Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Muudatused hinnakirjas

Muudatused hinnakirjas

1. jaanuarist 2024 muutus AS-i Hoolekandeteenused hinnakiri.  

Piret Lemsalu, finantsjuht

Oleme oma ettevõttes viimastel aastatel erihoolekandeteenuseid osutanud lähtuvalt kaasaegsetest ja isikukesksetest põhimõtetest. Oleme teinud sotsiaalset innovatsiooni, mis väljendub selles, et vaatame inimest läbi tema tugevuste ja võimaluste prisma eesmärgiga aidata teda isikliku ja sotsiaalse taastumiseni. Isiklik taastumine on seotud haavatavusega (haiguse või puudega) toimetulemisega ning uuesti olevikule ja tulevikule orienteerumisega. Sotsiaalne taastumine on seotud osalemisega ühiskondlikus elus. Kesksel kohal on osalemine ühiskondlikus ja kogukondlikus elus, inimesel inimeste hulgas. Meie elanik, kes on pikka aega olnud hooldatav, kelle olemust on defineeritud läbi tema tervisemurede, peab saama tuge, et leida tee tagasi ühiskonda, seega tähendab taastumine ka ühiskonnaelus osalemise taastamist.  

See ei saa toimuda üksi ainult koduseinte vahel viibides. Seetõttu oleme suunanud oma elanike tegevused selliselt, et neil oleks võimalik liikuda koduseinte vahelt välja kogukonda: käime oma inimestega spordiklubides, avalikel üritustel, osaleme kogukonna tegemistes ning toetame nende pingutusi tööga seotud tegevustes.  

Miks ja kuidas muutus teenuse hinnakiri?

Kahjuks ei kata tänane erihoolekande teenuseraha kulutusi, mis toetaksid inimese aktiviseerimist ja töö- ning kogukonnategevusi, seetõttu lisasime hinnakirja juurde kogukonnaelamise (KE) ja ööpäevaringse erihooldusteenuse (ÖH) elanikele lisatasu 20€, et toetada nende tegevustega seotud kulusid. 

AS Hoolekandeteenused pakub majutust väga kvaliteetses keskkonnas, mis on oluliselt parem rahvatervise seaduse alusel kehtestatud tervisekaitsenõuetele vastavast miinimumist. Paremate majutustingimuste pakkumisega kaasnevad ka mõnevõrra kõrgemad kulud. Sellega seoses tõusid alates 1. jaanuarist 2024 omaosaluse maksumused selliselt, et 1-kohalises toas elavatel elanikel tuleb tasuda 50€ kõrgemat omaosalust kui 2-kohalistes tubades elavatel inimestel. Hinnatõus on vastavuses paremate elamistingimustega seotud kuludega ning on toeks nende säilitamisel, sh eluruumide remontimisel. Võrreldes minimaalselt nõutavate tingimustega pakume: 

  • ühekohalist magamistuba;
  • ühe inimese kohta elamispinda korteris/peremajas keskmiselt 25m²; 
  • WC/pesuruumi kuue elaniku kohta;
  • kaasaegselt sisustatud avarat kööki ja elutuba.

Liitpuudega elanike toitlustamine toob lisakoormuse toiduvalmistamisel ja erimenüüdega seotult, sh on elanikele on toitu tegemas toitlustusteenindaja, kelle kaasamist teenusele kehtestatud miinimumnõuded ette ei näe. Parema toitlustamisega seotud kulude katmiseks küsime liitpuudega elanikelt 35€ lisatasu nagu ka käesoleval aastal. 

Elanikke ja nende eestkostjaid on hinnatõusust teavitatud. Elanikele, kes ei soovi või kel pole võimalik kõrgemat omaosalust tasuda, otsime tema soovidest ja võimalustest lähtuvat lahendust. 


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!