Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Teenus

Teenus

Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega klientidele peremajas

Kodud

Teenuse üldine tutvustus

Teenus on mõeldud inimestele, kellel on raske või sügav intellektipuue ja lisaks muu puue ning kes vajavad ööpäevaringset järelevalvet, juhendamist või toimingute ülevõtmist. Teenuse raames pakutakse ööpäevaringset hooldamist ja arendamist koos majutuse ja toitlustamisega teenuse osutaja territooriumil. Teenus on mõeldud inimestele, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste osutamisega ning kes ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid. Ööpäevaringse erihooldusteenuse vajadus peab olema kirjeldatud rehabilitatsiooniplaanis.

Lähtume teenuse kasutajate igapäevaelu korraldamisel võimalikult tavapärasest ühiskondliku elu mudelist, mille kohaselt on tasakaalus nii töine kui ka vaba aja tegevus. Teenuste osutamise eesmärk on kaasata inimesi maksimaalselt oma võimete piirides igapäevaelu toimingutesse. See tähendab, et klientide eest ei tehta midagi ära, vaid kliendid osalevad jõukohaselt ise kõigis igapäevatoimetustes.

Meie professionaalne abi toetab võimetekohast arengut ja pakub aktiivseks tegutsemiseks mitmekülgseid võimalusi. Aitame leida ja loome võimalusi, et inimesed saaksid osa kogukonnas pakutavatest teenustest ja tegevusest (tervishoiu-, rehabilitatsiooni- ja sotsiaalteenused, vaba aja tegevus: kontserdid, kino, teater, sportimine jne).

Meie teenused on paindlikud – teenust pakkudes tugineme alati selle saaja soovidele ja vajadustele. Lähtume teenust pakkudes personaalse taastumise mõtteviisist ning kasutame erinevat metoodilist lähenemist (TEACCH-metoodika, CARe-metoodika, coaching jne). Panustame koostöösse teenusel oleva inimese lähedastega ja erialaspetsialistidega, keda kaasame võimalikult suurel määral sobivaima teenuse kujundamisse.

Meie töötajad on kogenud ja koolitatud, nad tuginevad parimale erialasele oskusteabele. Pidev täiendõpe ja meie töötajate suur pühendumus aitavad meil pakkuda kaasaegset ja kvaliteetset teenust.

Meie tervislik ja mitmekülgne menüü on välja töötatud koostöös toitumisekspertide ja arstidega, pakume vastavalt vajadusele ka erimenüüsid näiteks diabeetikutele või gluteenitalumatusega inimestele.

Teenuse raames:

 • koostame inimesele koos tema lähedaste või eestkostjatega tegevusplaani, mille eesmärgid ja tegevused lähtuvad inimese tugevustest, eelistustest ja vajadustest;
 • kujundame inimese isiklikke igapäevaeluoskusi ning kaasame teda võimetekohasesse ja arendavasse tegevusse;
 • aitame inimesel luua sotsiaalseid suhteid ja neid säilitada;
 • aitame inimesel leida ja kasutusele võtta vastavalt vajadusele alternatiivseid kommunikatsioonivahendeid;
 • aitame inimesel leida ja saada rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud rehabilitatsiooniteenuseid;
 • juhendame inimesi vaba aja sisustamisel ja planeerimisel;
 • saadame ja abistame inimesi tervishoiu-, sotsiaal-,  ja muude teenuste kasutamisel;
 • nõustame inimese lähedasi;
 • toetame sarnase diagnoosi, väärtuste ja kogemustega teenust saavaid inimesi, luues toetusgruppe;
 • tagame inimese turvalisuse;
 • abistame inimest enese eest hoolitsemisel;
 • järgime raviskeemi, mille inimesele on määranud tervishoiuteenuse osutaja;
 • aitame inimesel ellu viia muud tegevust, mis on ööpäevaringse erihooldusteenuse eesmärgi saavutamiseks vajalik.

Teenusele saamise teekond


Tagasi

  Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

  Sinu sõnum on saadetud!