel ees. Alati on käinud punases kostüümis taat, ning pole ühtki mu sõpra unustanud. Noh, see salmi lugemine mikrofoni on üks raskemaid tegevusi aasta jooksul, aga sellega harjub ka lõpuks ära.

Mulle meeldivad filmiõhtud saalis, ja päris kinos oleme käinud, spaas , laatadel, matkadel ja ekskursioonidel. Kui ikka öösel kell kolm ärkad ja Soome sõitma hakkad, siis tuleb vägisi peale mõte, et minu kodul on küll üks eriline juhtimissüsteem.

Ma ju mainisin juba algul, et tunnen end kui kuningakass.

Minu kodul on isegi nimi – Erastvere Kodu

Ah jaa, minu kodu asub maailma kõige ilusamas kohas .............. Lõuna-Eestis, ühe pisikese järve kaldal ja mulle meeldib siin väga.

 

Täname kõiki töötajaid, kes on panustanud oma pühendumisega meie klientide heaks ning koostööpartnereid, kes meid toetavad!

 

Annelii Jürimaa

tegevusjuhendaja

 

Merikesel täitub 30 aastat Erastveres töötamisest

Meie Kodu vanemtegevusjuhendajal Merike Pihlil täitub 30-nes aasta töötamist Erastvere Kodus. Meie seas on inimene, kes on pidanud läbi aja väga vastutusrikkaid ja erinevaid ameteid Erastveres ja oskab rääkida ajast, mil mõni meie seast polnud veel ilmavalgustki näinud.

Merike on väga tubli inimene, kelle jaoks pühendumine oma kodukoha jaoks on olnud tähtis ja oma töös on ta täpne, kohusetundlik ja hea toetav kaaslane oma meeskonnaliikmetele, kelle peale võib alati kindel olla.

Erastvere Kodu pererahvas tänab Merikest ja astume ikka koos edasi! 

Imbi Rego

 

Laulan helisema maa

Meie kodu kliendid osalesid 27. augustil Viljandis erivajadustega inimeste laulupeol. Üritus oli meeleolukas ja toimus traditsiooniliselt suure laulupeo kaare all nagu tavaks. Lustimist ja laulmist jagus kõigile ja koju tuldi positiivse energiasüstiga. Jääme järgmise aasta pidu ootama!

Meie varasemad tegemised :)

on kajastatud menüüs "Üritused" aga edaspidi hakkame endast rohkem kirjutama uudiste kanalis.