Asukoht: > Uudised

Uudised

Elin Kütt on uus Kodijärve Kodu vanemtegevusjuhendaja

Alates 13.06.2017. toimetab Kodijärve Kodus vanemtegevusjuhendaja ametis meie ettevõttes juba kogenud ja tuntud inimene Elin Kütt.

Elin on alustanud oma tööd tegevusjuhendaja ametis Tartu Kaunase Kodus ja olnud viimased kolm aastat seal vanemtegevusjuhendaja rollis ja juhtinud üksuse töökorraldust. Viimane aasta on Elin töötanud avades Tartus uusi kogukonnas elamisi üksuseid ja ümber korraldanud ka Kaunase üksuse tööd. Kokku viis täiesti uut tüüpi teenuseüksust ning tänaseks juhib ta ka Kodijärve Kodu töökorraldust.

"Erivajadusega inimesed suhtlesid alati nii vahetult ja tundsid rõõmu asjadest, mis mul varem olid märkamata jäänud või mida ma võtsin enesestmõistetavana. Erivajadusega inimesi lähemalt tundma õppides mõistsin, kui väikesed on tegelikult nende soovid ja unistused ning kui palju nad ennast ohverdavad, et teistel hea oleks. See praktika oli rikastav ja õpetlik."

Viimases Sotsiaaltöö ajakirja numbris kirjutab meie Tartu üksuste vanemtegevusjuhendaja Elin Kütt sellest, miks ta otsustas pühendada oma elu sotsiaaltööle, miks jäid valikuks just erivajadusega inimesed ning mida tema tänane töö talle pakub.

Imbi Rego

Kodijärve Kodu rõõmsad hetked

 


 

Suvi Kodijärvel ja ettevalmistused kogukonnas elamise teenusele liikumisel meie elanikel

Suvi möödus kui unenägu, sest soojem aeg lihtsalt kipub lühikeseks jääma meie kliimas. Ilusate ilmadega sai palju värskes õhus viibitud, suplemas käidud. Väga kihvt oli see, et sel aastal me ei teinud traditsioonilist suure bussiga reisi, vaid iga peremaja rahvas otsustas ise, et kuhu nad minna tahtsid ja läksid meie väikse bussiga. Külastamata ei jäänud ka suur erivajadustega inimeste laulupidu Viljandis, kus meie rakuke suures ühiskooris sai teistega koos laulda. Maarja Külas käisime külas ja esinemas.

Tähistasime ka kodu pererahvaga oma kolmandat sünnipäeva, mis sel korral oli koduse seltskonnaga ja külalisi me ei kutsunud aga sellegipoolest sai lustida ja tort ei puudu ju sünnipäevalt kunagi.

Sellel aastal on meie põhitegevus olnud meie elanike ettevalmistamine kogukonnas ealmise teenusele liikumisel. Piltlikult öeldes tähendab see seda, et inimesed kolivad elama linna korterisse või majja ja hakkavad seal iseseisvamalt toimetama oma igapäevatoiminguid. Muidugi vajaliku juhendamisega aga rohkem ise oma elu juhtides ja otsustades. Peremajas on olnud head võimalused harjutada söögitegemist ja igapäevaelu toimingute tegemist, sest tugiteenuseid siin ei ole ja kõigega tulebki ise koos tegevusjuhendaja juhendamise/abiga hakkama saada.

Juba aasta algusest hakkasid mitmed meie elanikud Tartus kaitstud tööl käima ja tänaseni käivad ning Tartusse kolides on neil ka lihtsam tööl käia. Meie üks elanik kolis oktoobri algu Tartusse ja tal oli töökoht juba Töötukassa kaitstud töötamise teenuse raames olemas ja tema elu läks küll kergemaks ja ei pea enam nii vara ärkama, et bussile jõuda ja linnas on mõne minuti bussisõidu kaugusel töökoht.

Koolis käimise võimalused, töötamine ja mitmesugused huvitegevused on linnas kindlasti kättesaadavamad kui täna meie Kodus. Kuigi tuleb tõdeda, et meie tegevusjuhendajad on selles osas teinud tublisid pingutusi, et ka täna meie inimesed koolis ja tööl käivad siit Kodijärvelt.

Tegelikult on väga tore näha kui meie inimesed liiguvad iseseisvama elu poole ja neid rõõmsaid emotsioone jagavad. Ma olen seda meelt, et abi tuleb anda inimesele nii palju kui ta seda vajab ja seetõttu on meil ka aastakümneid olnud üks oluline osa teenuste paketist kättesaadavuse poolest puudu ja nüüd on see tühimik täidetud. Kogukonnas elamine ei ole ainult korter või maja, kus inimene elab, vaid see tunne inimesena, et ma olen ühiskonnas oluline ja ma saan oma unistusi täita kui ma väga selle poole püüdlen. Vabadus otsustada ja kohustus vastutada on need, mis inimese elus paratamatult koos käivad ning kui inimene ei saa ise otsustada oma elu üle ega siis ka ei kasva vastutus.

Meie senised võimalused, teadmised ja oskused ühiskonnana on ajaloos väga erineval kujul loonud võimalusi abistada inimesi. Tänaseks oleme suure sammu edasi liikunud ja teadmine, et inimesele saab ka hoolt pakkuda ilma, et luua kuskile metsatuka taha hoolekandeasutusi, vaid samas kogukonna keskel- luues kodused elamistingimused ja tagada juhendamise abi ja kasutada kõiki võimalusi samamoodi, mida me kõik igapäevaselt kasutame- haridus, töö, kultuur jne. Seepärast me hoolega teemegi tööd, et ettevalmistada inimesi kogukonnas elamisele liikuma. Loomulikult on igale inimesele tähtis ka lähedaste ja kogukonna tugi ja nii ka meie inimestele ning kui keegi tunneb, et soovib vabatahtlikuna kaasa lüüa, siis võib endast märku anda kohe.

 

Imbi Rego

kodu juht

 

Kuidas Kodijärve rahvas Võisiku tantsupeol käis

Lähenemas oli pidu,

idanemas loomeidu.

Mis siin pikalt tõmmelda,

vaja riided õmmelda.

 

Öösel riideid välja lõikad,

rõõmsalt naeru juurde hõikad.

Välja võetud nõel ja niit,

riided tulevadki siit.

 

Päeval aega õige vähe,

sammud hästi veel ei lähe.

Möödus kuu ja möödus kaks,

tantsusamm sai selgemaks.

 

Helin aina targutas,

kangaid kokku traageldas.

Kulla vurinal neid õmbles,

niidi nappusel ta tõmbles.

 

Kõik sai valmis rassitud,

riided selga passitud.

Rõõmus on me kõigi meel,

juba olemegi teel.

 

Kõrgel kõmistamas äike,

südames meil kõigil päike.

Seda ütleme me teil,

pidu meeles kõigil meil!

