Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Teenus

Teenus

Ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumääruse alusel

Kodud

Teenuse üldine tutvustus

Kohtumääruspõhine ööpäevaringne erihooldusteenus on viimase abinõuna kasutatav vabadust piirav teenus, mis on mõeldud raske psüühikahäirega täisealisele inimesele. Inimest saab kohtumääruse alusel teenusele suunata inimese enda nõusolekuta kuni üheks aastaks.

Inimene paigutatakse teenusele tema nõusolekuta, kui esinevad kõik järgmised asjaolud:

1. inimesel on raske psüühikahäire, mis piirab tema võimet oma käitumisest aru saada või seda juhtida;

2. varasemate abimeetmete rakendamine ei ole osutunud piisavaks või muude abimeetmete kasutamine ei ole võimalik;

2. inimene on endale või teistele ohtlik, kui teda ei paigutata kohtumäärusega ööpäevaringsele erihooldusteenusele.

Kui ühe aasta möödudes ei ole muutunud teenusele suunamise aluseks olnud asjaolud, võib kohus pikendada teenusel viibimise tähtaega kuni ühe aasta kaupa. Teenuse pikendamine toimub inimese elukohajärgse valla-, linnavalitsuse või seadusliku esindaja taotluse alusel.

Osutame kohtumäärusega ööpäevaringset erihooldusteenust 100 psüühikahäirega inimesele Harjumaal asuvas Valkla külas.

Teenuse pakkumisel lähtume personaalse taastumise mõtteviisist ning kasutame erinevat metoodilist lähenemist (TEACCH-metoodika, CARe-metoodika, coaching jne). Panustame koostöösse teenusel oleva inimesega, tema lähedastega ja erialaspetsialistidega, keda kaasame võimalikult suurel määral sobivaima teenuse kujundamisse.

Meie töötajad on kogenud ja koolitatud, nad tuginevad parimale erialasele oskusteabele. Pidev täiendõpe ja meie töötajate suur pühendumus aitavad meil pakkuda kaasaegset ning kvaliteetset teenust.

Teenuse raames:

 • koostame inimesele/koos inimesega tegevusplaani, mille eesmärgid ja tegevused lähtuvad inimese tugevustest, soovidest ja vajadustest ning on suunatud kergemale teenusele pääsemisele;
 • aitame leida ja kaasame inimest igapäevaeluoskusi arendavasse tegevusse territooriumil, arvestades inimese terviseseisundit;
 • aitame inimesel leida ja saada rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud rehabilitatsiooniteenuseid;
 • juhendame inimest aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel meie territooriumil;
 • loome inimesele võimalused töötamiseks või töösarnaseks tegevuseks territooriumil;
 • nõustame inimese lähedasi, sealhulgas temaga samas eluruumis elavaid inimesi tema käitumise ja suhtlemise eripärade osas;
 • toetame sarnase diagnoosiga, väärtustega ja kogemustega teenust saavaid inimesi, luues toetusgruppe;
 • abistame, toetame ja juhendame inimest enese eest hoolitsemisel;
 • jälgime ja toetame teenusel olevat inimest tervishoiuteenuse osutaja määratud raviskeemi järgimisel;
 • tagame õendusabi, psühholoogi ja psühhiaatri kättesaadavuse teenuse osutamise kohas;
 • viime ellu muud tegevust, mis on vajalik teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Teenusele saamise teekond


Tagasi

  Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

  Sinu sõnum on saadetud!