Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Möödunud aastal sai oma kodu ja võimaluse täisväärtuslikuks eluks kogukonna keskel ligi 170 psüühilise erivajadusega inimest

Möödunud aastal sai oma kodu ja võimaluse täisväärtuslikuks eluks kogukonna keskel ligi 170 psüühilise erivajadusega inimest

AS Hoolekandeteenused loodud kodused elukohad on andnud paremad võimalused eneseteostuseks tänaseks juba 217-le psüühilise erivajadusega inimesele, kes seni elasid suurtes amortiseerunud erihooldekodudes. Aastatel 2014-2021 toetab riik Euroopa fondide rahastuse abil kokku 1400 kaasaegse ja kvaliteetse teenusekoha rajamist.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kinnitas AS Hoolekandeteenused 2017. majandusaasta aruande, tuues esile suure muutuse, mis tavapärastesse kodustesse tingimustesse korteritesse ja väikestesse majadesse kolinud inimeste elukvaliteedis on toimunud.

„Inimesed, kes veel aasta tagasi elasid endistes sõjaväekasarmutes ja kolhoosikontorites mitmekesi tubades, saavad nüüd elada väikestes pere põhimõttel toimivates tavalistes kodudes. Inimesed, kes veel aasta tagasi käisid söömas sööklas, pidid jagama suure hulga inimeste peale ühiseid pesuruume ning toimetasid kõik ühtse päevakava alusel, on täna iseseisvalt hakkama saavad ja oma elu korraldamisel aktiivselt kaasa rääkivad. Lisaks kodusele majapidamisele ja iseseisvale söögivalmistamisele käiakse tööl, osaletakse aktiivselt kogukonna ettevõtmistes ning omandatakse uusi kogemusi iga päev“, selgitas Iva.

„Elu uues kodus annab inimesele võimaluse olla tema ise, ümbritsetud lähedastest kaaslastest ja kodutundest. Neid igapäevaselt nõustavad tegevusjuhendajad teevad väga tänuväärset ja keerulist tööd, toetades maksimaalselt inimese enda oskuste arendamist“, rõhutas Iva.

„Suhted naabrite vahel on enamasti head, kuhu ka meie inimesed kolinud ei oleks“, lisas AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarjo Mändmaa. „Kuna psüühilise erivajadusega inimesed on elanud pikalt ühiskonnast eraldatuna, on nende tagasitulek kogukonda sageli seotud eelarvamustega. Mul on hea meel näha, et tegelikud igapäevased kokkupuuted inimeste vahel on hakanud stereotüüpe murdma“.

Iga erivajadusega inimene on võrdne ühiskonnaliige, kes lisaks kõigele ka suudab ja soovib Eesti ellu panustada. Seega on erivajadusega inimestele töötamisvõimaluste leidmine üks meie peamistest eesmärkidest.

Kokku oli 2017. aastal tööga hõivatud iga kolmas AS Hoolekandeteenused klient ehk iga kuu keskmiselt ligi 500 inimest ning aasta jooksul kokku üle 650 inimese. Kogukondadesse elama liikunud inimestest käis tööl aga üle kahe kolmandiku. Erivajadustega inimestele töökohtade leidmiseks teeb AS Hoolekandeteenused koos oma sihtasutusega Hea Hoog aktiivset koostööd enam kui 120-ne tööandjaga.

2018. aastal jätkab AS Hoolekandeteenused uute kaasaegsete teenusekohtade loomist ööpäevaringset tuge vajavatele psüühilise erivajadusega inimestele, et muuta see teenus abivajajatele kodulähedaselt kättesaadavaks üle Eesti, sh Tallinnas, kus täna sellised teenusekohad üldse puuduvad.

Ettevõtte müügitulu oli 2017. aastal 20,3 miljonit eurot, varade maht 43,1 miljonit eurot, millest põhivara 34 miljonit eurot. Euroopa Liidult saadud sihtfinantseerimise mõjust (sihtfinantseeringuga soetatud põhivara kajastub tuluna) tingituna lõppes majandusaasta 3,1 miljonilise kasumiga. Igapäevase tegevuse tulud ja kulud olid tasakaalus, tegevuskasum oli tuhat eurot.

Taustainfo:
AS Hoolekandeteenused on riigile kuuluv äriühing, mis tegutseb üle kogu Eesti pea kõigis maakondades, pakkudes hoolekandeteenuseid enam kui 2100-le kliendile ning tööd 900-le töötajale. Meie teenuseportfelli moodustavad erihoolekandeteenused psüühilise erivajadusega täiskasvanutele ja lastele ning üldhooldusteenus eakatele.


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!