 

Helin ja Kulla :)

Ümarlaud Kodijärvel

22.03.16. oleme korraldamas ümarlauda kus soovime kohtuda koostööpartneritega, et tugevadada koostööd ja anda üksteisele ülevaade oma pakutavatest teenustest ja ootustest koostööle. Kohtumine toimub Kodijärve Kodus, et pakkuda otse meie teenusepakkumise keskkonnas ülevaade meie tegevusest ja tutvustada ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise sisu.

Ümarlauale on kutsutud väljastpoolt meie ettevõtet piirkondlik juhtumikorraldaja Sotsiaalkindlustusametist, Politsei- ja Piirivalveameti esindaja Otepäält, Kambja Vallavalitsuse sotsiaalnõunik ning meie ettevõttest osalevad kodu juht, vanemtegevusjuhendaja, kommunikatsioonijuht ja teenuste arendusspetsialist.

Usume, et sellised kohtumised on palju abiks, et toetada ja mõista üksteise ootusi ja vajadusi ning samas leida lahendusi kitsaskohtadele.

Meie kliendid hakkavad Tartus kaitstud töö teenusel käima

Alates märtsikuust meie kliendid hakkavad Tartu linna külastama tihedamini, sest koostöös Sotsiaalkindlustusametiga oli meie kolmel kliendil võimalik saada suunamine pikaajalise kaitstud töö teenusele. Teenust hakatakse tarbima SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses, kus me käisime ka tutvumas teenuse keskkonnaga ja meie kliendid hakkavad seal erinevaid töötegevusi harjutama ja me saame pakkuda nii sotsiaalset suhtlust, kohusetunde ja tööharjumuse teket ja laiendada inimese silmaringi ka üldisemalt.

Töötukassa kaudu hakkavad lühiajalise kaitstud töö teenusel käima veel lisaks kaks meie kodu klienti.

Kõikide meie klientide jaoks, kes neid teenuseid tarbima hakkavad on olukord uus ja meil on heameel, et tänaseks töövõimereform meie kliente toetab ka juriidilises mõistes ja me ei ole üksi ning saame kasutada abistavat ressurssi, et aktiviseerida inimesi, mis on meie ühiskonna põhieesmärk, et olla aktiivsed ja töökad kodanikud.

Soovime meie klientidele edu uutel väljakutsetel!

Kammeri kool annab meie klientidele võimaluse aktiivseks elukorralduseks

Suvel käisime kohtumas Kambja vallas asuvas Kammeri koolis. Vastu võttis meid kooli direktor Peep Puusepp, kes tegi ülevaate kooli tegemistest ja meie uurisime võimalusi, et kuidas teha kogukondliku koostööd ja hoolekandeasutuses viibivate klientide tegevusvõimalusi laiendada, et nad tunneksi end kaasatud kogukonnaliikmena.

Suvisel vestlusel oli meil mõttes, et talvisel ajal kui õues tegevusvõimalused piiratud ja meil endil spordisaali ei ole, et kas oleks võimalik käia meie klientidega Kammeri koolis palli mängimas ja jõusaalis. Uue aasta algul võttis meie vanemtegevusjuhendaja Kammeri kooliga uuesti ühendust, et kokku leppida, et mis ajal meil on võimalik tulla proovima sportimisvõimalusi ja kohe ka selgus, et neljapäeviti üks tunnike on meie klientidele koos tegevusjuhendajaga kasutada. Esialgne kokkulepe sai tehtud, et esimesed kolm korda proovime kuidas läheb.

Meie klientide jaoks on see väga uudne võimalus ja esimese korra kohmetus kui kõiki neid jõusaali aparaate vaadata ja pole ju ammu käinudki sellises suures spordisaalis, siis meie kliendid olid väga vaimustuses. Meil on ääretult heameel, et meile selline võimalus anti ja kui aus olla, siis ega meil on ka üsna keeruline leida partnereid, kes meie klientidele sooviksid selliseid võimalusi pakkuda ja samas asuks meie kodu jaoks mõistliku vahemaa kaugusel.

Tänu Kammeri koolile on meie klientide tegevusvõimalused laienenud ja me väga loodame edasisele koostööle.

Kammeri kooli tegemistega saab tutvuda siit.

 

Imbi Rego

Kodijärve kodu juht

Kambja vald plaanib mõisamajaga arendustegevust

Aasta 2015 Kodijärve Kodus

Kodijärve Kodus möödus 2015 aasta aktiivselt ja teguderohkelt, kus toimus palju põnevaid üritusi ja aktiivseid tegevusi väljaspool kodu.

Sel aastal Kodijärve Kodu oma teist sünnipäeva, uue peremaja üksusena, enda kodu elanike ja töötajate ringis. Meie klientidel on tekkinud oma pere-tunne, kus igal pereliikmel on omad õigused ja kohustused. Hubased peremajad on mõjunud meie klientidele positiivselt. Kuna Kodijärve Kodus on paljud kliendid tulnud teenuselt kõrvalolevast vanast mõisamajast, siis väga lähestikku asuvas kuid täiesti erinevas elukeskonnas on meil olemas positiivsed edulood, kuidas elukeskond mõjutab inimese iseseisvumist ja turvatunnet.

Esimene edulugu: ülekaaluline söömishäirega naisklient, kellega, mõisamaja keskkonnas, oli söögiajal pidevaid probleeme. Kuna toit on tema puhul väga tugev ärritaja, ning suures söögisaalis olid kõikide toiduportsjonid laudadel nähtaval, siis muutus klient söögilauas agressiivseks. Ta püüdis teiste toitu ära võtta. Kui vabatahtlikult ei antud, siis ähvardas peksa anda. Peremajas näevad kliendid reaalselt toidu kogust ning nad on kaasatud toidu jagamisse läbi toimkondade, mis annab kindluse, et kõigile jagub ja, mis peamine, et ise saab endale laua katta. Meie peategelane suudab siin järjest rahulikumalt teistega ühiselt süüa. Ta abistab oma majas abi vajavat kaaslast, tõstes talle esimesena supi jahtuma ning ulatades leiva. Ja ta on väga õnnelik, kui saab selle eest kiita. Rahulikuma käitumise põhjuseks on kindlasti ka võimalus minna ärritumise korral oma tuppa rahunema.Alates selle aasta suvest on ka meie töötajatel võimalus tööandja kuludega einestada koos klientidega, et õpetada seeläbi rahulikumat söömist ja söömiskultuuri tervikuna ja meil on läinud väga hästi. Tegevusjuhendaja eeskuju mõju klientidele on ülimalt oluline.

