Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Loe meie ettevõtte aastaraamatut!

Loe meie ettevõtte aastaraamatut!

Meie ettevõtte möödunud aasta tegevuste ja saavutuste kokkuvõte on sel aastal esmakordselt aastaraamatu formaadis. Kuna aastaraamat on mõeldud lugemiseks kõige laiemale lugejaskonnale alates meie enda töötajatest kuni laiema avalikkuseni, siis loodetavasti aitab uuenenud vorm saada kõigil huvilistel meie tegevustest senisest veelgi sisukama ülevaate. Sel aastal esmakordselt oleme pühendanud terve peatüki meie kodudele, kus kõik kodud said kokku võtta möödunud aasta enda jaoks eredamad hetked ja olulisemad saavutused. Mahukas pildimaterjal lisab veelgi põnevat uudistamist ja näitab ilmekalt, et aasta 2013 jääb meie ettevõtte ajalukku ühe väga olulise ja erilise aastana.

Oleme viimase viie aasta jooksul igaüks andnud oma panuse ühte suurde ja laiaulatuslikku projekti, mis ei ole oluline mitte ainult meie ettevõtte klientide jaoks, vaid märgilise tähendusega kogu Eesti erihoolekande arenguloos. Oleme ehitanud üle 550 eluruumi eesmärgiga toetada psüühikahäiretega inimesi selles, millest neil endil oma elu korraldamisel vajaka on.

Majade ehitamine Eesti üheteistkümnes paigas on käegakatsutav ja kõigile nähtav väga suur saavutus, kuid siiski vaid keskkonna loomine. Märksa olulisemaks peame tööd, mis jääb majaseinte vahele – tegevusjuhendajate-poolset juhendamist, nõustamist ja tuge.

Nagu kirjutab aastaraamatu eessõnas meie ettevõtte nõukogu viimane esimees Pille Vaiksaar: „Mõni elanik on saanud endale elus esimest korda päris oma toa, teine jälle õppinud lihtsamat sööki tegema või saanud selgeks uue ameti.“

Arendame pidevalt oma teenust ja töökorraldust ning möödunud aastal meile antud Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedisertifikaadid tõendavad meie töö kõrget taset.

Ükski saavutus ei oleks olnud võimalik meie pühendunud ja oskuslike töötajate panuseta. Meie juhatuse esimees Maarjo Mändmaa ütleb aastaraamatu sissejuhatuses, et meie inimesed ongi meie ettevõtte suurim varandus. Möödunud aastal leidsime oma tööperesse kümneid uusi inimesi, kellega on rõõm koos töötada, ja on näha, kuidas nende asjatundlikul toel psüühikahäiretega inimeste elukvaliteet paraneb.

Kõigest lähemalt loe juba aastaraamatust ja Sa saad teada

 • kuidas muutus meie tegevuskeskkond ja millistele arengutele meie selles oma mõjuka panuse andsime
 • kuidas meil on õnnestunud oma teenuseid müüa ja millist mõju on avaldanud see meie turuosale
 • millised olid tähtsamad meie teenuste kvaliteedi arendamisse suunatud projektid ja mida me nende läbi saavutasime
 • kuidas on meil õnnestunud toetada meie klientidele töö leidmist ja millised plaanid on meil erivajadusega inimeste tööhõive edendamisel edasiseks
 • millist tagasisidet andsid meie tegevusele meie partnerid
 • kuidas paranes meie kodude füüsiline keskkond ja millised eeldused lõi see meie teenuste paremaks osutamiseks
 • kuidas arenes meie organisatsioon ja mis iseloomustab meie töötajaskonda
 • ja loomulikult milliseks kujunes meie majandusaasta tulem.

Kõigest lähemalt vaata siit, head lugemist!


Tagasi

  Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

  Sinu sõnum on saadetud!