Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Kaardistame vabatahtlike abiga kogukondade võimalused

Kaardistame vabatahtlike abiga kogukondade võimalused

Meie ettevõtte ees seisab järgnevatel aastatel suur ülesanne: sulgeda vanad rahvarohked hooldekodud ja ehitada  psüühilise erivajadustega inimestele elamispinnad kogukonnakeskustesse, kus neil on paremad elamis-, töö- ja õppimisvõimalused. Et olla kindlad, et juba välja vaadatud asulates on kõik vajalikud teenused (arst, apteek, rahvamaja jne) olemas, otsisime juunikuus endale appi vabatahlikke, kes oma aitaksid kaardistada oma kodupiirkonda.

Täna saame suure rõõmuga teada anda, et meiega on liitunud üheksa vahvat abilist, kelle üle meil on äraütlemata hea meel!

Meiega liitusid inimesed Järva-, Jõgeva-, Harju-, Tartu- ja Raplamaalt, üks neist tänu Eesti Töötukassa abile. Praegu kaardistavad nad Keila, Tallinna, Jõhvi, Narva, Jõgeva, Pärnu, Elva, Kuressaare, Viljandi, Rapla ja Türi piirkondi.

Vabatahtlike näol on tegu väga sõbralike, entusiastlike ja aktiivsete inimestega. Mõned neist õpivad ja teevad hetkel diplomitöid, teised kasutavad kaardistamiseks vaba aega, mis peale tööpäeva alles jääb. Keegi neist ei tööta erihoolekande valdkonnas.

Tõelist head meelt teeb meile ka see, et vabatahtlikud on südamega asja juures. Nad tunnevad huvi meie asutuse tegevuste ning tulevikuplaanide vastu. Nii mõnedki on soovinud saada rohkem infot kodude reorganiseerimise protsessi ja erihoolekande suundade kohta.

Meie vabatahlike kaasamise projekti vastu tundis huvi ka ajakiri Sotsiaaltöö ning seda tutvustati ajakirja viimases numbris kui innovatiivset võimalust sotsiaaltöös.

Ajakiri Sotsiaaltöö
01.07.2016

Kaardistame vabatahtlike abiga kogukondade võimalused

ASil Hoolekandeteenused ees seisab järgnevatel aastatel suur ülesanne: sulgeda vanad rahvarohked hooldekodud ning ehitada psüühilise erivajadustega inimestele elamispinnad kogukonnakeskustesse, kus neil on paremad elamis-, töö- ja õppimisvõimalused . Järgides deinstitutsionaliseerimise põhimõtteid ning erihoolekande arengukava 2014-2020, peame silmas, et psüühiliste erivajadustega inimestele oleksid tagatud võrdsed võimalused eneseteostuseks, suurem kaasatus ühiskonnas ning kvaliteetsem ja paindlikum teenus neile sobilikus piirkonnas. Praegu elavad meie 2200 kliendist peaaegu pooled suurtes hooldekodudes . Uued kodud on kavas luua ligi 1000 kliendile . Loodavates teenuseüksustes elab koos kuni 30 inimest (kuni kümneliikmeliste peredena) ning uusi kohti tuleb üle Eesti kokku ligi 50-60. Tegevuseks taotleme raha Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Soovime, et teenuskohad võimaldaksid seal elavatel inimestel korraldada oma elu iseseisvalt. Võimaluste ja piirangute väljaselgitamiseks asulates ja linnades hakkasime neid vabatahtlike abiga kaardistama. Märgime üles, kas seal on kõik inimesele eluks vajaminev olemas (poed, apteek, arstid, postkontor, pangaautomaadid jne) ning kui kaugel need asuvad meie teenuseüksusest. Väga oluline on teada, kas arsti juurde või panka saab minna jalgsi või tuleb kasutada autot või ühistransporti.

Uute teenusekohtade planeerimisel peame silmas eri kliendigruppide vajadusi ja ootusi. Näiteks kogukonnas elamise teenuse puhul on vaja teada, kas piirkonnas on piisavalt sobilikke töövõimalusi, sest kliendid soovivad leida endale meelepärase töö ja ise raha teenida. Füüsilise puudega ning raskendatud liikumisega inimestele on jällegi oluline, kas saab kasutada invatransporti.

Vabatahtlike abi kasutamine kaardistamisel on sügavama tagamõttega. Eeldame, et vabatahtlikud valivad piirkonna, mida nad tunnevad, ehk oma kodukoha. Nõnda saavad innukad inimesed, kes soovivad panustada erihoolekande paremaks muutmisse, osaleda protsessis kohe algusest. Samal ajal, kui nemad tutvuvad psüühilise erivajadustega inimeste ja neile uute kodude rajamisega, saame meie nende kaudu luua juba varakult sidemeid kohaliku kogukonnaga.

Tuuli Ainsaar

teenuste arendusspetsialist, AS Hoolekandeteenused

Fotol: Türi Kodu aedlinna kohvikute päeval. Türi vallavalitsus nimetas Türi Kodu meeskonna Aasta 2015 tegijaks just kogukonnaga lõimumise ja Türi Kodu klientide ning Türi valla elanike omavahelise suhtlemise arendamise eest.


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!