Teine lugu on seotud pesemisega. Mõisamajas käidi duši all konveiermeetodil. Saunas oli korraga sageli 5-6 naist/meest ning seetõttu pidev lärm. Töötajad tahtsid kiiresti asjaga "ühele poole" saada, sest auruses saunaruumis pole töötajana kuigi meeldiv kaua viibida. Mõned kliendid püüdsid ühispesemisest kõrvale, eelistades wc-s asuva duši all käia. Kuid seal sai boilerist soe vesi kiiresti otsa, ning jälle oli tüli majas. Kliendid ei saanud varem valida endale meelepäraseid riideid, need anti pesulaost valmispakina kätte. Tihti olid riided katki või lohakalt nõelutud. Peremajades käiakse duši all rõõmuga ning klient saab oma kapist ise valida, mida selga panna. Must pesu pannakse koos kliendiga pesumasinasse. Riided ei kao enam ära ning tegevusjuhendajad korrastavad vajadusel riideid. Kõikidel on selge ülevaade oma asjadest ja nii hoitakse neid ka ise paremini. Meil on väga hea meel, et meie klientidele on loodud keskkond, kus nad tunnevad ennast turvaliselt ning neil on võimalus areneda ja õppida. Kliendid on muutunud iseseisvamaks ja saavad paremini hakkama igapäevatoimingutes.

Kevadel toimusid meil töökorralduslikult muutused, mis on meie klientide elukvaliteeti muutnud paremaks. Vanas mõisahoones elanud kliendid kolisid Erastvere Kodusse, kus on kaasaegsemad elamistingimused. Seoses vana mõisahoone sulgemisega muutus alates septembrikuust meie kodus toitlustuskorraldus, söök tuuakse Erastvere Kodu köögist. Nii töötajad kui kliendid on uue toitlustuskorraldusega väga edukalt hakkama saanud ja raske on ette kujutada, et see võiks olla kuidagi teisiti. Oluline on see, et kliendid kiidavad, et toit on väga hea ja kõike on nii palju.

Kodijärve Kodus on kõigil elanikel võimalus osaleda erinevates virgestavates, arendavates ja meelt lahutavates tegevustes. Meil on aktiivne kultuurielu- me külastame ise erinevaid kultuuriüritusi ning korraldame ka ise erinevaid üritusi. Selle suve suurürituseks oli XI erivajadustega inimeste suvepäevad, mis korraldati Kodijärve Kodus. Need päevad olid täis rõõmu ja mõnusat koosolemist. Meie ürituse kokkuvõtet sai näha ka ajakirjast Vaimupuu. Toimus Kodijärve järvemuusika kontsert, kus esinesid Puhja kirikukoor Dionysius, Kodijärve Kodu Laululinnud ja Allikabänd. Kontsert toimus Tallinna Ülikooli täiendõppe kursuse "Tervise ilmajaam: koolitused kogukondadele" praktika raames.

Meie kodul Facebooki konto kui ka veebilehekülg, kus kajastame meie tegemisi kodus ja väljasõite Eestimaa kaunitesse kohtadesse. Läbi sotsiaalmeedia on võimalik olla kursis kogukonnas toimuvate üritustega ning anda enda tegemistest aimu nii kohalikele inimestele, eestkostjatele, lähedastele kui ka ühiskonnale laiemalt.

Meile on oluline klientide arvamus ning oleme loonud võimaluse kaasa rääkida igapäevaelu korraldamisega seotud otsuste tegemises. Meil on oma kliendiesindus, kes saab regulaarselt kokku üks kord kuus. Meie julgustame kliente tegema omaalgatusi, et muuta igapäevane elu huvitavaks ja mitmekülgseks.

Aitäh kõigile tänastele töötajatele, kes on muutnud Kodijärve Kodu keskkonnaks, kus on klientidel kõik võimalused võimetekohaseks arenguks ja eneseteostuseks ning töötajatele kaasaegne töökeskkond, toetavate kolleegidega.

 

Kolleegide külastamine

Käisime meie kodu töötajatega õppereisil ja külastasime Imastu Kool-Kodu, Tapa Kodu ja Vao varjupaigataotlejate vastuvõtu keskust. Eesmärk oli vaadata kuidas teistes üksustes osutatakse erihoolekandeteenust ja laiendada silmaringi ka meie igapäevases töös uute mõtete saamiseks ning tutvuda meie jaoks sotsiaalvaldkonnas olulise, kuid meie jaoks täna tundmatu teenusega, mida osutatakse abivajajatele.

Õppereise plaanime ka tulevikus korraldada, et meie töötajad saavad võimaluse näha kuidas meie kolleegid erinevates kodudes töötavad ja jagada kogemusi.

Uus toitlustuskorraldus on hästi käima läinud ja kliendid on rahul

Septembris sai alguse meie kodus uus toitlustuskorraldus. Juba varasemalt me valmistasime hommikusööki Kodus koos klientidega ise ja loomulikult kõige selle juurde kuuluvate toimkonnatöödega- alates laua katmisest lõpetades nõudepesuga. Sellesse protsessi lisandus veel tegevusi, mis pakub meie klientidele aktiivset osalust ühe elu põhivajaduse rahuldamisel. Nimelt meie ettevõttes valmistab toitu alates septembrist Erastvere Kodu köök, kus töötavad kvalifitseeritud kokad ning menüü on koostatud väga vaheldusrikas ja eelkõige arvestatud erinevaid toidugruppe, milliseid toiduaineid inimese keha vajab, et tervislikult elada. Meie menüü hakkab korduma alles peale 7-ndat nädalat. Lõunasöök tuuakse meile sarnaselt nagu ka varem meie Kodu kõrval olevast mõisahoonest termokastidega ja soojana ning ainult serveerimise vaev on meil. Õhtusöök saabub koos lõunasöögiga, mis on spetsiaalsetes anumates ja jahutatud selleks ettenähtud tehnoloogia abil ning õhtusöögi protsess on meie Kodus muutunud pikemaks. Kindlasti on kogu protsessi pluss see, et enam on kaasatud kliendid ja meie töö üks eesmärke on õpetada meie kliente, et nad näevad kuidas normaaltingimustes kodus toidu valmistamise, serveerimisega toimetatakse ja nad saavad ise seda kõike kaasa teha. Ääretult rõõmsaks teeb see, et kliendid kiidavad, et toit on väga hea ja kõike on nii palju. Loomulikult on erinevaid maitseid ja vahest kellegile ka ei maitse mõni toit aga nii mõnigi klient on öelnud, et on hakanud mõnda toitu sööma, millele varem vaatas viltu.

Lisaks on alates juulikuust ka meie kõigil majas töötavatel tegevusjuhendajatel võimalus ettevõtte kulul toitlustust saada töökohal ja eesmärgiks on, et tegevusjuhendaja on klientidele eeskujuks söögilaua kultuuri arendamises- kus me sööme rahulikult ja rõõmsalt nagu omas kodus. Tegemist on tegevusjuhendaja ühe tööülesandega, millega on ühendatud ka tööandja poolne hüve ja soe lõunasöök tasuta.

Nii töötajad kui kliendid on uue toitlustuskorraldusega väga edukalt hakkama saanud ja raske on ette kujutada, et see võiks olla kuidagi teisiti. On heameel tõdeda, et selline kodune toitlustamine on jõudnud ka meie klientide ellu, sest need pisiasjad, mis loovad kodusarnast hõngu on just need, mis hirmutavad tihti inimesi, kes on harjunud vanamoodi ja vahest tuleb julgeda mõelda "kastist" välja ja resultaat võib olla väga hea.

