Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Meie kolm uut kodu on teeninud EQUASS Assurance kvaliteedimärgi

Meie kolm uut kodu on teeninud EQUASS Assurance kvaliteedimärgi

Meil on rõõm jagada uudist, et meie Tõrva, Vääna-Viti ja Uuemõisa kodude teenuse kvaliteeti on hinnatud EQUASS Assurance kvaliteedimärgiga.

Meie ettevõttel on nüüd kuus EQUASSi kvaliteedimärgiga kodu: Imastu kool-kodu (saanud märgi kahel korral, s.o 2011. ja 2013. aastal), Rakvere Lille kodu (2013), Tartu Kaunase kodu (2013) ning 2015. aasta suvest on selles väärikas rivis ka Tõrva, Vääna-Viti ja Uuemõisa kodud.

EQUASS (European Quality in Social Services) on Euroopa sotsiaalteenuste rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimise süsteem, mis põhineb teenuse osade kvaliteedi hindamisel ja parendamisel. Süsteem käsitleb kogu protsessi eelkõige sotsiaalteenuseid tarbiva isiku ja talle teenuste osutaja vaatenurgast: luubi all on juhtimine, personalitöö, eetika, õigused, koostöö, osalemine, isikukesksus, laiahaardelisus, tulemustele orienteeritus ja kestev areng. Kvaliteedijuhtimissüsteemide rakendamise tulemusena oodatakse teenuse osutajatelt kvaliteedi täiustumist ning kvaliteediteadlikkuse ja –pädevuse suurenemist.

Vääna-Viti, Tõrva ja Uuemõisa kodus alustasime EQUASSi kvaliteedisüsteemi rakendamist 2014. aastal. Teguderohke taotlemisprotsess on tänaseks möödas, küll aga ei ole lõppenud töö kvaliteedisüsteemi rakendamisega, mis on saanud nende kodude igapäevatöö osaks.

Kodud on kvaliteedimärgi väljateenimist kommenteerinud järgevalt:

„EQUASSi märgi saamine ei olnud meie jaoks nii oluline kui kodu toimimise ning elanikele pakutava teenuse parendamine. Pidime tegema muudatusi töökorralduses ning hakkama analüüsima oma tegevust klientide, personali, juhendite ja koostööpartnerite osas. Algselt aeganõudvad ning esmalt tüütuna tunduvad koosolekud ja tegevused muutusid järk järgult vajalikemaks ning sidusus kõige ja kõigi vahel hakkas välja joonistuma. Üheks hetkeks oli arusaamine EQUASSist olemas ning see tundus suurepärane võimalus mõõta millegi järgi tööd, mida muidu nii lühikese aja jooksul tavaliselt teha ei saa. Tänu EQUASSile sai kodu personal kindlust juurde selles osas, et me ajame õiget asja ja seda Euroopas tunnustatud kvaliteedistandardi mõõdupuu järgi. Selgeks sai asjaolu, et meeskond ei ole vaid töötajatest koosnev rühm, vaid töötajatest, klientidest ning partneritest ja lähedastest koosnev grupp. Klientide sõna ja tahe muutus kuuldavamaks, nende soovid ning esinduse koosolekul tehtavad ettepanekud rakendusid praktikas. Kodu elanike kaasamine ja nende teavitamine kodu suundadest muutis neid teadlikumaks ning pani arutlema asjade üle, mida varem polnud tähele pandud. Koostööpartnerite ja eestkostjate ning lähedaste teadlikus meie tegevustest suurenes ning tänu sellele sai ka koostöö hoogu juurde. Oluliseks peame ka seda, et EQUASS pani tihedamat koostööd tegema Tõrva ja Vääna- Viti koduga, kes olid alati abivalmid ning lahked jagama oma kodu häid praktikaid.

Meeleolu Uuemõisa Kodus on positiivne ja juubeldav. Olenemata sellest, et me rääkisime, et märgi saamine ei ole peamine, on selle omamine suureks kiituseks ning edasiviivaks jõuks!“

Tuuli Ainsaar, Uuemõisa kodu vanemtegevusjuhendaja

„EQUASSi märgi saamine on meile olnud suure töö finaaliks. See on tunnustus töö eest, mida igapäevaselt teeme. Klientidele oli suureks rõõmuks suur tort, mille üheskoos ära sõime. Siinkohal tuleb tänada Tõrva kodu kliendiesindust, kes tegi väga head koostööd ja andis endast palju, et Tõrva kodu oleks EQUASSi vääriline.

Peaaegu kaks aastat tööd on toonud süsteemse lähenemise teenusele ja arusaamise, kui seotud me kõik omavahel oleme. Suur väljakutse on nüüd alustatud tööd jätkata ja püüelda veel parema teenuse osutamise poole.“

Reet Asmer, Tõrva kodu juht

„EQUASS õpetas meid rakendama teenuste osutamisel terviklikku ja teenuse saaja keskset lähenemist, võttes arvesse nii teenuse saajate kui laiemalt ühiskonna praegusi ja tulevasi vajadusi. Meil on tekkinud tänu EQUASSi rakendamisele järjepidevus ja arusaam, kuidas meie kliendid saaksid iseseisvamaks ja liiguksid kergemale teenusele.

Kui enne EQUASSi rakendamist lähtusime oma töötajate oskustest pakkuda klientidele tegevusi, siis EQUASSi rakendamise ajal saime aru, et nii ei motiveeri klienti. Seoses sellega tuli nii mõnelgi töötajal kõigepealt ise selgeks saada uus tegevus ja alles siis sai seda õpetama hakata. Areng on kahekordne! Tänu klientide ja töötajate koostööle on tekkinud töötegevused ja huvitegevused, millest kliendid soovivad osa võtta ja mida oodatakse.

EQUASSi kvaliteedistandardite juurutamine andis meie tegevusele raamid ja hea oskuse jälgida kõiki tööprotsesse ning teha igal tasandil koostööd. Meile meeldis, et kõrvalt vaadates leiti nii häid praktikaid kui ka parendamist vajavaid protsesse. Võtame need arvesse ja järgmise kahe aasta jooksul arendame end neis valdkondades edasi.“

Kersti Ojasu, Vääna-Viti kodu juht

Sertifikaadid kehtivad kaks aastat, misjärel on kodudel uuesti tarvis läbida vastav audit, et sertifikaadi kehtivus edasi kestaks.


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!