Varjupaigataotlejate Majutuskeskus
   

Avaleht

Kes me oleme

Varjupaigataotlejate Majutuskeskuse (Vao Keskus) ülesandeks on varjupaigataotlejate majutuskeskuse teenuse ja rahvusvahelise kaitse saajate kohalikesse omavalitsustesse elama asumise korraldamine.
Keskus korraldab varjupaigataotlejate majutamist ja muid toimetulekuvõimet toetavaid ja säilitavaid teenuseid isiku rahvusvahelise kaitse menetluse ajal.
Keskus juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadustest ja muudest õigusaktidest.
AS Hoolekandeteenused osutab majutuskeskuse teenust Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel.
 
Keskuse eesmärkideks on:
- varjupaigataotlejatele vajalike teenuste ning abi osutamine tehes selleks koostööd Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumiga, Politsei- ja Piirivalveametiga, SA Eesti Inimõiguste Keskusega, Eesti Pagulasabiga, MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskusega, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga jt.
- muuta varjupaigataotlejate majutuskeskuse teenust ja rahvusvahelise kaitse saajate kohalikesse omavalitsustesse elama asumise korraldamise teenust sujuvamaks ja sisukamaks.
 
Majutuskeskus
Tavaolukorras tagab majutuskeskus teenuse kuni 35 varjupaigataotlejale.
Erandolukorras suudame 24 tunni jooksul teavitamisest alates tagada kuni 100 varjupaigataotlejale majutuse ning teenuse pakkumise Hoolekandeteenused AS-i erinevates kodudes, samuti ka transpordivahendid varjupaigataotlejate liikumiseks kodude vahel.
 
Asukoht
Varjupaigataotlejate Majutuskeskus asub Vao külas, Väike-Maarja vallas, Lääne-Virumaal.