Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Narva linnavalitsuse küsitlusest hooldekodu rajamisel

Narva linnavalitsuse küsitlusest hooldekodu rajamisel

Täna, 21. veebruaril saatis AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarjo Mändmaa vastuse Narva linnapea eilsele avalikule pöördumisele, mis puudutab erivajadusega inimeste diskrimineerimist Narvas.

„Meie ettevõte ei sea kahtluse alla kohaliku omavalitsuse õigust küsitlusi korraldada – toetame väga inimeste kaasamist, kuid esitatavad küsimused peavad olema kooskõlas heade tavade ja õigusruumiga ning metoodiliselt asjakohased.  

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 ütleb: Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. 

Narva linnavalitsus esitas küsimuse: „Kas tuleb lubada hooldekodu psüühikahäiretega inimestele ehitamist elamute, ravi- ja kultuuriasutuste, kaupluste ja teiste avalike kohtade läheduses?“.  Olenemata sellest, millised olid Narva linnavalitsuse põhjused sellise küsimuse esitamiseks ja mis otsuseid selle põhjal tehakse, on küsimuse sisu psüühikahäiretega inimesi halvustav, neid diskrimineeriv ja seega vastuolus põhiseadusega.  

Avalikkusele sellise küsimuse esitamine ei ole põhiseadusega kooskõlas, kuna tekitab mulje, nagu ei oleks erivajadusega inimestel õigust otsustada, kus nad elavad või mitte, vaid selle otsuse teevad nende eest teised inimesed. Põhiseaduse § 34 annab igaühele, kes viibib Eestis seaduslikult, õiguse vabalt liikuda ja elukohta valida.  

Põhiseaduslikkuse järelevalve organ on õiguskantsler. Selleks, et saada olukorrale õiguslik hinnang, oleme teinud järelepärimisele õiguskantslerile, kes vastab sellele seaduses ette nähtud korras. 

Lisaks juhime tähelepanu, et Narva linnapea on jätnud enda kommentaarides mulje, nagu oleksime teadlikud esitatud küsimustest. See väide ei vasta tõele. Saime 31. jaanuaril Narva Linna Sotsiaalabiameti direktor Jelena Vassiljevalt neljast lausest koosneva e-kirja. See ütles, et Narva kavandab küsimustikku, seda valmistatakse ette ning linn teatab meile sellest esimesel võimalusel. Rohkem infot ei ole me Narvalt sel teemal saanud ning 17. veebruaril nägime juba avaldatud küsimustikku.”


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!