Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Teenus

Teenus

Ööpäevaringe erihoolekandeteenus autismispektrihäirega inimesele

Kodud

Teenuse üldine tutvustus

Teenus on mõeldud autismispektrihäire diagnoosiga täisealisele, kellel esineb pidev intensiivne äärmuslik kahjustav käitumine (ÄK-käitumine) ja kes vajab seetõttu pidevat järelvalvet ning kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist ning kellele ei saa abi osutada teiste sotsiaalteenustega ja kes ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid.

Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetulekuvõime säilitamine ja arendamine ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuseosutaja ruumides, rakendades kaasaegseid käitumise juhendamise võtteid ning vähendades seeläbi äärmusliku kahjustava käitumise (ÄK-käitumise) esinemise sagedust.

Mida teenusel tehakse?

Teenuse osutamine toimub teenuseosutaja ruumides koos maksimaalselt kuuele inimesele vähemalt kolme vastava ettevalmistuse saanud töötaja poolt. Töötajad peavad oskama kasutada ÄK-käitumise esinemise sagedust ja intensiivsust vähendavaid kaasaegseid käitumise juhendamise võtteid.

Teenusel tagame inimesele pidev järelevalve, et märgata muutusi tema käitumises (nt keskkonnast tulenevatele ärritajatele reageerimine, aistingute eripäradest tulenevad käitumise ilmingud jm) ning vastavalt sellele toimub juhendamine ning võimalusel keskkonna kohandamine.

 • Juhendame inimest kõikides igapäevaelu tegevustes, kasutades selgelt visualiseeritud infot ja tegevusjuhendeid.
 • Juhendame ja aitame riietumisel, söömisel jm ning hooldustoimingutes.
 • Tagame inimesele pidev järelevalve.
 • Juhendame vaba aja sisustamisel, sh sobivate ja võimetekohaste tegevuste leidmisel.
 • Juhendame tööoskuste arendamisel, kaasates inimesi võimetekohastesse tegevustesse.
 • Toetame sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel.
 • Juhendame tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud raviskeemi järgimisel.
 • Toetatame tervishoiu-, sotsiaal- ja teiste avalike teenuste kasutamisel.

Teenusele saamise teekond


Tagasi

  Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

  Sinu sõnum on saadetud!