Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Teenus

Teenus

Ööpäevaringne erihooldusteenus

Kodud

Teenuse üldine tutvustus

Teenus on mõeldud täiskasvanud psüühikahäirega inimesele, kes vajab ööpäevaringset tuge. Teenuse raames pakutakse ööpäevaringset hooldamist, juhendamist ja arendamist teenuse osutaja territooriumil koos majutuse ja toitlustamisega. Teenus on mõeldud inimestele, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste osutamisega ning kes ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid. Ööpäevaringse erihooldusteenuse vajadus peab olema kirjeldatud rehabilitatsiooniplaanis.

Püüame teenuse kasutajate igapäevaelu korraldamisel lähtuda võimalikult tavapärasest ühiskondliku elu mudelist, mille kohaselt on tasakaalus nii töine kui ka vaba aja tegevus. Teenuste osutamise eesmärk on kaasata inimesi maksimaalselt oma võimete piirides igapäevaelu toimingutesse. See tähendab, et klientide eest ei tehta midagi ära, vaid kliendid osalevad jõukohaselt ise kõigis igapäevatoimetustes.

Meie professionaalne abi toetab võimetekohast arengut ja pakub aktiivseks tegutsemiseks mitmekülgseid võimalusi. Aitame leida ja loome võimalused, et inimesed saaksid osa kogukonnas pakutavatest teenustest, töötamise ja õppimise võimalustest (või siis: töötamis- ja õppimisvõimalustest) (tervishoiu-, rehabilitatsiooni- ja sotsiaalteenused, töötukassa teenused, vaba aja tegevus: kontserdid, kino, teater, sportimine jne).

Meie teenused on paindlikud – lähtume teenust pakkudes alati selle saaja soovidest, unistustest ja vajadustest. Lähtume teenust pakkudes personaalse taastumise mõtteviisist ning kasutame erinevat metoodilist lähenemist (TEACCH-metoodika, CARe-metoodika, coaching jne). Panustame koostöösse teenusel oleva inimesega, tema lähedastega ja erialaspetsialistidega, keda kaasame võimalikult suurel määral sobivaima teenuse kujundamisse.

Meie töötajad on kogenud ja koolitatud, nad tuginevad parimale erialasele oskusteabele. Pidev täiendõpe ja meie töötajate suur pühendumus aitavad meil pakkuda kaasaegset ja kvaliteetset teenust.

Meie tervislik ja mitmekülgne menüü on välja töötatud koostöös toitumisekspertide ja arstidega, pakume vastavalt vajadusele ka erimenüüsid näiteks diabeetikutele või gluteenitalumatusega inimestele.

Teenuse raames:

 • koostame inimesele koos temaga või tema lähedastega/eestkostjatega tegevusplaani, mille eesmärgid ja tegevused lähtuvad inimese tugevustest, soovidest ja vajadustest;
 • kujundame inimese isiklikke igapäevaelu oskusi ning kaasame teda võimetekohasesse ja arendavasse tegevusse;
 • aitame inimesel luua sotsiaalseid suhteid ning neid säilitada ja arendada;
 • aitame inimesel leida ja kasutusele võtta vastavalt vajadusele alternatiivseid kommunikatsioonivahendeid;
 • juhendame ja toetame inimest tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel;
 • aitame kaasa tööoskuste kujundamisele ja võimaldame töö tegemise harjutamist;
 • nõustame inimese lähedasi, sealhulgas temaga samas eluruumis elavaid inimesi tema käitumise ja suhtlemise eripärade osas;
 • aitame inimesel leida ja saada rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud rehabilitatsiooniteenuseid;
 • juhendame inimesi vaba aja sisustamisel ja planeerimisel;
 • saadame ja abistame inimesi tervishoiu-, sotsiaal- ja muude teenuste kasutamisel;
 • nõustame inimese lähedasi;
 • toetame sarnase diagnoosi, väärtuste ja kogemustega teenust saavaid inimesi, luues toetusgruppe;
 • tagame inimese turvalisuse;
 • abistame inimest enda eest hoolitsemisel;
 • aitame inimesel järgida tervishoiuteenuse osutaja määratud raviskeemi;
 • aitame inimesel ellu viia muud tegevust, mis on vajalikud ööpäevaringse erihooldusteenuse eesmärgi saavutamiseks.

Teenusele saamise teekond


Tagasi

  Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

  Sinu sõnum on saadetud!