Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Töövõimalused erivajadusega inimestele

Meist

Meist

2010. aastal asutatud Sihtasutus Hea Hoog seisab ühtsema ühiskonna eest, luues ja vahendades töövõimalusi erivajadusega inimestele. Igal aastal pakub SA Hea Hoog tööd ligi 600 erivajadusega inimesele.

Esialgu alustati töö tegemisega AS Hoolekandeteenused hooldekodude ruumides. Aja jooksul oleme kodudest eraldi asutatud töökeskuste põhjal näinud, et võimalus kodust lahkuda ja minna tööle, annab normaalsele elukorraldusele väga palju kaasa. Nii on tõusnud ka töömotivatsioon ja on parem kord töökohas. Inimesed on uhked, et nad lähevad tööle! Nende töökeskuste eeskujul soovime ka edaspidi asutada töökeskusi kodudest eemale, et tööl käimine oleks oluliselt eristatav osa päevast.

Tänaseks asub üle Eesti 13 töökeskust. Töökeskustes alustatakse tööharjumuse loomisega ning erinevate töövõtete õppimisega. Meie tegevusjuhendajad õpivad igat inimest, tema võimekust ja soove tundma ning erinevate tööde harjutamise tulemusena leiame talle sobivaima töö. 

SA Hea Hoog osutab Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavat pikaajalise kaitstud töö ja töötamise toetamise teenust. Lisaks osutame ka Töötukassa poolt pakutavat lühiajalise kaitstud töö teenust.

 

Tegusam elu koostöös ettevõtjatega

Vahendame ettevõtete tellimusi ning tagame tellimuste kvaliteetse ja tähtaegse täitmise erivajadusega inimeste poolt. Nõustame ja abistame nii ettevõtjat kui ka erivajadusega inimest lepingute sõlmimisel ja töötamisega seotud asjaajamistel. Tagame tarviliku tööalase väljaõppe ja erivajadusega inimese nõustamise ning juhendamise töökohal.

Valik meie poolt teostatavaid töid:  

 • tootmistegevus nii ettevõttes kui tootmiseks kohandatud ruumides meie kodudes (näiteks ventilatsioonisüsteemide filtrite ja filtrielementide valmistamine);
 • toodete komplekteerimine ja pakendamine (näiteks helkurid, kinnitusdetailid);
 • puhastusteenused – ruumide korrashoid; territooriumi korrashoid: muru niitmine, riisumine, lumekoristus;
 • abitööd  ettevõtetes (näiteks puude saagimine, lõhkumine ja pakendamine võrkkottidesse);
 • abitööd köögis: toiduainete töötlus ja ettevalmistus, nõudepesu, laudade katmine, koristamine;
 • aia- ja põllutööd: taimede istutamine, hooldamine, saagi koristamine, töötlus, ladustamine ja ettevalmistus müügiks; abitööd loomapidamises;
 • käsitöötoodete valmistamine: keraamika (tassid, vaagnad, lillevaasid…), vaibad, sussid, saunamütsid ja palju muud.

Kuidas saada meie juurde PKT teenusele?

1. Veendu, et teenust sooviv isik vastab järgnevatele tingimustele: 

 • isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani);
 • isikul on vähemalt üks alljärgnevatest terviseprobleemidest:
  – isikul on diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga       psüühikahäire,
  – isikul on liitpuue,
  – isikul on nägemispuue,
  – isik on läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;
  – isikul on tuvastatud puuduv töövõime või on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel;
  – isik on võimeline tegema esimese etapi lõpuks eesmärgipärast tööd keskmiselt kümme tundi nädalas;
  – isik ei tööta;
  – samaaegselt ei tohi saada mitut töötamise teenust (PKT, TT ja LKT).

2. Isikul või tema seaduslikul esindajal tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile. 
Taotluse vormi leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Taotlust saab saata e-posti teel ja postiga või teha Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

3. Kui ka meie pakume taotleja piirkonnas teenust, siis märgi lahtrisse “Eelistatav teenuseosutaja” Hea Hoog SA.

 


Tagasi Tagasi Tegusama elu kodude lehele

  Tule vabatahtlikuks!

  Sinu sõnum on saadetud!