Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Avasime Imastu Kool-Kodus uue teenuse lastele

Avasime Imastu Kool-Kodus uue teenuse lastele

3. detsembril alustasime Imastu Kool-Kodus uue teenusega — kohtumäärusega ööpäevaringne erihooldusteenus alaealistele. Teenus on spetsiaalselt välja töötatud lastele, kes tingituna oma erivajadustest vajavad eluga toimetulekuks tugevdatud järelvalvet ja professionaalset toetust. Teenuse pakkumisel kasutame meetodit, kus nähakse last kui tervikut, seetõttu ei keskenduta lastega tegelemisel mitte nende probleemidele, vaid võimalustele vaatega positiivsesse tulevikku.

Taolist teenust Eestis varem pakutud ei ole. Vajadus teenuse järele tekkis, kui kohtumäärusega teenus määrati neljale alaealisele, kes sobiva teenuse puudumisel paigutati elama koos täiskasvanutega.

Iga lapse loomulik kasvukeskkond on turvaline ja toetav pere. Võimalikult sarnaseid tingimusi pakume lastele ka oma uuel teenusel. Peres on kohti kuni kuuele lapsele, kes elavad igaüks omaette toas. Täna on teenusel neli last vanuses 15-17 aastat, kelle käsutuses on lisaks pere ruumidele ka kool-kodu päevakeskuse käsitöö-, savi-, kunsti-, kehakultuuri- ja muusikatoad, lisaks tajutuba, mullivann ning saal. Kogu elu käib üheskoos tegutsemise põhimõttel. Laste õppetöö hakkab toimuma koduõppel selleks kohandatud õppeklassis.

Imastu Kool-Kodu valisime teenuse pakkumise kohaks põhjusel, et Imastu Kool-Kodu personalil on pikk kogemus lastega töötamiseks ning perepõhiselt on teenust pakutud juba üle kümne aasta. Uue teenuse kaheksaliikmeline meeskond komplekteeritigi enamuses Imastu Kool-Kodu töötajatest. Kõik töötajad läbisid põhjaliku täiendkoolituse, mille viisid läbi MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuse (HENK) ning Hollandi spetsialistid, kellel on taoliste lastega töötamisel pikaajalised kogemused. Koos HENK-i ja Hollandi spetsialistidega koostati laste profiilikirjeldused ning pandi kokku päeva- ja nädalakavad nii tervele perele kui igale lapsele eraldi. Koolitused ning konsultatsioonid jätkuvad kuni mai lõpuni.

Esimene nädal uues kodus on laabunud kenasti, lapsed ja tegevusjuhendajad on üheskoos tegutsedes üksteist vastastikku tundma õppinud.


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!