Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Teenus

Teenus

Kogukonnas elamise teenus

Kodud

Teenuse üldine tutvustus

Kogukonnas elamise teenust osutatakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisele isikule rehabilitatsiooniplaani või psühhiaatri hinnangu alusel.

Teenus on mõeldud inimestele, kes vajavad oma igapäevaelu korraldamisel, põhivajaduste rahuldamisel, tööoskuste ja muude sotsiaalsete oskuste säilitamisel ja arendamisel nõustamist, juhendamist ja/või abi.

Teenus sobib inimestele, kes suudavad juhendamise ja suunamise korra toime tulla enese eest hoolitsemisega, majapidamistöödega ega vaja öisel ajal järelevalvet. Meie teenus on korraldatud selliselt, et töötajad ei ela koos teenust saavate inimestega ühises majapidamises. See tähendab, et päevasel ajal on tegevusjuhendaja teenuse saajate juures toeks ning öisel ajal vajaduse korral alati kättesaadav (näiteks telefoni teel).

Teenuse kasutajate igapäevaelu toetamisel püüame lähtuda võimalikult tavapärasest ühiskondliku elu mudelist, mille kohaselt oleks tasakaalus nii töine kui ka vaba aja tegevus. Teenuste osutamise eesmärk on juhendada inimesi maksimaalselt oma võimete piirides igapäevaelu toimingutes. See tähendab, et midagi ei tehta klientide eest ära, vaid kliendid osalevad ise kõigis  igapäevatoimetustes.

Meie professionaalne abi toetab võimetekohast arengut ja pakub mitmekülgseid võimalusi aktiivseks tegutsemiseks. Toetame ja nõustame inimesi kogukonnas osalemisel – vajalike teenuste kättesaamisel, töötamisel, õppimisel ja vaba aja veetmise võimaluste leidmisel.

Teenust osutatakse peresarnase elukorraldusega korterites või majades, kus elab koos 2–10 inimest. Teenus sisaldab nii toitlustust kui ka majutust, mille eest teenusel olevad inimesed maksavad läbi omaosaluse tasumise.

Teenuse abil soodustatakse inimese iseseisvat toimetulekut ühises majapidamisega seotud tegevuses ja muus igapäevaoskusi arendavas tegevuses nii väljaspool kodu kui ka kodus.

Kogukonnas elamise teenusel olev inimesel ei ole võimalik saada samaaegselt igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise teenust või ööpäevaringset erihooldusteenust.

Kogukonnas elamise teenust saav inimene võib saada lisaks töötamise toetamise teenust, pikaajalise kaitstud töö teenust või lühiajalist kaitstud töö teenust.

Tegevusliigid

 • loome koos teenusel olevate inimestega nende jaoks turvalise ja arenguks soodsa peresarnase elukeskkonna ja -korralduse;
 • aitame inimesel kujundada ja saavutada tema jaoks vajalikke ja olulisi isiklikke eesmärke silmas pidavaid igapäevaeluoskusi;
 • aitame leida ja kaasame inimese igapäevaeluoskusi arendavasse tegevusse, arvestades tema terviseseisundit;
 • nõustame ja juhendame inimesi sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
 • juhendame inimest aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
 • toetame inimest tööoskuste kujundamisel ja töövõime arendamisel;
 • viime ellu muud tegevust, mis on vajalik kogukonnas elamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Teenusele saamise teekond


Tagasi

  Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

  Sinu sõnum on saadetud!