Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Juhtimine

Juhtimine

AS Hoolekandeteenused tegutseb Sotsiaalministeeriumi haldusalas ning põhineb 100% riigi kapitalil. 

Üldkoosolek

Ainuaktsionäri Eesti Vabariiki esindab aktsiate valitseja Sotsiaalministeeriumi poolt sotsiaalkaitseminister, kes on üldkoosolek ja ühtlasi ettevõtte kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosoleku otsustega saab tutvuda lehe lõpus.

Nõukogu

Nõukogu ülesanne on jälgida ettevõtte strateegilisi eesmärke ja äriplaani ning juhatuse tegutsemist nende elluviimiseks. Nõukogu annab juhatusele korraldusi ettevõtte sisekontrollisüsteemi tagamiseks ja nõusolekuid igapäevase majandustegevuse raamest väljuvateks tehinguteks.

AS Hoolekandeteenused põhikirja järgi koosneb nõukogu kolmest kuni viiest liikmest.

Nõukogu esimees
Andrus Treier – Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja

Nõukogu liikmed
Eve Murumaa – Rahandusministeeriumi analüütik.
Häli Tarum – Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja  
Kaia Iva – SA Koeru Hooldekeskus konsultant-projektijuht

Üldkoosoleku otsusega makstakse nõukogu esimehele tasu 800 € ja nõukogu liikmele 400 € kuus. Aastal 2019 ettevõtte nõukogusse kuulunud liikmed ja neile makstud tasud:

 Nimi Organisatsioon Tasud 2019 (€)
Liikmeks oleku aeg
Andrus Treier, esimeesKeskkonnainvesteeringute Keskus9600 €25.05.2018 kuni 25.05.2021
Tõnu Lillelaid Rahandusministeerium
4800 €
3.07.2017 kuni 3.07.2020
Häli TarumSotsiaalministeerium4400 €25.05.2018 kuni 25.05.2021
Kaia IvaSA Koeru Hooldekeskus

2021 €
3.07.2017 kuni 28.06.2022

Jaanus-Janek Juss
 
Arcis Partners OÜ1467 €
 
03.07.2017 kuni 18.04.2019

 
KOKKU22 288 €

Juhatus

Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi igapäevast tegevust.  
Maarjo Mändmaa – juhatuse esimees
Liina Lanno – teenuste direktor
Piret Lemsalu – finantsdirektor

AS Hoolekandeteenused juhatuse liikmed ja neile makstud tasud 2019. aastal:

NimiTasu (€)Ametisoleku aeg
 Maarjo Mändmaa 71 950
13.08.2007 kuni 01.03.2023
 Piret Lemsalu
65 450
 07.05.2012 kuni 30.04.2024
 Liina Lanno 63 700
31.10.2015 kuni 01.03.2023
 KOKKU201 100

Auditikomitee

Auditikomitee on nõukogu moodustatud organ, mille ülesanne on nõukogu nõustamine sisekontrolli, siseauditeerimise, riskijuhtimise ning järelevalve teostamisega seotud küsimustes.

Eve Murumaa – ettevõtte nõukogu liige
Häli Tarum – ettevõtte nõukogu liige
Anu Alber – Eesti Siseaudiitorite Ühingu esindaja

Ettevõtte finantsadiitor on KPMG Baltics OÜ. Siseauditi teenust osutab Ernst & Young Baltic AS.

Üldkoosoleku otsused

2020. aasta

26.06.2020 Üldkoosoleku otsus – Eve Murumaa nimetamine nõukogu liikmeks
05.05.2020 Üldkoosoleku otsus – aktsiakapitali suurendamise otsus
28.04.2020 Üldkoosoleku otsus – 2019 majandustulemused

2019. aasta
18.11.2019 Üldkoosoleku otsus finantsaudiitorist
28.06.2019 Üldkoosoleku otsus – Kaia Iva nimetamine nõukogu liikmeks
11.2019 Üldkoosoleku otsus finantsaudiitorist
23.04.2019 Üldkoosoleku otsus – Janek Jussi tagasikutsumine
09.04.2019 Üldkoosoleku otsus 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine

2018. aasta
31.10.2018 Üldkoosoleku otsus – omaniku ootuste kinnitamine
31.10.2018 Omaniku ootused AS Hoolekandeteenused
24.05.2018 Üldkoosoleku otsus nõukogu muutmiseks
09.03.2018 Üldkoosoleku otsus aktsiakapitali suurendamisest
20.03.2018 Üldkoosoleku otsus Janar Holmi nõukogust väljaarvamisest
17.04.2018 Üldkoosoleku otsus põhikirja ja aktsiakapitali muutmisest

2017. aasta
22.22017 Üldkoosoleku otsus aktsiakapitali suurendamisest
20170703 Üldkoosoleku otsus nõukogu muutus
20170629 Üldkoosoleku otsus nõukogu muutus Tühistatud
20170528 Üldkoosoleku otsus põhikirja muutus
20170412 Üldkoosoleku otsus 2016. a majandusaruande kinnitamine
20170206 Üldkoosoleku otsus finantsaudiitorist


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!