Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Elin Kütt: Kõige ilusam ja raskem töö

Elin Kütt: Kõige ilusam ja raskem töö

Sotsiaaltöötajana olen oma klientidelt õppinud, kui oluline on väärtustada elu, igast võimalusest kinni haarata ja oma eesmärkide nimel vaeva näha.

Sotsiaaltööd olen õppinud kahes koolis: kõrghariduse omandasin 2012. aastal Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ning 2016. aastal sain Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriks. Mõlemad koolid lõpetasin kiitusega. Olen töötanud AS Hoolekandeteenused Tartu Kaunase Kodus viis aastat, neist kolm vanemtegevusjuhendajana.

Sotsiaaltööd otsustasin õppima minna gümnaasiumi lõpuklassis. Olin juba põhikooli ajal hingelt maailmaparandaja, pidin alati kõiges kaasa rääkima, arvamust avaldama ning nende eest seisma, kes seda ise ei julgenud. Minu jaoks oli tähtis, et kiusamisjuhtumid jõuaksid ka sotsiaalpedagoogini. Püüdsin ohvreid julgustada abi otsima. Kaaslasi oli vaja aidata ja mittesekkumine ei tulnud kõne allagi.

Praktika näitas tööelu eri tahke

Otsustasin rakenduskõrghariduse kasuks, sest juba koolis soovisin näha sotsiaaltööd võimalikult lähedalt, et saada praktilisi kogemusi. Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis õppides olin praktikal nii laste ja noorte kui ka eakate ja erivajadusega inimestega tegelevates asutustes, läbisin ka ametnikupraktika kohalikus omavalitsuses.

Kõige elavamad mälestused on mul praktikast erivajadusega inimeste päevakeskuses. See arendas mind ka inimesena. Erivajadusega inimesed suhtlesid alati nii vahetult ja tundsid rõõmu asjadest, mis mul varem olid märkamata jäänud või mida ma võtsin enesestmõistetavana. Erivajadusega inimesi lähemalt tundma õppides mõistsin, kui väikesed on tegelikult nende soovid ja unistused ning kui palju nad ennast ohverdavad, et teistel hea oleks. See praktika oli rikastav ja õpetlik.

Kaks valikut

Kui pidin enne kooli lõpetamist valima valdkonna, millele pühenduda, olid minu jaoks sõelale jäänud kas sotsiaaltöö laste või erivajadusega inimestega. Nende teemadega olin kokku puutunud juba enne kooli. Tollal elasin väikelinnas ja inimeste probleemid puutusid kergemini silma ja kõrva. Eriti puudutas mind erivajadusega inimeste olukord. Näiteks ei saanud ma aru, miks linnavalitsus ei võta midagi ette, et parandada kõnnitee ratastoolis inimeste majade juures või miks ei suudeta pakkuda piisavalt teenuseid erivajadusega inimeste toetamiseks nende kodudes.

Mõte tegelda lastega tekkis kooliaja kogemuste mõjul. Olin algklassides kõige väiksem ning kiusamine ei läinud minust mööda. Seetõttu pidin õppima olema enesekindel ja ennast tõestama, et ma ei paistaks nõrgana ning mind ei julgetaks kiusata. Teisedki õpilased kogesid koolikiusamist, mille ajendiks oli sageli välimus või perekondlik taust. Õnneks oli meie koolis sotsiaalpedagoog laste seas väga populaarne. Nägin, kuidas nooremad õpilased vahetundides tema kabinetti kogunesid, et oma muresid pihtida või lihtsalt koolielust rääkida. Innustav oli näha, kui hea meelega õpilased sotsiaalpedagoogi poole pöördusid ning kuidas ta nende soove ja mõtteid arvesse võttis.

Lõpuks jäid siiski peale erivajadusega inimesed, sest tundsin, et minu iseloom, võimed, oskused ja elukogemused sobivad kõige paremini töötamiseks just selle sihtrühmaga. Tundsin, et see on valdkond, kus mina saan klientidelt õppida ning nemad minult.

Klientide õpihimu ja vaprus

Alustanud tegevusjuhendaja tööd AS Hoolekandeteenused Tartu Kaunase Kodus, sain kinnitust, et olin valinud õige valdkonna. Minu ülesanne oli toetada ja juhendada intellektipuudega ja vaimse tervise probleemidega inimesi nende igapäevases elus ja tegeleda neid arendavate tegevustega.

Kogesin, et intellektipuudega inimesed on õpihimulised ja valmis vaeva nägema uute oskuste omandamiseks. Vaimuhaigusega võitlejad on aga vaprad, kuna suudavad kohaneda väga keerulise ja elu muutva haigusega. Õppisin klientidelt, kui oluline on väärtustada elu, igast võimalusest kinni haarata ja oma eesmärkide nimel vaeva näha.