Kodijärve järvemuusika kontsert

Oled oodatud Kodijärve Järvemuusika Kontserdile laupäeval, 12. septembril algusega kl 17.30.

Kontsert toimub Kodijärve Kodu peremajade juures  järve kaldal.
 
Esinevad Puhja kirikukoor Dionysius, Kodijärve Kodu Laululinnud ja Allikabänd.
 
Pakume pirukaid/kooki ja teed.
 
Kontsert toimub Tallinna Ülikooli täiendõppe kursuse "Tervise ilmajaam: koolitused kogukondadele" praktika raames.
 
Kodijärve Kodu toetab oma eelarvest transpordiga ja finantsiga ürituse läbiviimiseks vajalike vahendite soetamisel ja tegevusjuhendajate abiga.

Kõik huvilisid koos sõprade ja peredega on kontserdile teretulnud!

 

 

Selleks, et rõõmsalt aega koos veeta ja laulda, siis ei pea ilmtingimata oskama pilli mängida!

Meie Kodijärve Kodu pererahvas osales eelmisel nädalal 27. augustil Viljandis suurel erivajadustega inimeste laulupeol "Laulan helisema maa".

Ühiselt harjutati laule ennem laulupeole minekut ja meie suvi on üldse olnud väga tegevusterohke ning laulupidu oli sellest tegevuste nimekirjast veel puudu. Kui juulis käisime tantsupeol siis nüüd laulupeol. osalejad olid kõik rahul ja ootame juba tulevast aastat. Laulupeo kohta saab lugeda ajakirjast Vaimupuu ja pilte saab näha meie FB lehel.

 

Ilus suvi!

Sellel aastal on suvi eriline ja mitte ainult selle poolest, et pole sooja päikest ja sajab koguaeg vihma, vaid meie klientidega pole kunagi nii palju varem väljaspool kodu ekskursioonidel käidud kui tänavu. Meil on sihiks võetud, et pakume elamusi kõigile klientidele ja oleme koostanud väiksed grupid, kellega koos külastada meie Lõuna-Eesti looduskauneid kohti. Lõppude lõpuks on ju elus hea emotsioon, mis jääb ja pakub rõõmu, ka kõige sombusemal sügisõhtul ja millele mõeldes tekib ootus, et see jälle korduks ja nii on mida oodata. Kodutunnet kasvatavad ikka ühised tegemised- alates plaani teostamisest kuni realiseerimiseni.

Kodijärve pererahvas soovib kõigile ilusat suve jätku! Vaadake meie tegemiste ja matkapilte meie kodu facebooki lehelt. 

Loomaaia külastus Tallinnas

Meie kodu pererahvas korraldab ühise väljasõidu Tallinnasse loomaaeda 21.07.2015.

XI erivajadustega inimeste suvepäevad Kodijärvel

 

Kodijärvel toimusid 7-9 juulil XI üle Eestilised erivajadustega inimeste suvepäevad. Need päevad olid täis rõõmu ja mõnusat koosolemist. Pinget pakkusid meeleolukad sportlikud võistlusmängud, vahupidu, matk, kalapüük ja peaaegu hommikuni kestnud karaoke laulupidu. Meie ürituse kokkuvõtet saab näha ajakirjast Vaimupuu.

Suured tänud korraldajatele- tegevusjuhendajad Merle, Aivo, Sten ja vabatahtlikud Keit ja Alo ning kõigile teistele, kes meid toetasid oma tegevusega.

 

Kaunis kodu Kodijärvel

Kodijärve Kodu väliskeskkond sai ministrilt kiituskirja.

Kodijärve Kodu pälvis riigihalduse ministrilt Arto Aasalt tänukirja koduümbruse korrashoiu eest. 

Osalesime Vägeval ühisüritusel, kus rammumehed, -naised, kabekunn ja kergejõustikumeistrid tõid koju medalite saagi

Täna toimusid Vägeval spordivõistlused, kus osales Kodijärve Kodu 13-liikmeline võistkond koos tegevusjuhendaja Aivoga. Koju toodi kümme medalit: üks kuld, neli hõbedat ja viis pronksi. Individuaalselt võitis Raili nooremas vanuseastmes paigalt kaugushüppe ja platseerus teisele kohale 130 m ja 390 m jooksus ning kuulitõukes ja rammunaise võistluses. Maie pingutusi hinnati pronksi vääriliselt vanema vanuseastme rammunaise võistluses. Kaks pronksi tõi koju nooremas vanuseastmes Margus ja vanemas vanuseastmes Martin rammumehe võistluses ning vastavalt kuulitõukes ja 130 m jooksus. Ülejäänud kliendid võistlesid südilt esikümne piirimail ning nautisid ilusat ilma ja mõnusat jõukatsumist.

Hellenurmes spordipäeval

Oli tore päev! Käisime Lõuna-Eesti Hooldekeskuse kutsel spordipäeval Hellenurmes. Ette oli valmistatud nii meie kui ka oma keskuse klientidele tihe ja lustiline spordikava. Kõik said aktiivse osalemise eest tänukirja. Jalutuskäigu lõpus vanasse mõisaparki ootas meid üllatuskringel koos teega. Kõige tipuks vahva disko keskuse saalis. Meie kliendid lõid sõprussuhteid hellenurmlastega, vahetasid aadresse. Kõik meie mehed kutsusid neide tantsule :-)

Võisikul tantsupeol

Kolmapäeval, 3. juunil toimus Võisiku mõisa õuel AS Hoolekandeteenused II tantsupidu. Osalesime ka meie enda kodu esindusega.
 

Kodijärve Kodu otsib kohusetundlikke ja õpihimulisi tegevusjuhendajaid

Meie Kodus toimetava personali moodustavad 18 tegevusjuhendajat, 1 vanemtegevusjuhendaja ja kodu juht ning 4 tugiteenuste osutajat: toitlustus-, kinnisvarahooldus. Tagatud on koduõendusteenus.

Meie igapäevane töö on meil teenusel viibivate klientide igapäevase elukorralduse juhendamine vastavalt kliendi vajadustele. On kliente, kes vajavad abistamist rohkemal määral ja on neid kliente keda me juhendame ja suuname. Kõige olulisem on turvalise ja inimese arengut toetava õhkkonna loomine ja töö on sisult väga lihtsakoeline ning hõlmab igapäevaseid elulisi toiminguid nagu meil kõigil oma kodus on vajalik toimetada.

/.../

Kui Sinul on tahe, siis meil on valmisolek pakkuda stabiilset ja kindlat töökohta, riigile kuuluvas ettevõttes. Meie ettevõte koostab igal aastal tööplaani ja selle tulemuste täitmise põhjal maksame aasta lõpul töötajatele tulemustasu. Samuti korraldame me suvel kogu ettevõtte ulatuses suvepäevad ja talvel on aastalõpu pidu, mis mõlemad on suured üritused kuhu tulevad kokku terve AS Hoolekandeteenused töötajad üle Eesti. Koolitame ja arendame ise oma töötajaid ja toetame õppimisel koolis.

