Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Märjamaa vallavalitsus tõrjus erivajadusega inimesed alevist välja

Märjamaa vallavalitsus tõrjus erivajadusega inimesed alevist välja

Märjamaa vallavalitsus tegi ASile Hoolekandeteenused 2015. aastal ettepaneku ehitada Märjamaale maja erivajadusega inimestele, ühe võimaliku asukohana pakkus vald Sipa tee 3 kinnistut.

2019. aasta juunis esitas ettevõte projekteerimistingimuste taotluse Sipa tee kinnistule. Vallavalitsus kirjutas enda seisukohas: „Kavandatav hoonestus arvestab avalikke huve ja projekteerimistingimuste väljastamine ei ole vastuolus õigusaktidega ning isikute õigustega ega muuda kehtivat Märjamaa alevi üldplaneeringut“. 

Kooskõlas PlanS § 125 lg 5 tegi vallavalitsus otsuse algatada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena, seaduse järgi tuleb see läbi viia 60 päeva jooksul. 

Õigusvastane keeldumine

Juunis 2020 otsustas vallavalitsus keelduda projekteerimistingimuste väljastamisest. AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd: “28. juulil esitasime Märjamaa vallavalitsusele vaide, taotlesime korralduse nr 265 kehtetuks tunnistamist ja projekteerimistingimuste väljastamist”.  

AS Hoolekandeteenused hinnangul on korraldus õigusvastane, kuna: 

1. Võib välja lugeda, et keeldumise põhjus on kohalike ettevõtjate ja 552 märjamaalase vastumeelsus psüühilise erivajadusega inimeste suhtes. Samas ei ole põhjendatud, kuidas erivajadusega inimestele korterelamu rajamine kahjustab teiste inimeste õigusi. Seaduse järgi peab KOV-i otsus olema kaalutletud ehk arvestama nii märjamaalaste kui erivajadusega inimeste huvisid, kuid korralduses ei ole erivajadusega inimeste huvisid või õiguseid kordagi mainitud. 

2. Väidetavalt on projekteerimistingimuste taotlus vastuolus üldplaneeringuga. Samas on selgitatud, et projekteerimistingimuste väljastamine on planeerimisseadusega kooskõlas ja üldplaneeringu üldsõnalisus ei ole otsustav tegur tingimuste väljastamisest keeldumiseks. 

3. Taotluse menetlemine on võtnud ebamõistlikult palju aega – kahe kuu asemel üks aasta. Vallavalitsus ei ole selgitanud, mis on viivituse põhjus ja milline on eeldatav menetlustähtaeg. Juhul kui detailplaneeringu koostamine oleks vältimatu (kuigi hetkel ei ole kuidagi seda põhjendatud), siis oleks pidanud vallavalitsus selle tuvastama aasta tagasi, kui võttis taotluse menetlusse. Sel juhul oleks meil olnud tänaseks planeeringu koostamine lõpusirgel või koguni kehtestatud.  

Märjamaa vallavalitsus on saadetud vaide märkinud AK piiranguga dokumendiks, kuigi ei ole täpsustatud, mis alusel – AS Hoolekandeteenused saatis selle avaliku dokumendina ning seal ei ole isikuandmeid.  


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!