Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

AS Hoolekandeteenused 2012. majandusaasta tulemused

AS Hoolekandeteenused 2012. majandusaasta tulemused

Kuigi meeldiv on tõdeda, et numbriliselt lõppes majandusaasta positiivselt, on sama oluline see, et tegime palju ära oma põhieesmärgi – erivajadusega inimestele parema teenuse pakkumise nimel.

 

Panustame kvaliteetsesse elukeskkonda

Meie ettevõtte 2012. aasta kõige olulisem ettevõtmine oli oli uute teenusekohtade loomise projekt, mille raames ehitame Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Eesti riigi toel üheteistkümnes erinevas Eestimaa paigas psüühilise erivajadusega inimestele 550 kaasaegset teenusekohta. Kokku rajame 55 kaasaegset peremaja, mis loovad erivajadusega inimestele parema elukeskkonna ning võimaldavad pakkuda kvaliteetset teenust.

Plaanitud 550 kliendikohast oli aasta lõpuks rajatud 330, peale selle lõime võimaluse paigutada Uuemõisa kodusse veel kuus kliendikohta.

2012. aastal valmisid ja alustasid tööd esimesed uued ja nüüdisaegsed teenusekohad Karulas, Viljandis, Kehras, Tapal, Uuemõisas, Vändras ja Sinimäel. Nende avamine on toonud kaasa kogu ettevõtet hõlmava logistikaprojekti: värbame ja koolitame uute kodude personali, selgitame välja uues kohas teenust saama hakkavad kliendid ning koondame tühjaks jäävate kodude töötajad ja otsime kinnisvarale uue kasutuse.

ERDF projekti kõrval õnnestus meil luua klientidele nõuetekohaseid teenuskohti ka omavahendite eest.

Kui 2011. aastal avasime uue üksusena kogukonnas elamise kohad Tartus, siis 2012. aastal sõlmisime kümneaastase rendilepingu, mille alusel saab 25 klienti teenust Tapal Põllu tänaval.

2011. aastal eraldas valitsus meie ettevõttele 7,01 miljonit eurot toetust hooldekodude renoveerimiseks saastekvoodi müügist saadud rahaga. Investeeringute kogumahuks kujunes 6,8 miljonit eurot, kasutamata toetus tagastati üldreservi. Saastekvoodi müügist saadud raha eest rekonstrueerisime Sillamäe, Imastu, Valkla, Tori, Erastvere, Võisiku ja Sõmera kodu ning Merimetsa tugikeskuse hooned. Tänu rekonstrueerimistöödele paranesid 1387 kliendi elutingimused.

Kõrvuti niinimetatud CO2-töödega remontisime klientide eluruume Sõmera, Võisiku ja Erastvere kodus. Kokku investeerisime hoonetesse üle 942 000 euro, mille tulemusel saab 632 klienti nüüdisaegsed ruumid.

 

Kvaliteetne teenus on meile oluline

2012. aastal uuendasime tegevusload ning nüüd on kõikidel meie teenusüksustel viieaastane tegevusluba. Uuendatud lubade alusel sõlmisime Sotsiaalkindlustusametiga uue erihoolekandeteenuste osutamise kolmeaastase raamlepingu.

2012. aastal jätkasime Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärgi Equass Assurance taotlemisega. Kui 2011. aastal pälvis selle tunnustuse Imastu Kool-Kodu, siis 2012. aastal asusime taotlema kvaliteedimärki Tartu Kaunase ja Rakvere Lille kodule.

Kliendile parema teenuse pakkumiseks, tema vajaduste väljaselgitamiseks ja kaasamiseks küsime klientidelt ja nende lähedastelt ning kliendiesindustelt regulaarselt tagasisidet. Süsteemi lõime tunamullu, aastal 2012 täiendasime ja katsetasime seda Tartu Kaunase Kodus, Rakvere Lille Kodus, Imastu Kool-Kodus, Erastvere Kodus ja Kogula Eakatekodus.

2013. aastal korraldame valitud kodudes klientide, eestkostjate ja lähedaste seas esimesed küsitlused ning hakkame juurutama kogu ettevõtte tagasisidesüsteemi.