/.../

loe täispikka artiklit Kambja valla ajalehest Koduvald www.koduvald.ee/teated/4200-kodijarve-kodu-otsib-kohusetundlikke-ja-opihimulisi-tegevusjuhendajaid

Maijooksul Tallinnas

Meie kliendid käisid 23.05. Tallinnas Maijooksul. Osalesid viis meie kodu klienti koos kahe tegevusjuhendajaga (Helini ja Kairiga) ning abiks olid ka vabatahtlikud, töötajate tuttavad inimesed. Osaleti kepikõnni distantsil. Oli palju elevust ja positiivseid emotsioone kui osalejad tagasi jõudsid, kuigi sõit oli pikk. Hiljem plaanitakse ürituselt lunastatud sooduspiletitega kas Soome või Rootsi kruiisile minna üheskoos.

Kodu sünnipäevapidu!

Sel aastal otsustasime, et peame oma Kodu teist sünnipäeva, uue peremaja üksusena, enda kodu elanike ja töötajate ringis. Soovisime, et tegemist on perekeskse koosolemisega. Esialgsed plaanid olid sünnipäevapidu pidada õues aga ilmastik seekord meid vedas pisut alt ja pidu toimus meie mõisamaja saalis.

Ettevalmistused algasid juba paar nädalat tagasi kui leppisime kokku, et iga maja valmistab kringlid. Täna hommikuks olidki kõik majad toonud kringlimaterjali majja nr. 2, kus tegevusjuhendaja Helini eestvedamisel algas kringlite valmistamise ralli. Abiks olid nii kliendid kui teised tegevusjuhendajad- Laevi, Ene, Tiina, Sirje. Tegevusjuhendaja Merle tegi juba mõisamajas ettevalmistusi koos klientidega, et pidusaal valmis seada ja temal oli abiks vabatahtlik Keit koos oma pisikese pojaga. Samuti kokatädi Aime valmistas kartulisalatit ja pani vorstid grillima, sest õues grillimisest sel korral me võisime und näha.

Päeval kella 12 paiku tulid kliendid koos tegevusjuhendajatega mõisamajja, kus algas pidu. Sünnipäevapidusse tuli puhkuselt ka vanemtegevusjuhendaja Katrin, kes tõi sünnipäevalistele suure hunniku komme. Kliendid esitasid kaks tantsu ja kodu juht pidas väikse kõne. Merle ja Keit olid ka korraldanud meile kõigile loterii, kus iga saalis viibija sai tõmmata endale ühe numbri ja siis sai teada, mille on võitnud. Peaauhind oli kinkekaart, mis sisaldas privaat jooksutreeningut Katriniga. Meie Raili sai selle oodatud auhinna ja oli väga õnnelik. Auhinnaks oli veel erinevaid kinkekaarte, kus oli kalastusretked, korvpallitrenn, matk jne. ning muud pudi padi. Kui loteriielevus läbi sai, siis seejärel asusime pidusööki maitsma, mis sel korral serveeriti ebatraditsiooniliselt. Kuna meid on palju ja mõisamaja saal väike, siis siiski me mahtusime kõik ära ja sõbralikult nautisime toitu. Peale soolase toidu söömist oli ka koogi söömine. Kõik koos me üheskoos toimetasime ja meil oli tore ühisüritus. Selliste koosolemiste käigus me õpime kõik üksteist paremini tundma, abistama ja toetama. Õhtuks jäi veel igale majale üks pizzakringel ja teine rosinakringel, mida hommikupoolikul küpsetati.

Tänu hooldusmeister Peetrile sai ka kodu juhi autorehv parandatud.

Aitäh kõigile ürituse organiseerijatele ja kaasaaitajatele. Tänu Teile oli üks kena ja tore päev meile kõigile. Elagu Kodijärve Kodu!

Töötalgud ja volbripidu

30. aprillil toimusid Kodijärve koduõuel töötalgud. Nii personal kui kodu elanikud olid ühiseks jõuks koondunud ja kõigile jagus jõukohast tegevust. Suurem meeskond koondus meie eelmisel sügisel istutatud puude juurtele multši vedama. Tööd jagus mitmeks tunniks, sest päris palju puid ja põõsaid sai meie maa-alale istutatud ja nüüd ootame, et millal nad lehte lähevad ja selleks, et muruniitmisel me puutüve ja põõsaoksi ei vigastaks, siis me laotasime multši kaitsva ringi nende juurtele. Teisele meeskonnale jagus kivi korjamist ja riisumistööd. Vahepeal on meie tublid elanikud ka riisunud ja tegelikult oli muru täitsa kenasti juba varakevadiselt korrastatud ja vajas vaid mõnes kohas iluravi, kuid tegemist oli kividega, mida talvise lumelükkamisega ja ehitusjärgselt on meie murule lisandunud. Lisaks jääb ootele kus sügisel ehitatud kõnniteede kõrvalise ala korrastab veel ehitaja. Mõisapargist vedasime lehti hunnikusse. Tuli mõte teha kompostihunnik ja eks näis millal lõpp produkt valmib. Siiski kõiki lehti ära vedada ei jõudnud kuna lehed olid märjad ja saame seda tegevust veel jätkata. Kõik kliendid ja töötajad, kes talgutel osalesid olid supper tublid ja suured tänud selle eest!

Hiljem õhtul toimus nõidade pidu, kus tehti maskeraadi ja lõket ning Helin valmistas talgulistele päeval ka kringli, mida õhtul söödi. Pilte ja videosid saab meie FB lehel näha.

2. mail käidi ka Kambja kirikus töötalgutel. Puhastati kiriku aknaid, treppe jne. Hiljem söödi sooja suppi ja aeti omavahel juttu.

Ees on ootamas 6.mail toimuv Kodu sünnipäev. Peame uue peremaja üksusena enda teist sünnipäeva. Täna valmistasime ette õues lõkke ümber istumise koha ja sünnipäeval lööme tantsu ja sööme head ja paremat.

Mõisamajas majutusteenuse lõpetamine alates 1. maist

Alates 01.05.2015. me lõpetame Kodijärve mõisamajas majutusteenuse osutamise.

Mõisamaja jääb meie kasutusse tegevusmajana, kus on erinevad tegevustoad.

Mõisamaja tegevustoas asub HAMET-i hindamiskeskus. Hinnatakse nii Tartu, Tõrva, Erastvere kui Kodijärve kliendid.

Mõisamajas asub meie Kodu köök, mis meie klientidele toitu valmistab.

Majutusteenuse osutamist me jätkame kõigis viies peremajas, kus on olemas klientidele kaasaegsed elamistingimused ja personalile ergonoomiline töökeskkond.

Julgest ideest teostuseni!

