Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Projekti “Kogukonna kaasatuse mudeli väljatöötamine” toetus Euroopa Sotsiaalfondist

Projekti “Kogukonna kaasatuse mudeli väljatöötamine” toetus Euroopa Sotsiaalfondist

Hoolekandeteenused AS sai Euroopa Sotsiaalfondist meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuse 2.2.1 “Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” raames toetust summas 31 620,43, mille abil viiakse perioodil 01.08.2019 – 31.12.2019 ellu projekt “Kogukonna kaasatuse mudeli väljatöötamine”.

Projekti eesmärgiks on töötada välja teenusmudel, mis loob erihoolekande klientide ja kogukonna võimaluste kokkupuutekohad ning seeläbi loob kaasatuse abil eeldused psüühilise erivajadusega inimeste tööturule suundumiseks. Kokkuvõtlikult on erihoolekandeteenust saavad inimesed võimelised projekti tulemusena hoolekandetöötaja poolse vähenenud saatmisvajadusega kogukonna teenuseid tarbima ja seal hakkama saama, kuna kogukond ise toetab psüühilise erivajadusega inimest, ning tekkinud on asutuste, organisatsioonide võrgustik, mis võimaldab psüühilise erivajadustega inimestel suurendada oma sotsiaalset võrgustikku ja ning seeläbi tööhõivenäitajaid. Projekti tulemusena on loodud mudel psüühilise erivajadustega inimeste ja kogukondade koostööks. 


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!