Tänu erihoolekandeteenustele õpivad erivajadusega inimesed elama oma puude või haigusega, omandavad oskusi ja teadmisi iseseisvaks eluks ning saavad nii võimaluse tunda ennast ühiskonna väärika liikmena. Teenused aitavad vähendada kliendi lähedaste hoolduskoormust ja pidevat muret oma pereliikme pärast, nii jaksavad lähedased olla rohkem inimlikuks toeks. Erivajadusega inimeste iseseisvalt elama õpetamine on oluline kogu ühiskonnale. Sellest, kui erivajadustega inimesed õpivad omal jõul toime tulema, leiavad jõukohase töö ning teenivad ise elamiseks raha, võidame me kõik. Paljud kutsealad saavad juurde töökäsi.

Õppisin töötajate tööalast toetamist

Pärast kaheaastast töötamist avanes mul võimalus kandideerida oma asutuse vanemtegevusjuhendajaks. Haarasin sellest kohe kinni ja osutusingi valituks! See samm andis juurde väga palju enesekindlust ja julgust. Väikese meeskonna juhina sain panna proovile kõrgkoolis ja tegevusjuhendaja töös saadud teadmised ja oskused.

Mulle on alati meeldinud uued väljakutsed. Astusin Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõppesse. Uuesti õppima asudes oli mul ka eesmärk: tahtsin arendada oma juhtimis- ja meeskonnatöö oskusi.

Vanemtegevusjuhendajana korraldan teiste tegevusjuhendajate tööd ja vastutan selle eest. Teenus, mida me erivajadustega inimestele pakume, peab olema kvaliteetne. Tahtsin olla juht, kes hoolitseb töötajate heaolu eest, arvestab asutuse tööd korraldades töötajate ettepanekute ja arvamustega ning on küll nõudlik, kuid ka toetav. Tahtsin, et kõik oleksid oma tööga rahul, hea ettevalmistusega ja motiveeritud tegema head tööd. Õpingute ajal oli minu jaoks üks olulisemaid teemasid sotsiaalvaldkonna töötajate tööalane toetamine ning sellest kasvas välja ka minu magistritöö.

Magistriõpingud olid silmiavavad. Õpingukaaslased olid tulnud eri valdkondadest. Ühised arutelud seminarides ja teiste arvamuste kuulamine aitas näha sotsiaaltööd laiemalt ning sügavamalt mõista ka oma valdkonda.

Enne magistriõpinguid toetusin igapäevatöös eelkõige enda ja kolleegide headele kogemustele. Nüüd sotsiaaltöö magistrina kasutan teadlikumalt teoreetilisi teadmisi ja teaduslikult tõendatud meetodeid ning jagan neid ka kolleegidega. Eestis on sotsiaaltöö alles kiire arengu järgus. On väga tähtis, et sotsiaaltöö tulevikku kujundavaid otsuseid teeksid haritud ja avara silmaringiga sotsiaaltöötajad, kes tunnevad teooriaid, kuid ei kaota uuendusi tehes ja teiste maade praktikaid Eestisse tuues kriitilist meelt.

Hirmul on suured silmad

Toon näite oma igapäevatööst. Meedia vahendusel on kõik kuulnud, et suurte hooldekodude elanikud pannakse elama tavalistesse linnamajadesse, kuid väga vähe on selgitatud, miks luuakse hooldekodude asemele väikesi kodusarnased üksusi. Hirmul on suured silmad, inimestel on palju eelarvamusi ning nende kummutamine on põnev väljakutse, millega saab hakkama ainult väga hea ettevalmistusega sotsiaaltöötaja.

Peamine on aidata inimestel mõista, et meil kõigil on ühesugused inimõigused. Nagu me kõik, nii tahavad ka erivajadusega inimesed ise oma elu korraldada või vähemalt selles kaasa rääkida, elada loomulikus keskkonnas, tegelda meelepäraste asjadega. Sellistes muutustes osalemine ja arengule kaasa aitamine on hea võimalus ennast proovile panna ja kujundada Eesti sotsiaaltöö tulevikku.

Hea kolleeg ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles Narvas üleilmse sotsiaaltöö päeva tähistamisel väga lihtsalt ja täpselt: „Sotsiaaltöö on kõige ilusam töö, aga see on ka kõige raskem töö”. Sotsiaalvaldkonnas töötamine pakub korraga nii suuri väljakutseid kui ka piiramatuid võimalusi eneseteostuseks.

Elin Kütt, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magister 

Artikkel ilmus ajakirjas Sotsiaaltöö nr 2/2017


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!