Peremajade elamisüksused on Eestis ainulaadsed, sest siin on olemas kaasaegne ja privaatsust tagav elukeskkond klienditeeninduseks. Juba eelmise aasta lõpus pidasime plaani, et klientide paremaks jälgimiseks ja teenindamiseks peaks tegevusjuhendaja töökorralduse tegema võimalikult efektiivseks. Meie töös on peale igapäevase klientide järelvalve tagamise, juhendamise ja abistamise ka oluline osa klienditöö dokumentatsiooni täitmisel. Selle aasta algul sai valmis meie ettevõttes uus arvutiga töötamise programm, mis arvestab AKI nõuetega ja uuendusena oleme võtnud plaani tuua ka tegevusjuhendaja töönurga kliendi elutuppa. Sellist praktikat oleme täna näinud vaid välismaal nagu mõni aeg tagasi peremajasid, mis tänaseks on saanud reaalsuseks ka meie riigis ja meil on aeg liikuda teenusekvaliteedi arenduses samm sammult edasi. Kuigi idee sellest töönurgast elutoas on võõras ja on nii skeptikuid kui pooldajaid, siis oleme plaani võtnud I poolaasta jooksul selle uuenduse ellu viia. Erihoolekandeteenuse valdkond vajab kindlasti julgeid ja kliendikeskseid uuendusi. Meie eesmärk on tõsta klientide järelvalve kvaliteeti ja samal ajal ka ergonoomiliselt selleks luua töökeskkonnas tegevusjuhendajale võimalikult universaalsust toetav töötamise võimalused. Samuti on võimalik luua peremajadesse seeläbi juurde kliendi eluruume, sest vajadus koduse, kaasaegse ja privaatse ning individuaalsust toetava teenusekeskkonna järgi on meie riigis endiselt olemas ja meie missioon on leida lahendusi ja võimalusi neid teenusekohti luua.

Meie uutes peremajades on elanud kliendid tänaseks 2 aastat ja on väga toredaid edulugusid ning silmnähtavalt tunnevad meie kliendid ennast koduselt ja rõõmsamalt, sest uude kodusse on sisseelatud. Tegevusjuhendajad teevad klientidega tublit individuaalset tööd ja koos maja perega ning teiste küla elanikega ja sellest on kujunenud väga hea rutiin selle kõige paremas tähenduses.

 

Nii vaim kui füüsis tahab virgutamist

Meie traditsiooniks on saanud, et iga kuu on meil mälumäng, kuhu kogunevad kokku kõik kliendid, kes tahavad selles vahvas mängus osaleda ja siis hakatakse mõõtu võtma. Tavaliselt saab selle mängu kestel peale ajuragina ka palju nalja ja naeru kuna kokku on tulnud nii tõsiseid asjaarmastajad kui naljatilkasid. Alati peab kõik tasakaalus olema. Nii ongi alates jaanuarist kolmel kuul meil mälumäng toimunud.

Talvel oli sel aastal ilus lumine aeg ja meie tegevusjuhendaja Tiina võttis südameasjaks käia klientidega Otepääl suusatamas. harjutamas käidi mitmeid mitmeid kordi ja meie kliendid tegid ka võitjatena sõite Taliolümpial, mis toimus samuti Otepääl Tehvandil, mis toimus märtsi algul. Veebruaris aga käidi Jõulumäel AS Hoolekandeteenused talispordipäeval võistlemas. Veebruaris tähistasime ka sõbrapäeva ja vastlapäeva, kus pikimat liugu olid kõik püüdmas. Oli väga lõbus päev. Samuti toimus Talendijahi üritus, kus esinesid nii kliendid kui töötajad.

Märtsikuus käis meil külas teraapiakoer Loora, kellega huvilised koos aega veeta said. Toimusid klientidele alati meeldinud tantsupidu ehk disco ja vaadati projektoriga seinale näidatud animafilmi Rio 2. Naisteringi naised käisid väljasõidul Kambjas ja samuti koos suurema seltskonnaga käidi Hellenurme Vesiveskis ekskursioonil ja leiba küpsetamas. Tähistasime ka sotsiaaltöötajate päeva väikese koogi söömisega. Samuti käisime kolleegidega külas enda endisel kolleegil Valgemetsa puhkemajas, kus oli väga kena loodusmatk ja ära sai proovitud ka märtsikuine ujumine Ahja jões. Väga vahva ühisüritus oli:)

26. märtsil osalesime ka Kliendikonverentsil Tallinnas Mektory keskuses, mis oli väga lahe üritus ja meile tehti ka teaduskeskuses ekskursioon, mis oli meeliülendav kogemus kõigile osalejatele.

Tulemas on kevad ja ootusärevus on suur, millal kõik roheliseks hakkab minema. Järjest enam saab õues liikuda ja terves kehas on terve vaim ja üks kolleeg on öelnud, et liikumine on ilu pant. Millegi pärast tundub see täiesti usutav ja motiveerib meid kõiki natuke rohkem liikuma just kevadeti.

Kambja vallaleht Koduvald kajastas meie eelmise aasta tegemisi

Kogukonna liikmetena püüame me enda tegemistest aimu anda nii kohalikele inimestele kui laiemale ühiskonnale. Kuna me elame hajaasustusega piirkonnas, siis päris tihti ei juhtu meie koduõuele inimesed niisama mööda jalutama ja paljud inimesed ei teagi, millega meie igapäevaselt tegeleme. Sel aastal me oleme võtnud plaani hakata kajastama enda tegevust aktiivsemalt ja alustuseks annab meie valla ajaleht "Koduvald" ülevaate kuidas meil on läinud ja millised on plaanid tulevikuks.

Loe artiklit siit.

Imbi Rego

kodu juht

Aasta on alanud tegusalt

Jaanuarikuu on olnud üsna muutliku ilmaga ning mitemkülgsed on olnud ka meie tegevused siin Kodijärve Kodus, mida me koos oleme toimetanud. Töisest tegevusest rääkides, siis oleme keskendunud sinilillede valmistamisele ja koduses majapidamises olulistele töödele- mõisamaja ahjukütmine ja libedusetõrje, lumekoristus. Igapäevased toimingud on meie jaoks tavapärased ja igas majas on olemas nende läbiviimiseks oma rutiin.

Vahva üritus oli talvine spordipäev, kui sai pesukausiga mäest alla liugu lasta.

Niiviisi hoogu võttes on meil juba üsna tiheda tegevuskavaga tulemas veebruarikuu, mille tegemistega hoiame kursis edaspidi.

Jõulupidu

Täna toimus meie Kodus jõulupidu. Esines meie klientide näitetrupp ja lauldi palju erinevaid jõululaule. Hiljem lunastas iga maja enda etteastega ka Jõuluvanalt kingikoti, et juba siirduda majadesse, kus iga klient sai kommipaki ja esitas enda luuletuse, laulu või muud vahvat triki.

Tänasime aasta tublimaid töötegijaid ja aktiivseid kliente.

Oli ilus ja hinge puudutav koosviibimine. Suured tänud peo korraldajatele ja juhendajatele, kes klientide etteasteid ette valmistasid ja koos aitasid ellu viia.

