Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Imastu Kool-Kodu teenuseid hinnati taas EQUASS Assurance sertifikaadi vääriliseks

Imastu Kool-Kodu teenuseid hinnati taas EQUASS Assurance sertifikaadi vääriliseks

Imastu Kool-Kodul on suur heameel teatada, et kodu teenused on teistkordselt hinnatud EQUASS Assurance sertifikaadi vääriliseks.

Imastu Kool-Kodu teenis sertifikaadi esmakordselt 2011. aastal. Kuna sertifikaat kehtib 2 aastat, siis toimus eelmise aasta lõpus Imastus taas põhjalik EQUASS audit. Täna saabunud auditi tulemused kinnitavad, et kvaliteedistandardeid rakendatakse jätkuvalt kõrgel tasemel, mis vastab kvaliteedimärgi nõuetele.

EQUASS kvaliteedisüsteemi on välja töötanud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm (European Platform for Rehabilitation) Euroopa erinevate huvigruppide (teenuse pakkujad, teenuse saajad, sotsiaalpartnerid, rahastajad ja poliitika kujundajad) vaatenurki arvestades ning teenuse saajate ning nendega seotud sidusgruppide huve silmas pidades.

Looduna spetsiaalselt sotsiaalsektori tarbeks, hindab EQUASS Assurance teenuste kvaliteeti ja kvaliteedikontrolli laiaulatuslikult. Luubi alla võetakse nii ettevõtte juhtimine, personal, kliendi õiguste tagamine, teenuse osutamise eetika, koostöö kliendi, tema lähedaste ja eestkostajate jt sidusgruppidega, kliendi kaasamine teda puudutavatesse otsustesse ning teenuse kliendikesksus kui teenuste tulemustele orienteeritus ja organisatsiooni kestev areng läbi ressursside efektiivse kasutamise ning innovatsiooni.

Hetkel on EQUASS ainus hinnatud sotsiaalvaldkonna eripärasid ja paindlikkust arvestav kvaliteedi hindamise metoodika sotsiaalasutustele, mis on kasutusel üle Euroopa.


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!