Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Juhtimine

Juhtimine

AS Hoolekandeteenused tegutseb Sotsiaalministeeriumi haldusalas ning põhineb 100% riigi kapitalil. 

Üldkoosolek

Ainuaktsionäri Eesti Vabariiki esindab aktsiate valitseja Sotsiaalministeeriumi poolt sotsiaalkaitseminister, kes on üldkoosolek ja ühtlasi ettevõtte kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosoleku otsustega saab tutvuda lehe lõpus.

Nõukogu

Nõukogu ülesanne on jälgida ettevõtte strateegilisi eesmärke ja äriplaani ning juhatuse tegutsemist nende elluviimiseks. Nõukogu annab juhatusele korraldusi ettevõtte sisekontrollisüsteemi tagamiseks ja nõusolekuid igapäevase majandustegevuse raamest väljuvateks tehinguteks.

AS Hoolekandeteenused põhikirja järgi koosneb nõukogu kolmest kuni viiest liikmest.

Nõukogu esimees
Andrus Treier – Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja

Nõukogu liikmed
Kalle Viks – Rahandusministeerium, analüütik
Ivar Sikk – Sotsiaalministeerium, hoolekandeosakonna juhataja
Maarja Krais-Leosk – Eesti Puuetega Inimeste Koda, tegevjuht

Üldkoosoleku otsusega makstakse nõukogu esimehele tasu 800 € ja nõukogu liikmele 400 € kuus. Aastal 2022 ettevõtte nõukogusse kuulunud liikmed ja neile makstud tasud:

NimiOrganisatsioonTasud 2022 (€) Liikmeks oleku aeg
Andrus Treier, esimeesKeskkonnainvesteeringute Keskus 9 600 25.05.2018 kuni 25.05.2024 
Ivar Sikk Sotsiaalministeerium 4 800 09.02.2021 kuni 09.02.2027 
Kaia Iva Türi Vallavolikogu4 80028.06.2022 kuni 02.11.2023 
Eve Murumaa Rahandusministeerium 4 800 04.07.2020 kuni 04.07.2023 
 Kokku 24 000 

Juhatus

Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi igapäevast tegevust.  
Liina Lanno – juhatuse esimees ja teenuste direktor
Piret Lemsalu – finantsdirektor

AS Hoolekandeteenused juhatuse liikmed ja neile makstud tasud 2022. aastal:

Nimi Ametikoht Tasud 2022 (€) Ametisoleku aeg 
Liina Lanno Juhatuse esimees 80 932 01.11.2015 kuni 22.08.2025 
Piret Lemsalu Juhatuse liige, finantsdirektor73 510 07.05.2012 kuni 30.04.2028
KOKKU 154 442  

Auditikomitee

Auditikomitee on nõukogu moodustatud organ, mille ülesanne on nõukogu nõustamine sisekontrolli, siseauditeerimise, riskijuhtimise ning järelevalve teostamisega seotud küsimustes.

Ivar Sikk – ettevõtte nõukogu liige
Kalle Viks – Rahandusministeeriumi analüütik
Anu Alber – Eesti Siseaudiitorite Ühingu esindaja

Ettevõtte finantsadiitor on KPMG Baltics OÜ. Siseauditi teenust osutab 2022-2024 Grant Thornton Baltics OÜ.

Üldkoosoleku otsused ja Nõukogu aruanded

2024. aasta

25.04.2024 Nõukogu protokoll, juhatuse liikme Piret Lemsalu volituste pikendamine

26.03.2024 AS Hoolekandeteenused ainuaktsionäri otsus, Maarja Krais-Leoski nimetamine nõukogu liikmeks

19.02.2024 Ainuaktsionäri otsus, nõukogu liikme Ivar Sikk’u volituste pikendamine

2023. aasta

25.09.2023 Ainuaktsionäri otsus, AS Hoolekandeteenused nõukogu töökorra kinnitamine

25.09.2023 AS Hoolekandeteenused nõukogu töökord

04.10.2023 AS Hoolekandeteenused põhikiri

12.10.2023 Ainuaktsionäri otsus, AS Hoolekandeteenused põhikirja kinnitamine

31.07.2023 Kalle Viksi nimetamine nõukogu liikmeks

10.05.2023 Ainuaktsionäri otsus

10.04.2023 Ainuaktsionäri otsus, AS Hoolekandeteenused 2022. a aastaaruande kinnitamine

06.04.2023 AS Hoolekandeteenused Nõukogu 2022. a tegevusaruanne

15.02.2023 Ainuaktsionäri otsus, aktsiakapitali suurendamine

2022. aasta

12.05.2022 Ainuaktsionäri otsus, AS Hoolekandeteenused põhikirja muutmine ja aktsiakapitali suurendamine
04.05.2022 2021 aastaaruande kinnitamine

04.04.2022 Nõukogu 2021. a tegevusaruanne

2021. aasta

20.10.2021 AS Hoolekandeteenused põhikirja uue reduktsiooni kinnitamine (täiendatud)
17.09.2021 AS Hoolekandeteenused põhikiri
17.09.2021 AS Hoolekandeteenused põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine
06.09.2021 AS Hoolekandeteenused ainuaktsionäri otsuse parandus
08.06.2021 Ainuaktsionäri otsus aktsiakapitali suurendamine Narvas
13.04.2021 2020 aastaaruande kinnitamine
13.04.2021 Andrus Treieri volituste pikendamine
09.02.2021 Ivar Sikk’i nimetamine nõukogu liikmeks

2020. aasta

Nõukogu 2020. a tegevusaruanne

16.12.2020 Häli Tarumi nõukogust tagasikutsumine
26.06.2020 Eve Murumaa nimetamine nõukogu liikmeks
05.05.2020 Aktsiakapitali suurendamise otsus
28.04.2020 2019.a majandustulemused

2019. aasta
18.11.2019 Üldkoosoleku otsus finantsaudiitorist
28.06.2019 Kaia Iva nimetamine nõukogu liikmeks
11.2019 Üldkoosoleku otsus finantsaudiitorist
23.04.2019 Janek Jussi tagasikutsumine
09.04.2019 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhtimisotsused aastatel 2017-2018 leiad SIIT.


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!