Külastasime Lõuna-Eesti Hooldekeskust

Käisime meie töötajatega külas kolleegidel, Lõuna-Eesti Hooldekeskuses. Meie vastuvõtt oli väga soe ja alustasime tutvumist ühise kohvilaua taga, kus võõrustaja pakkus maitsvat torti ja tegime esimese tutvuse, kolleegid omavahel. Seejärel asusime ringkäigule, et tutvuda teenusepakkumise keskkonnaga ja tegevustega.

Jutuks oli ka see, et meie kliendid lähevad uuel aastal Hellenurme külla, esinema ja Hellenurme meie pool juba käisid Kadritrallil. Samuti olid Hellenurme töötajad lootusrikkad ja kevadeks on neil valmimas ühisürituse projekt kuhu ka meie oleme oodatud enda klientidega.

Täname Peeter Laili ja tegevusjuhendajaid sooja vastuvõtu eest ja loodame heale koostööle tulevikus, et meie klientide ellu värvi tuua.

 

Kodu juhi artikkel: Ületamatuna tunduv võõristus

Olen töötanud enda erialal ca 12 aastat ja pidanud erinevaid ameteid (hooldustöötaja, tegevusjuhendaja, vanemtegevusjuhendaja ja kodu juht) ning ma olen alati armastanud ja uskunud enda töösse, et kunagi elame, meie ja meie lapsed, paremas tulevikus ja see on minu sisemine motivaator, mis annab jõudu ikka ühiskonnas seista selle eest, et me pidevalt areneme, mitte ei jää kinni olemasolevatesse hirmudesse ja murekoormasse. Võibolla see tuleb sellest, et minu enda peres on olnud erivajadusega inimene. Kes neid põhjuseid täpselt teab aga tihti on tunne, et me oleme kinni hirmudes, mida näeme meie rohkem enda peas, kui tegelikkuses need aset leiavad. Enda artiklis ma olen aus ja avatud ja kirjutan neist mõtetest, mis valisevad minu peas, mida olen nende pikkade aastate jooksul klientidega rääkinud ja igapäevases töös enda kolleegidega koos kogenud. Kohati on need vastakad tunded olnud just suure progressi aluseks ning hetkeks ma tahaksin sellele tagasi vaadata, et üheskoos tulevikku astuda, sest me kõik kardame muutusi ja on vajalik meie inimesi toetada, et üheskoos mõista, kui tähtis on USK, meie endi töösse. 

Artikkel: arvamus.postimees.ee/3001225/imbi-rego-uletamatuna-tunduv-vooristus

Imbi Rego

 

Matk Karl-Eriku Ratsatallu

Meie kliendid külastavad täna Karl-Eriku Ratsatalu. Kuna see asub üsna meie kodu lähedal, siis oleme otsustanud sinna minna jalgsi matkates. Sinna jõudes ootab meid eest hobusega toimetamine, kus kogu protsessi teeme läbi ise- kõigepealt paneme hobuse valmis ja siis asume sõidutiire tegema.

 

Talendijaht

Täna toimus meie kodus ühisüritus Talendijaht, kus võtsid mõõtu omavahel talendikad, kes laulsid ja kes tantsisid ja kes tegi mõlemat korraga ning pealtvaatajad said kaasaelada hoogsatele esinemisnumbritele. Oli vahva üritus ja positiivseid emotsioone jagus nii osalejatele kui pealtvaatajatele. Ürituse pildigaleriiga saab tutvuda meie kodu facebooki lehel.

Üritus algas ühislaulmisega meie pikaajalise tegevusjuhendaja Annika Smitile, kellele juubeli õnnesoovid edastasid nii kolleegid kui kliendid. Palju õnne veelkord Annikale ja ikka sära silmadesse!

Puude istutamise talgud meie kodus

Oktoobrikuu viimasel päeval alustasime enda koduõues puude istutamise talgutega ja istutasime sissesõidutee servadesse pärnapuude allee. Tööd algasid juba hommikul, kus kogunesime kõik majadest objektile ja jagasime põhitööde tegijad gruppideks- augu kaevajad, puuistikute kohale tõstjad ja kastmistiim. Tööd jagatud, alustasime hoogsalt ja kuna tegemist on sellise märgilise tegevusega, siis oli elevust palju, sest paljud meist pole kunagi puud istutanud ja kahtlematta on selline toiming emotsionaalse väärtusega. Lõunaks oli pärnaallee istutatud ja nüüd on vajalik igapäevaselt kastmisega tegeleda. Meie istutustalgud jätkuvad uuel nädala, kus meil vajalik veel teised puud maapõue torgata.

Evakuatsiooniõppus

Täna toimus meie Kodus evakuatsiooniõppus, mille käigus õppisime praktiliselt, kuidas viia läbi evakueerumist, kui peremajas on alguse saanud tulekahju. Õppuses osalesid meie kliendid, kodu töötajad ning Päästeameti inspektorid kui kohaliku Kambja valla vabatahtliku päästekomando pealik. Viimased andsid meile ka peale õppust väga asjakohaseid juhiseid, kuidas sellises situatsioonis veel efektiivsemalt käituda. Õppusest koostasime kokkuvõtte ning analüüsime seda koos kõigi töötajatega koosolekutel. Lähitulevikus on planeeritud, et tuleb koolitus klientidele ja töötajatele, kus teoreetilisi teadmisi täiendada saame ja ka kogemuse tulekustuti kasutamisest.

Sügisnäitus

Meie kliendid valmistasid täna kunstiteoseid, kasutades selleks looduses olevaid materjale- lehti, puuoksi jms. Kuna sügis on alati väga ilus aeg, siis ka klientide tehtud tööd tulid värviküllased ja igaüks enda nägu. Meie klientide kunstiteostega saab tutvuda meie Kodu facebooki lehel.

CP & Puudega Inimeste Perede Ühing

Meie kodus käisid külas ühingu liikmed, kes tulid vaatama teenuse pakkumise keskkonda ja tutvuma teenuse osutamise sisuga. Meie vanemtegevusjuhendaja tegi külalistele ringkäigu ja tutvustas kodus toimuvat.

Tõravere observatooriumi külastus

Läheme enda Kodu elanikega 15.oktoobril väljasõidule Tõravere observatooriumisse ja uurime kuidas käib taevaruumi vaatlemini ja ehk õnnestub ka käega katsuda ja silmaga vaadata, kuidas see tegelikult käib. See on mõnus vaheldus ja põnev, sest tavaliselt me näeme telekast kosmosest filme või loeme raamatust aga nüüd on võimalus saada ülevaade asjatundjate käest.

Taevaskojas ekskursioonil

Meie kliendid koos tegevusjuhendajatega käisid Taevaskojas ekskursioonil. Ekskursioon keskseks elamuseks, peale kaunis looduses viibimise, sai rongisõit elektrirongiga. Väga tore reis oli ja õnneks vedas ka ilmaga.

