Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Juhtimine

Juhtimine

AS Hoolekandeteenused tegutseb Sotsiaalministeeriumi haldusalas ning põhineb 100% riigi kapitalil. 

Üldkoosolek

Ainuaktsionäri Eesti Vabariiki esindab aktsiate valitseja Sotsiaalministeeriumi poolt sotsiaalkaitseminister, kes on üldkoosolek ja ühtlasi ettevõtte kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosoleku otsustega saab tutvuda lehe lõpus.

Nõukogu

Nõukogu ülesanne on jälgida ettevõtte strateegilisi eesmärke ja äriplaani ning juhatuse tegutsemist nende elluviimiseks. Nõukogu annab juhatusele korraldusi ettevõtte sisekontrollisüsteemi tagamiseks ja nõusolekuid igapäevase majandustegevuse raamest väljuvateks tehinguteks.

AS Hoolekandeteenused põhikirja järgi koosneb nõukogu kolmest kuni viiest liikmest.

Nõukogu esimees
Andrus Treier – Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja

Nõukogu liikmed
Tõnu Lillelaid – Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist.
Häli Tarum – Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja  
Kaia Iva – SA Koeru Hooldekeskus konsultant-projektijuht

Üldkoosoleku otsusega makstakse nõukogu esimehele tasu 800 € ja nõukogu liikmele 400 € kuus. Nõukogu liikmete tasud 2018. aastal:

 Nimi Organisatsioon Tasud Liikmeks oleku aeg
Janar HolmSotsiaalministeerium 2590 € 03.07.2017 kuni 07.04.2018
Katrin Tsuiman Sotsiaalministeerium
1909 €
 
03.07.2017 kuni 25.05.2018
Jaanus-Janek Juss Arcis Partners OÜ 4400 € 03.07.2017 kuni 19.04.2019
Tõnu Lillelaid Rahandusministeerium
5486 €
 
21.12.2010 kuni 03.07.2020

Häli Tarum
 
Sotsiaalministeerium 2891 €
25.05.2018 kuni 25.05.2021
 
Andrus Treier Keskkonnainvesteeringute Keskus 5709 € 25.05.2018 kuni 25.05.2021
KOKKU 22 985 €

Juhatus

Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi igapäevast tegevust.  
Maarjo Mändmaa – juhatuse esimees
Liina Lanno – teenuste direktor
Piret Lemsalu – finantsdirektor

AS Hoolekandeteenused juhatuse liikmete tasud 2018. aastal:

NimiTasuAmetisoleku aeg
 Maarjo Mändmaa 58 100
13.08.2007 kuni 01.03.2O23
 Piret Lemsalu
53 900
 07.05.2012 kuni 07.05.2020
 Liina Lanno 45 044
31.10.2015 kuni 01.03.2023
 KOKKU 157 044
 

Auditikomitee

Auditikomitee on nõukogu moodustatud organ, mille ülesanne on nõukogu nõustamine sisekontrolli, siseauditeerimise, riskijuhtimise ning järelevalve teostamisega seotud küsimustes.

Tõnu Lillelaid – ettevõtte nõukogu liige, auditikomitee juht
Häli Tarum – ettevõtte nõukogu liige
Anu Alber – Eesti Siseaudiitorite Ühingu esindaja

Ettevõtte finantsadiitor on KPMG Baltics OÜ. Siseauditi teenust osutab Ernst & Young Baltic AS.

Üldkoosoleku otsused

18.11.2019 Üldkoosoleku otsus finantsaudiitorist

28.06.2019 Üldkoosolek201911 Yldkoosoleku Otsus Finantsaudiitoristu otsus – Kaia Iva nimetamine nõukogu liikmeks
23.04.2019 Üldkoosoleku otsus – Janek Jussi tagasikutsumine
09.04.2019 Üldkoosoleku otsus 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine

2018. aasta
31.10.2018 Ainuaktsionaäri otsus – omaniku ootuste kinnitamine
31.10.2018 Omaniku ootused AS Hoolekandeteenused
24.05.2018 Üldkoosoleku otsus nõukogu muutmiseks
09.03.2018 Üldkoosoleku otsus aktsiakapitali suurendamisest
20.03.2018 Üldkoosoleku otsus Janar Holmi nõukogust väljaarvamisest
17.04.2018 Üldkoosoleku otsus põhikirja ja aktsiakapitali muutmisest

2017. aasta
22.22017 Üldkoosoleku otsus aktsiakapitali suurendamisest
20170703 Üldkoosoleku otsus nõukogu muutus20170629 Üldkoosoleku otsus nõukogu muutus Tühistatud
20170528 Üldkoosoleku otsus põhikirja muutus
20170412 Üldkoosoleku otsus 2016. a majandusaruande kinnitamine
20170206 Üldkoosoleku otsus finantsaudiitorist


Tagasi

Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

Sinu sõnum on saadetud!