Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Aitame rahvusvahelise kaitse saanud inimestel Eestiga kohaneda

Pakume rahvusvahelise kaitse saanud inimestele majutust. Aitame neil läbi erinevate tegevuste Eesti eluga kohaneda, õppida eesti keelt ja kombeid, leida kooli- ja töökohti ning suhelda ametiasutustega. 

Avaleht

Kodud

Kes me oleme?

Varjupaigataotlejate Majutuskeskuse (Vao Keskus ja Vägeva Keskus) ülesandeks on varjupaigataotlejate majutuskeskuse teenuse ja rahvusvahelise kaitse saajate kohalikesse omavalitsustesse elama asumise korraldamine. Keskus korraldab varjupaigataotlejate majutamist ja muid toimetulekuvõimet toetavaid ja säilitavaid teenuseid isiku rahvusvahelise kaitse menetluse ajal.

AS Hoolekandeteenused osutab majutuskeskuse teenust Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel.

Keskuse eemärgid

  • varjupaigataotlejatele vajalike teenuste ning abi osutamine
  • muuta varjupaigataotlejate majutuskeskuse teenust ja rahvusvahelise kaitse saajate kohalikesse omavalitsustesse elama asumise korraldamise teenust sujuvamaks ja sisukamaks.

Koostööpartnerid

  • Politsei- ja piirivalveamet
  • Sise-, sotsiaal-, haridus- ja teadusministeerium
  • Rahvusvaheline Migratsiooni Organisatsioon (kultuurilise orientatsiooni koolitus, vabatahtlike tagasipöördujate abistamine)
  • Vabaühendused, kes tegelevad pagulastega (tõlkimine, tugiisikud, ühistegevused jms) – Eesti Pagulasabi, Johannes Mihkelsoni Keskus, Inimõiguste Keskus jt

Majutuskeskus

Majutuskeskuse ruumides Vao külas on võimalik teenust osutada korraga kuni 70-le varjupaigataotlejale ja Vägeva külas 50-le varjupaigataotlejale.

Erandolukorras suudame 24 tunni jooksul teavitamisest alates tagada ka suurema hulga inimeste majutuse ning teenuse pakkumise AS-i Hoolekandeteenused erinevates kodudes, samuti transpordivahendid varjupaigataotlejate liikumiseks kodude vahel.

Statistika

Vao majutuskeskuses  elab seisuga 01.03.2019 32 inimest: 17 rahvusvahelise kaitse taotlejat ning 15 rahvusvahelise kaitse saanud isikut. Vao majutab käesoleval ajal 12 riigi kodakondsusega isikuid. Kõige rohkem on inimesi Süüriast, Gruusiast, Venemaalt, Iraanist ja Aserbaidžaanist. Keskuses elab hetkel 10 last ja 5 naist. Peresid elab keskuses 5.

Vägeva üksuses elab seisuga 01.03.2019 13 inimest, 9 rahvusvahelise kaitse taotlejat ja 4 rahvusvahelise kaitse saajat. Vägeva üksus majutab käesoleval ajal 7 riigi kodakondsusega isikuid: Egiptusest, Albaaniast, Venemaalt, Nigeeriast, Ugandast, Indiast  ja Ukrainast. Üksuses elab hetkel 4 last, 3 naist ja 6 meest. Peresid elab keskuses 2.

 

Vao Keskus

Pargi 5, Vao küla
Väike-Maarja vald
46230 Lääne-Virumaa

Vägeva üksus

Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

Sinu sõnum on saadetud!