Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

AMIF projektid

AMIF projektid

        

Projekti pealkiri: AMIF2018-7 Tugiteenuste pakkumine majutuskeskustes

Toimumise aeg: 1. juuli 2018 – 31. detsember 2020
Eelarve:
175 000,00 eurot
sh AMIF toetus (75%): 131 250,00 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 43 750,00 eurot

Projekti eesmärk: Toimiva ja kvaliteetse varjupaigateenuse arendamine ning rakendamine ja kvaliteetsete vastuvõtu- ja tugiteenuste pakkumine Vao majutuskeskuses elavatele rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja kaitse saanud isikutele. Tutvustatakse tööhõivevaldkonda (tööturuteenused, tööseadus, erinevad töövõimalused, tööandjate teavitamine), korraldatakse täiendavat eesti keele õpet, organiseeritakse vaba aja tegevusi, võimaldatakse vajadusel psühholoogilist abi.

Projekti tegevused:
1. Kollektiivis töötavad projekti rahastusel töötegevuste juhendaja ning sotsiaaltöötaja.
2. Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse taotlejatele ning rahvusvahelise kaitse saanud isikutele.
3. Läbi projekti toimub Vao keskuses psühholoogiline nõustamine.
4.  Huvitegevuste raames toimub kohanemisprogramm “Kohanemiskohvik”, kus keskuses viibivad isikud saavad teadmisi Eesti kohta erinevates valdkondades. Lisaks tehakse erinevaid huvitegevusi regulaarselt üle Eesti. Näiteks käiakse väljas Vao Köögiga, mille kaudu luuakse suhteid Eesti kogukonnaga.
5. Töötajatele toimub projekti rahastusel supervisioon.

Lõpetatud projektid       

Projekti pealkiri: AMIF2015-15 Tugiteenused majutuskeskuses

Toimumise aeg: 1. juuli 2015 – 30. juuni 2018 

Eelarve: 210 000,00 eurot
sh AMIF toetus (75%): 157 5000 eurot
sh riiklik kaasfinantseering (25%): 52 500,00 eurot

Projekti eesmärk: Toimiva ja kvaliteetse varjupaigateenuse arendamine ning rakendamine ja kvaliteetsete vastuvõtu- ja tugiteenuste pakkumine Vao majutuskeskuses elavatele rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja kaitse saanud isikutele. Tutvustatakse tööhõivevaldkonda (tööturuteenused, tööseadus, erinevad töövõimalused, tööandjate teavitamine), teavitatakse sihtrühma nende õigustest ja kohustustest ning pakutakse juriidilist nõustamisteenust, korraldatakse täiendavat eesti keele õpet, organiseeritakse vaba aja tegevusi, võimaldatakse vajadusel psühholoogilist abi.

Projekti tegevused:
1. Kollektiivis töötavad projekti rahastusel õigusnõustaja, töötegevuste juhendaja ning sotsiaaltöötaja.
2. Projekti rahastusel toimub Vao keskuses eesti keele õpe varjupaigataotlejatele ning rahvusvahelise kaitse saanud isikutele: lastele 2 korda nädalas 1,5 tundi  ja motiveeritud täiskasvanutele 1 kord  nädalas 1,5 h. Keeleõpet teostab Keelepisik.
3. Läbi projekti toimub Vao keskuses psühholoogiline nõustamine.
4. Huvitegevuste raames toimub “Kohanemiskohvik”, kus keskuses viibivad isikud saavad teadmisi Eesti kohta erinevates valdkondades. Lisaks tehakse erinevaid huvitegevusi regulaarselt üle Eesti. Näiteks käiakse väljas Vao Köögiga, mille kaudu luuakse suhteid Eesti kogukonnaga.
5. Töötajatele toimub projekti rahastusel supervisioon.

  
Projekti pealkiri: AMIF2016-1 „Vao ja Vägeva varjupaigataotlejate majutuskeskuse renoveerimine“
Toimumise aeg: 1.märts 2016 kuni 1.aprill 2017
Eelarve: 350 000 eurot
sh AMIF toetus (75%): 262 500 eurotsh riiklik kaasfinantseering (25%): 87 500 eurot
Projekti eesmärk: Majutuskeskuse õppe- ja tegevusruumide ning eluruumide renoveerimine, mille tulemusel on Vao varjupaigataotlejate vastuvõtukeskus suuteline osutama kvaliteetset teenust 70-le varjupaigataotlejale ja Vägeva varjupaigataotlejate vastuvõtukeskus suuteline osutama kvaliteetset teenust 14 varjupaigataotlejale. Renoveerida Vao ja Vägeva varjupaigataotlejate majutuskeskuse elu- ja abiruume, korrastada majutuskeskuste ümbruse valgustust ning rajada mänguväljak.
Projekti tegevused:

1. Projekti raames renoveeriti ja sisustati Vao Keskuses 28 tänapäeva nõuetele vastavat majutuskohta.
2. Lisaks renoveeriti õpperuumid, kus õpetatakse varjupaigataotlejatele eesti keelt ja kultuuri.
3. Tegevusruumidest valmisid pesuköök, sporditegemise ruumid ning teised tarvilikud ruumid (palvetamisruum, vestluste läbiviimise ruum).
4. Rajati Vaole laste mänguväljak.
5. Vägeva Keskuses renoveeriti ja sisustati 32 majutuskohta ja elutuba ning rajati uus küttesüsteem.


Tagasi Tagasi Tegusama elu kodude lehele

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!