Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Aitame rahvusvahelise kaitse saanud inimestel Eestiga kohaneda

Pakume rahvusvahelise kaitse saanud inimestele majutust. Aitame neil läbi erinevate tegevuste Eesti eluga kohaneda, õppida eesti keelt ja kombeid, leida kooli- ja töökohti ning suhelda ametiasutustega. 

Avaleht

Kodud

Kes me oleme?

Varjupaigataotlejate Majutuskeskuse (Vao Keskus ja Vägeva Keskus) ülesandeks on varjupaigataotlejate majutuskeskuse teenuse ja rahvusvahelise kaitse saajate kohalikesse omavalitsustesse elama asumise korraldamine. Keskus korraldab varjupaigataotlejate majutamist ja muid toimetulekuvõimet toetavaid ja säilitavaid teenuseid isiku rahvusvahelise kaitse menetluse ajal.

AS Hoolekandeteenused osutab majutuskeskuse teenust Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel.

Keskuse eemärgid

  • varjupaigataotlejatele vajalike teenuste ning abi osutamine
  • muuta varjupaigataotlejate majutuskeskuse teenust ja rahvusvahelise kaitse saajate kohalikesse omavalitsustesse elama asumise korraldamise teenust sujuvamaks ja sisukamaks.

Koostööpartnerid

  • Politsei- ja piirivalveamet
  • Sise-, sotsiaal-, haridus- ja teadusministeerium
  • Rahvusvaheline Migratsiooni Organisatsioon (kultuurilise orientatsiooni koolitus, vabatahtlike tagasipöördujate abistamine)
  • Vabaühendused, kes tegelevad pagulastega (tõlkimine, tugiisikud, ühistegevused jms) – Eesti Pagulasabi, Johannes Mihkelsoni Keskus, Inimõiguste Keskus jt

Majutuskeskus

Majutuskeskuse ruumides Vao külas on võimalik teenust osutada korraga kuni 70-le varjupaigataotlejale ja Vägeva külas 50-le varjupaigataotlejale.

Erandolukorras suudame 24 tunni jooksul teavitamisest alates tagada ka suurema hulga inimeste majutuse ning teenuse pakkumise AS-i Hoolekandeteenused erinevates kodudes, samuti transpordivahendid varjupaigataotlejate liikumiseks kodude vahel.

Statistika

Vao majutuskeskuses  elab 1. augusti 2019 seisuga: 29 rahvusvahelise kaitse taotlejat ning 9 rahvusvahelise kaitse saanud inimest. Vao majutab käesoleval ajal 10 riigi kodakondsusega isikuid. Kõige rohkem on inimesi Gruusisast, Venemaalt, Süüriast, Türgist ja Albaaniast. Keskuses elab hetkel 13 last ja 5 naist. Peresid elab keskuses 5.

Vägeva üksuses elab 1. augusti 2019 seisuga 19 rahvusvahelise kaitse taotlejat kuuest riigist: Venemaalt, Nigeeriast, Ugandast, Türgist  ja Ukrainast. Üksuses elab hetkel 3 last, 7 naist ja 8 meest. Peresid elab keskuses 3.

 

Esimesel poolaastal saabus majutuskeskuse teenusele 49 inimest. Tööõigusega inimesi oli esimesel poolaastal oli 18, neist 10 töötasid, 6 otsisid töötukassa kaudu tööd ja ja 2 ootasid töötukassas registreerimise aega.

Majutuskeskustes pakutakse kolmel korral nädalas eesti keele õppimise võimalust, neljal korral nädalas toimub “Kohanemiskohvik”. See on programm, mis annab mujalt saabunud isikutele erinevatest valdkondadest teadmisi: traditsioonid, kultuur, õppimine, kliima jne. Töötegevuste juhendaja abil anname elanikele teadmisi Eesti tööturust ning sellest, kuidas leida sobivat tööd. Traditsiooniks saanud tegevustest toimus Kiltsi koolis Süüria- Gruusia kultuuriõhtu, kus tutvustati nende riikide kultuuri, traditsioone ja geograafiat. Emakeele päeva raames käisime Tamsalu gümnaasiumi õpilastele tutvustamas pärsia, kurmandži ja urdu keeli. Juunis osalesime VAO KÖÖGIGA Tallinna tänavatoidufestivalil, kus pakkusime erinevaid rahvustoite, esindatud oli Türgi, Ukraina, Vene, Süüria ja Sri Lanka köök.

 

 

Vao Keskus

Pargi 5, Vao küla
Väike-Maarja vald
46230 Lääne-Virumaa

Vägeva üksus

Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

Sinu sõnum on saadetud!