Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Raport: kriisi mõju erivajadusega inimeste tööturule on märkimisväärne

Raport: kriisi mõju erivajadusega inimeste tööturule on märkimisväärne

Euroopa puuetega inimestele teenusosutajate ühenduse (EASPD) analüüsist selgub, et erivajadusega inimeste töötamine avatud tööturul on rängalt mõjutada saanud vähemalt 15 Euroopa riigis. Eesti eksperdid rõhutavad, et kriisist välja tulemisel on oluline tähelepanu pöörata erivajadusega inimeste tööhõive toetamisele.

SA Hea Hoog teenuste juht Anu Halli sõnul ei saa erivajadusega inimeste tööhõive osas lootma jääda, et turg ise olukorra lahendab. „Ajalugu on näidanud, et kriiside korral kaotavad kõige rohkem ühiskonna nõrgemad grupid, keda ähvardab vaesusrisk ning diskrimineerimine. Ka Eestis tuleb välja töötada konkreetsed teenused, et erivajadusega inimesed taas tööle aidata“.

AS Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno sõnul annab töö inimestele identiteedi ja kuuluvustunde. „Kõigil inimestel peab olema võimalus panustada, käia tööl ja saada palka, seda mitte ainult elatise teenimiseks. Töö annab eesmärgi elus, koha kogukonnas ja tunde, et minu töö on teistele vajalik“.

EASPD andis maikuisel virtuaalkonverentsil soovitusi, kuidas soodustada erivajadusega inimeste tööhõivet:

  • Tööandjaid tuleb igakülgselt toetada puuetega inimeste palkamisel, sh soodustused nagu palgatoetus (Rootsis makstakse nelja aasta jooksul 80% palgast riigi poolt) ja töökoha kohandamine, mentorlus, ametühingute tugi, infotelefon, tugiisikud puuetega inimestele jne.
  • Osades Euroopa riikides on kehtestatud avaliku sektori organisatsioonidele või ka kõikidele ettevõtetele kvoot puuetega inimeste palkamiseks. Näiteks, Itaalia ettevõtetes, kus töötab üle 50 inimese, peavad 7% töötajatest olema puudega inimesed. Kui töötajaid on vähem kui 50, peab kollektiivis olema vähemalt kaks puudega inimest. Kui organisatsioonil ei ole võimalik neid palgata, saab selle asemel rahaliselt panustada, mida kasutatakse puuetega inimeste töötamise toetamiseks.
  • Kodus töötamine on samamoodi oluline võimalus, kuid tuleb jälgida, et sellest ei kujuneks diskrimineeriv koduseinte vahele lukustamine.

Euroopa riikides kaotasid erivajadusega inimesed tööd mitmetel põhjustel –  suleti töökohti või ei olnud erivajadusega inimestel võimalik tööle saada, kas liikumispiirangute või ühistranspordi piirangute tõttu. Ka Eestis olid koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu erivajadusega inimeste töökeskused suletud. Erihooldekodudes elavad inimesed ei tohtinud sealt lahkuda ega saanud selle tõttu tööle minna.

Taust

Euroopa puuetega inimestele teenusosutajate ühendus (EASPD, The European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) on vabaühendus, mis koondab 17 000 Euroopa erivajadusega inimestega tegelevat teenusepakkujat nii sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonnast.

SA Hea Hoog seisab ühtsema ühiskonna eest, luues töövõimalusi erivajadusega inimestele. Igal aastal pakub Hea Hoog tööd ligi 600 erivajadusega inimesele.

AS Hoolekandeteenused töötab selle nimel, et sulgeda suured psüühiliste erivajadustega inimeste erihooldekodud ja nende asemele rajada inimväärsete elamistingimustega väikesed ning hubased kodud. Tänaseks on üle Eesti sulgetud juba üheksa suurt ühiselamu tüüpi asutust, kolm ootavad veel oma järge. Kaasaegsed elamistingimused on saanud juba enam kui 1200 inimest.

Lisainfo:

Katrin Pärgmäe
Avalike suhete juht
AS Hoolekandeteenused
+372 56 623 823 


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!