Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Väärtused

Väärtused

Oma missiooni täites lähtume järgmistest väärtustest.

Me suhtume iseendasse ja teistesse inimestesse lugupidavalt:

 • kohtleme iga inimest võrdväärselt sõltumata tema soolisest-, etnilisest, religioossest-, sotsiaalsest või muust kuuluvusest;
 • austame iga inimese põhiõigusi isikuvabadusele, eneseteostusele, privaatsusele ning turvatundele;
 • tunnustame mõtte- ja käitumisviiside erinevust, mis ei lähe vastuollu teise inimese põhiõigustega;
 • me ei lepi vaimse ega füüsilise vägivallaga ning ilmutame kodanikujulgust nende vastu astumisel.

Me julgustame erivajadustega inimesi täisväärtuslikult elama:

 • motiveerime klienti olema aktiivne ja osalema kogukonna tegemistes;
 • kaasame kliendi lähedasi, sõpru ja koostööpartnereid ning aitame luua nendega koos klienti toetava võrgustiku;
 • väärtustame kliendi edusamme eluga toimetulekul ja innustame teda pingutama;
 • toetame klienti oma elu korraldamisel, mitte ei korralda kliendi elu ära.

Me oleme oma töös leidlikud:

 • õpime tundma kliendi erivajadusi ja tugevusi ning oskame paremaks mõistmiseks ning juhendamiseks asetada end tema olukorda;
 • otsime ja katsetame koos spetsialistidega töömeetodeid, mis aitavad pakkuda kliendile vajalikku individuaalset teenust;
 • arendame enda teadmiseid ja oskuseid, et olla valmis muutusteks ümbritsevas keskkonnas;
 • lubame eksimusi, kui selle käigus õpime pakkuma paremat teenust ning jagame oma kogemusi teistega.

Me oleme usaldusväärsed kaaslased:

 • oleme oma töös professionaalsed, hoolsad ja vastutustundlikud;
 • väärtustame üksteise tööpanust, hoolime ja toetame üksteist;
 • tegutseme avatult ning jagame teavet kliendile, kaastöötajale ja koostööpartnerile arusaadaval viisil;
 • säästame keskkonda, et meie ökoloogiline jalajälg maakeral oleks võimalikult väike;
 • peame kinni kokkulepetest ja töökorralduslikest reeglitest ning ei kuritarvita meile antud usaldust.

Tagasi

  Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

  Sinu sõnum on saadetud!