Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Juhtimine

Juhtimine

AS Hoolekandeteenused tegutseb Sotsiaalministeeriumi haldusalas ning põhineb 100% riigi kapitalil. 

Üldkoosolek

Ainuaktsionäri Eesti Vabariiki esindab aktsiate valitseja Sotsiaalministeeriumi poolt sotsiaalkaitseminister, kes on üldkoosolek ja ühtlasi ettevõtte kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosoleku otsustega saab tutvuda lehe lõpus.

Nõukogu

Nõukogu ülesanne on jälgida ettevõtte strateegilisi eesmärke ja äriplaani ning juhatuse tegutsemist nende elluviimiseks. Nõukogu annab juhatusele korraldusi ettevõtte sisekontrollisüsteemi tagamiseks ja nõusolekuid igapäevase majandustegevuse raamest väljuvateks tehinguteks.

AS Hoolekandeteenused põhikirja järgi koosneb nõukogu kolmest kuni viiest liikmest.

Nõukogu esimees
Andrus Treier – Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja

Nõukogu liikmed
Eve Murumaa – Rahandusministeeriumi analüütik
Kaia Iva – SA Koeru Hooldekeskus konsultant-projektijuht
Ivar Sikk – Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna juhataja

Üldkoosoleku otsusega makstakse nõukogu esimehele tasu 800 € ja nõukogu liikmele 400 € kuus. Aastal 2021 ettevõtte nõukogusse kuulunud liikmed ja neile makstud tasud:

Nimi  Organisatsioon  Tasud 2021 (€) Liikmeks oleku aeg  
Andrus Treier, esimees  Keskkonnainvesteeringute Keskus 9 600 25.05.2018 kuni 25.05.2021 
Ivar SikkSotsiaalministeerium427409.02.2021 kuni 09.02.2024  
Kaia Iva SA Koeru Hooldekeskus 4 000 28.06.2019 kuni 28.06.2022 
Eve MurumaaRahandusministeerium2 92204.07.2020 kuni 04.07.2023 
KOKKU    20 796  

Juhatus

Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi igapäevast tegevust.  
Liina Lanno – juhatuse esimees ja teenuste direktor
Piret Lemsalu – finantsdirektor

AS Hoolekandeteenused juhatuse liikmed ja neile makstud tasud 2021. aastal:

NimiAmetikohtTasud 2021 (€)Ametisoleku aeg
 Maarjo MändmaaJuhatuse esimees 79 242
13.08.2007 kuni 23.08.2021
Liina Lanno
Teenuste direktor, alates 23.08.2021 juhatuse esimees 71 093
01.11.2015 kuni 15.02.2023
Piret LemsaluFinantsdirektor 69 803
07.05.2012 kuni 30.04.2024
 KOKKU220 138

Auditikomitee

Auditikomitee on nõukogu moodustatud organ, mille ülesanne on nõukogu nõustamine sisekontrolli, siseauditeerimise, riskijuhtimise ning järelevalve teostamisega seotud küsimustes.

Eve Murumaa – ettevõtte nõukogu liige
Ivar Sikk – ettevõtte nõukogu liige
Anu Alber – Eesti Siseaudiitorite Ühingu esindaja

Ettevõtte finantsadiitor on KPMG Baltics OÜ. Siseauditi teenust osutab Ernst & Young Baltic AS.

Üldkoosoleku otsused ja Nõukogu aruanded

2022. aasta

12.05.2022 Ainuaktsionäri otsus, AS Hoolekandeteenused põhikirja muutmine ja aktsiakapitali suurendamine
04.05.2022 2021 aastaaruande kinnitamine

2021. aasta

20.10.2021 AS Hoolekandeteenused põhikirja uue reduktsiooni kinnitamine (täiendatud)
17.09.2021 AS Hoolekandeteenused põhikiri
17.09.2021 AS Hoolekandeteenused põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine
06.09.2021 AS Hoolekandeteenused ainuaktsionäri otsuse parandus
08.06.2021 Ainuaktsionäri otsus aktsiakapitali suurendamine Narvas
13.04.2021 2020 aastaaruande kinnitamine
13.04.2021 Andrus Treieri volituste pikendamine
09.02.2021 Ivar Sikk’i nimetamine nõukogu liikmeks

2020. aasta

Nõukogu 2020. a tegevusaruanne

16.12.2020 Häli Tarumi nõukogust tagasikutsumine
26.06.2020 Eve Murumaa nimetamine nõukogu liikmeks
05.05.2020 Aktsiakapitali suurendamise otsus
28.04.2020 2019.a majandustulemused

2019. aasta
18.11.2019 Üldkoosoleku otsus finantsaudiitorist
28.06.2019 Kaia Iva nimetamine nõukogu liikmeks
11.2019 Üldkoosoleku otsus finantsaudiitorist
23.04.2019 Janek Jussi tagasikutsumine
09.04.2019 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhtimisotsused aastatel 2017-2018 leiad SIIT.


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!