Varjupaigataotlejate Majutuskeskus
   

Avaleht

Kes me oleme

Varjupaigataotlejate Majutuskeskuse (Vao Keskus ja Vägeva Keskus) ülesandeks on varjupaigataotlejate majutuskeskuse teenuse ja rahvusvahelise kaitse saajate kohalikesse omavalitsustesse elama asumise korraldamine. Keskus korraldab varjupaigataotlejate majutamist ja muid toimetulekuvõimet toetavaid ja säilitavaid teenuseid isiku rahvusvahelise kaitse menetluse ajal.
 
AS Hoolekandeteenused osutab majutuskeskuse teenust Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel.
 
Keskuse eesmärgid:
- varjupaigataotlejatele vajalike teenuste ning abi osutamine
- muuta varjupaigataotlejate majutuskeskuse teenust ja rahvusvahelise kaitse saajate kohalikesse omavalitsustesse elama asumise korraldamise teenust sujuvamaks ja sisukamaks.
 
Koostööpartnerid:
- Politsei- ja piirivalveamet
- Sise-, sotsiaal-, haridus- ja teadusministeerium
- Rahvusvaheline Migratsiooni Organisatsioon (kultuurilise orientatsiooni koolitus, vabatahtlike tagasipöördujate abistamine)
- Vabaühendused, kes tegelevad pagulastega (tõlkimine, tugiisikud, ühistegevused jms) – Eesti Pagulasabi, Johannes Mihkelsoni Keskus, Inimõiguste Keskus jt
 
 
Majutuskeskus
Majutuskeskuse ruumides Vao külas on võimalik teenust osutada korraga kuni 70-le varjupaigataotlejale ja Vägeva külas 50-le varjupaigataotlejale.
 
Erandolukorras suudame 24 tunni jooksul teavitamisest alates tagada ka suurema hulga inimeste majutuse ning teenuse pakkumise AS-i Hoolekandeteenused erinevates kodudes, samuti transpordivahendid varjupaigataotlejate liikumiseks kodude vahel.
 
Asukoht
Varjupaigataotlejate Majutuskeskuse Vao Keskus asub Vao külas, Väike-Maarja vallas Lääne-Virumaal ning Vägeva Keskus Selli külas, Jõgeva vallas Jõgevamaal.