Töötajatega Elvas lasketiirus

Käisime enda Kodu töötajatega ühisürituse raames Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses ja proovisime midagi väga ekstravagantset. Nimelt käisime lasketiirus kus saime proovida täpsus laskmist püstolist, vastava märklaua pihta, mille hiljem endaga kaasa saime. Tegevus oli väga täpselt instrueeritud kohaliku instruktori poolt ning elevust ja põnevust jagus paariks tunniks. Kui enamus otsustas Elvasse sõita transpordi abil, siis üks töötaja kasutas juhust ja tuli sihtkohta joostes ca 12 km. Väga äge, et meie seas on tõsiseid spordiharrastajaid ja ja nende initsiatiivil on nakatunud ka meie kliendid aktiivsemalt liikumistegevusse.

Aitäh kõigile osalejatele ja jääme järgmist üritust ootama!

Kliendiesinduse töö põhimõtete tutvustamine

Meie Kodus toimuvad, juba teist aastat, igakuiselt kliendiesinduse koosolekud. Koosoleku eesmärk on, et kliendid saavad avaldada Kodu juhtkonnale ja personalile, enda mõtteid ja muresid ning üheskoos püüame neile mõtetele teostuse luua ning muredele lahenduse tuua.

Koosolekud toimuvad igakuiselt, ja jooksvalt aastaringselt on koosoleku asukoht igakord erinevas majas kuhu me koguneme. Kliendiesinduse koosolekutel võib alati osaleda rohkem kliente, kui ainult üks igast majast. Mida rohkem kliente osaleb, kellel on soovi rääkida kaasa enda elukeskkonna ja teenuse sisulise poole pealt, siis seda reaalsem on, et ka need mõtted teoks saavad ning meie kui teenusepakkuja teame, mida meilt kliendid ootavad. Samuti on koosolekul võimalus teenusepakkujal esitada uut informatsiooni või eesootavaid muutusi koos põhjaliku selgitusega nii, et kõik osapooled informeeritud oleksid õigeaegselt ja muutustega kohanemine oleks võimalikult toetav kõigi töötajate poolt ning kliente kaasav.

Sügisene spordipäev

Täna toimus meie Kodus sügisene spordipäev. Ilm oli ilus ja osavõtjaid igast meistriklassist.

Tule meie sõbraks facebookis ja vaata ürituste pilte sealt.

Türi laulupeol osalemine

Osalesime juba mitmendat korda üleettevõttelisel klientide laulupeo üritusel. Varem leidis üritus aset Kernu Kodus kuid sel aastal esmakordselt Türil, kes ürituse korraldamise teatepulga üle võttis.

Kodijärve Kodu suvelõpu disco

Täna toimub meie kodus suveperioodi lõppu tähistav disco. Meenutame ilusat suve ja läheme vastu sügisele.

Suvelõpudisco Maarja Külas koos vahupeoga

Meie kliendid ja töötajad käisid vahval vahupeol Maarja Külas, kus tõmmati otsad kokku vinge suvelõpu üritusega. Vihuti tantsida ja seda kõike tegi veelgi erilisemaks vahumeres möllamine, mis pakkus nii ülevaid emotsioone, et pikalt vaatame enda facebooki lehele lisatud pilte ja videosid sellest meeletust üritusest.

Karaoke laulmine

Muusika ja laulmine on alati käesikäes käinud ja nii on meilgi. Pole midagi vahvamat kui proovida laulda, ekraanil jooksvate laulusõnade ja kõlarist  tuleva muusika saatel, nagu superstaar. 

Vaimse tervise messil Võru Kandle aias

Käisime Võrus Vaimse tervise messil, kus kliendid tutvustasid meie Kodu ja kaasa olid võetud mõned meie klientide valmistatud käsitöö esemed.

Meie Oliver esines monoteatriga, mis oli väga meeleolukas. Oli tore päev.

Vaata pilte meie FB lehelt.

Pühapäeviti käime Kambja kirikus

Igal pühapäeval on võimalik käia Kambja kirikus, meie klientidel, jumalateenistusel.

Korraldaja: Ants

Suveolümpia 29. juulil Kodijärvel

29 juuli kell 13.00 toimuvad sportlikud suvised võistlused, kus võisteldakse 50 meetri jooksus, kaugushüppes, tõstmises ja kuulitõukes. Parimatele on auhinnad.

Kohtume 4 ja 5 maja vahelisel platsil.

Korraldajad: Aule, Annika, Merle

Kalapidu Kodijärve Purakas 21. juuli

21.juulil kell 13.00 kohtume Kodijärve järve purde juures, keedame uhaad ja püüame kala. Parimatele on üllatused ja oodatud on nii uued kui vanad kalamehed.

Korraldajad: Ivar ja Merle

Käisime Elvas kontserdil Kuldne Trio 40 juubelituur

Meie kliendid käisid Elvas suurel Kuldse Trio 40 juubelituuril. Kontserdielamus oli vägev!

Käisime suvepäevadel Hiiumaal ja järgmisel aastal toimuvad meie organiseerimisel XI suvepäevad

8.-10. juuli toimus Hiimuaal 10-nes üle-eestiline erivajadustega inimeste suvepäevade maraton. Kolm päeva oli täis üritusi alates käelisest tegevusest, ringkäikudest ja lõpetades tantsupeoga ansambli saatel. Meie klientidel ja tegevusjuhendajatel, kes üritusel osalesid, oli väga hea meel, sest ilmad olid ilusad ja kohtuti oma vanade tuttvatega ning taaskohtumise rõõm on alati kirjeldamatult tore.

Kodijärve Kodule anti pidulikult üle lipp ja kell ning tuleval 2015 aastal on üritus meie korraldada.

Vahva ekskursioon Elistvere loomaparki

2. juulil toimus klientide väljasõit Elistvere loomaparki. Sõit algas Kodijärve Kodu juurest kahe bussiga ning eelnevate päevade reisiootuse põnevus oli saamas hoogu juurde. Elistverre kohale jõudes uudistati kodumaiseid loomi ja loodust ning häid emotsioone tekitas Äksi kiigepargi erinevatel kiikedel kiikumine, mis kõigil eredalt meeles. Suvine ekskursioon on alati väga lõbus, mida kuni järgmise korrani meenutada.

Loe meie Kodu tegemiste kohta ettevõtte aastaraamatust

Ilmunud on meie ettevõtte aastaraamat 2013 tegemiste kohta. Loe sealt meie Kodu ja paljude teiste meie ettevõtte Kodude lugusid. "Aastaraamat 2013"

Kodijärve Kodu tegemistel saab silma peal hoida läbi Kodu facebooki konto

Meie kodul on olemas Kodijärve Kodu nimeline facebooki konto, kus saab kõige värskemat infot, meie tegemistest ja tutvuda galeriiga. Selleks on vajalik meie sõbraks taotleda. Sisene siit.

Kodijärvele rajatakse tervendava aia põhimõtteid järgivad peenrad

Kodijärve Kodu kutse sünnipäevapeole

Kodijärve Kodu pidas soolaleivapidu