Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Töövõimalused erivajadusega inimestele

Ajalugu

Ajalugu

AS Hoolekandeteenused on läbi aastate näinud aktiivsema elu positiivseid tagajärgi erivajadusega inimeste elukvaliteedile ja tervisele ning on tegutsenud töiste väljundite otsimisega. Mitmete positiivsete kogemuste tulemusel veenduti tööhõive arendamise vajaduses ning otsustati asutada ettevõte, mis tegutsekski hooldekodudes elavatele erivajadusega inimestele töövõimaluste loomisega.

Nii asutati 2010. aasta aprillis SA Hea Hoog. Meie ülesandeks ongi luua ja leida võimetekohased ja tasuvad tööd erivajadustega inimestele. Olulisim uuendus, mida hakkasime ellu viima, oli töise tegevuse elamispinnalt ära viimine. Lõime mitmeid töökeskusi üle Eesti. Eesmärgiks oli päris töö tunde tekitamine – kodust on vaja lahkuda, riidesse panna ja tööle minna. Mõned töökeskused asusid esialgu üle hoovi 50m kaugusel, teised kaugemal, kuid sellele vaatamata oli näha kuidas muutus suhtumine töösse. Alustasime 67 erivajadusega inimese töise juhendamisega. Tänaseks on neid aasta jooksul ligi 700.

Aastate jooksul oleme loonud mitmeid töökeskusi üle Eesti ning leidnud mitmeid tunnustatud koostööpartnereid, kellega koos pakkuda sobivaid töövõimalusi väga erinevate võimete ja huvidega inimestele. Osutame Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavat pikaajalise kaitstud töö ja töötamise toetamise teenust. Lisaks osutame ka Töötukassa poolt pakutavat lühiajalise kaitstud töö teenust.


Tagasi Tagasi Tegusama elu kodude lehele

    Tule vabatahtlikuks!

    Sinu sõnum on saadetud!