Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Töövõimalused erivajadusega inimestele

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine

Kohtla-Järve

SA Hea Hoog osales Kohtla-Järve Linnavalitsuse hankes “Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine Kohtla-Järve linnas“, mille eesmärk on Kohtla-Järve linna erivajadusega inimeste iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse integratsiooni tagamine läbi isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli piloteerimise. Selles projektis toetakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesi, kes on tööealised, st 16. eluaastast vanaduspensionini ning kelle elukoht on registreeritud Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil.

Kohtla-Järve lisateenuse komponendid:

 1. töötamise toetamine, individuaalne tegevus – 20 EUR / inimene 1 h;
 2. töötamise toetamine, grupi tegevus – 15 EUR / inimene 1 h;
 3. töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas grupi tegevusena – 20 EUR / inimene 1 h

Täpsemat infot näeb Kohtla-Järve Linnavalitsuse kodulehel.

.

Tallinn

SA Hea Hoog osales Tallinna Linnavalitsuse hankes „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekande- ega sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste kasutajad.

Tallinna lisateenuse komponendid:

 1. töötamise toetamine, individuaalne tegevus – 20 EUR / inimene 1 h;
 2. töötamise toetamine, grupi tegevus – 15 EUR / inimene 1 h;
 3. töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas grupi tegevusena – 20 EUR / inimene 1 h

Täpsemat infot näeb Tallinna Linnavalitsuse kodulehel.

.

Türi

SA Hea Hoog osales Türi Vallavalitsuse hankes „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekande- ega sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste kasutajad.

Türi lisateenuse komponendid:

 1. töötamise toetamine, individuaalne tegevus – 25 EUR / inimene 1 h;
 2. töötamise toetamine, grupi tegevus – 20 EUR / inimene 1 h;
 3. töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas grupi tegevusena – 20 EUR / inimene 1 h

Täpsemat infot näeb Türi Vallavalitsuse kodulehel.


Tagasi Tagasi Tegusama elu kodude lehele

  Tule vabatahtlikuks!

  Sinu sõnum on saadetud!