Üks klientide rahulolu tagamise vahendeid oli 2012. aastal kliendiesinduste loomine kodudes. Asja mõte on kaasata kliente teenuseüksuse eluolu korraldamisse. Kliendid saavad hinnata kõiki igapäevaelu tähtsamaid tegevusi ja teha parandusettepanekuid. 2012. aastal moodustati kliendiesindused 17 kodus (24-st).

Erihoolekandeteenuste ja rehabilitatsiooniteenuse arendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks ning ekspordivõime suurendamiseks välisturgudel tegime koostööd partneritega. 2012. aasta 14. septembril kirjutasime ühena kümnest erihoolekandeteenuse osutajast alla erihoolekandeteenuste pakkujate liidu asutamislepingule, juunis liitusime teenusmajanduse koja juurde moodustatud tervishoiuteenuste ekspordiklastriga Medicine Estonia, aasta lõpus aga alustasime Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse koordineerimisel ja koostöös teiste teenuseosutajatega ning Sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi, puuetega inimeste koja, Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Kvaliteediühinguga Eesti sotsiaalhoolekande kvaliteedistandardi mõtestamist ning kvaliteedikriteeriumide väljatöötamist.

2012. aastal pöörasime senisest suuremat tähelepanu klientide tööhõivele. Kogu aasta jooksul oli pidevalt tööga hõivatud 11,1% meie klientidest ehk keskmiselt 244 klienti kuus, neist 88% sihtasutuse Hea Hoog kaudu ja 12% avatud tööturul. Sihtasutus Hea Hoog sõlmis 2012. aastal kokku üle 600 lepingu.

2012. aastal võtsime kasutusele ettevõtte uue tunnusgraafika ja tunnuslause „Tegusama elu kodud“. Ühtne logo, voldikud ja muu visuaalne identiteet on tugevdanud ühist organisatsioonitunnet ja -kultuuri.

 

Majandusaasta tulemused

AS Hoolekandeteenused 2012. aasta majandustegevus oli positiivsete tulemustega. Ettevõtte puhaskasumiks kujunes 22,0 miljonit eurot, kuid see tuleneb EDRF-i projekti sihtfinantseeringutest, mida AS Hoolekandeteenused kajastab 100-protsendiliselt riigile kuuluva äriühinguna vastavalt riigi raamatupidamiseeskirjadele tuluna põhivara soetamise perioodis. Sihtfinantseerimisega seotud projektide tulud olid 28,2 miljonit eurot ja nendega seotud otsesed kulud olid 5,0 miljonit eurot.

Põhitegevus – erihoolekandeteenuse osutamine – 2012. aastal otsest kasumit ei tootnud. Sihtfinantseerimise mõju arvestamata lõppes 2012. majandusaasta AS Hoolekandeteenustele 0,98 miljoni euro suuruse tegevuskahjumiga – põhitegevusega seotud kulud olid kokku 17,3 miljonit eurot ja müügitulu 16,3 miljonit eurot.

Tegevuskahjumi peamisteks põhjusteks olidki teenusekohtade kaasajastamise projektiga seotud ühekordsed kulud ja pakutava teenuse – mille sisu ja hind on määratud sotsiaalhoolekandeseadusega – hinna mittevastavus teenuse tegelikele kuludele. Kuid samas suutsime majandada edukalt ja lõpetada ka põhitegevuse palju väksema kahjumiga kui olime eelarve aastasse ühekordsete kulutuste tõttu planeerinud.

AS Hoolekandeteenused nõukogu andis ettevõtte tööle möödunud majandusaastal positiivse hinnangu: eesmärgid on saavutatud õigel ajal ja seatud tasemel.

 

Ettevõttest

2012. aasta lõpul oli meie ettevõtte koosseisus 1040 töökohta ja 26 teenuseüksust.

Nagu kahel eelmisel aastal oli ka 2012. aastal AS Hoolekandeteenused suurim riigieelarvest rahastatavate erihoolekandeteenuste pakkuja. 2012. aasta lõpu seisuga olid meie teenuseportfellis ülekaalus ööpäevased hoolekandeteenused: kogukonnas elamise, ööpäevaringse hooldamise (sh liitpuudega ja kohtumäärusega klientidele), asenduskoduteenus ning üldhooldusteenus.

 

Loe lähemalt: AS Hoolekandeteenused majandusaasta aruanne 2012.

Majandusaasta aruanne 2012 veebiversioon Issuu’s


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!