Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Sihikindel panustamine tööhõivesse aitas möödunud aastal tööle pool tuhat psüühilise erivajadusega inimest

Sihikindel panustamine tööhõivesse aitas möödunud aastal tööle pool tuhat psüühilise erivajadusega inimest

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna kinnitas AS Hoolekandeteenused 2015. majandusaasta aruande. Ettevõtte kogukäive oli 2015. aastal 19,7 miljonit eurot, varade maht 41,5 miljonit eurot, neist põhivara 34 miljonit eurot. Riigiettevõte tõstab möödunud aasta kõige olulisemate saavutustena esile erivajadustega inimeste kõrge tööhõive, kvaliteetse teenusepakkumise ning töökorraldust lihtsustavate uudsete infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmise.

“Viime läbi suurt erihoolekande reformi ja selles protsessis on AS Hoolekandeteenustel väga oluline roll, ” ütles Tsahkna, lisades, et reformi eesmärk on kaasaegsete ja paindlike teenuste pakkumine, inimväärse elukeskkonna pakkumine erivajadustega inimestele ning nende integreerimine ühiskondlikku ellu. “AS Hoolekandeteenused pakub suures osas oma kodudest täna kaasaegsetele standarditele vastavaid elamistingimusi ja teenuseid. Samuti on leitud inimestele töötamise võimalusi. Peame igasse oma inimesse suhtuma kui väärikasse ühiskonnaliikmesse, kes suudab Eesti ellu panustada – sellist mõtteviisi kannab edasi ka AS Hoolekandeteenused.”

Aasta lõpu seisuga oli ettevõttes teenusel 2226 klienti, neist 538-le ehk kolmandikule suudeti sihtasutuse Hea Hoog vahendusel tagada võimalus töötamiseks. Võrreldes aastatagusega kasvas töötavate klientide arv 4%. Kõige rohkem teeniti erinevate kinnisvarahooldusteenuste osutamisega (nt puhastusteenused, territooriumi korrastamine) – tublimate töötajate kuupalk oli 240 eurot. Kõige suuremale hulgale klientidele andis tööd „Anname au!“ sinilillede valmistamine: 11 kodu kliendid meisterdasid MTÜ Vigastatud Veteranide Ühingu tellimisel ühtekokku 75 000 sinilille.

2015. aastal kahekordistus nende kodude hulk, kus pakutakse kliendikeskset, Euroopa standardile vastavat teenust. Kvaliteedimärk on omistatud ühtekokku kuuele kodule: Imastu, Rakvere Lille, Tartu Kaunase, Uuemõisa, Vääna-Viti ja Tõrva kodudele. Imastu ja Tartu Kaunase kodudele omistati märk juba teist korda.

Teenuse kvaliteedist annab tunnustust ka see, et klientide eestkostjad ja lähedased on teenusega rahul. 2015. aastal andsid 90% vastanutest positiivse üldhinnangu ettevõtte teenuse kvaliteedile. Eriti kõrgelt hinnati töötajate usaldusväärsust ja viisakust (rahul vastavalt 92% ja 99% vastanutest) ning info kättesaadavust (rahul 98% vastanutest).

AS Hoolekandeteenused on Eestis üks väheseid ettevõtteid, kes on oma töös täielikult üle läinud pilvepõhisele Microsoft Office 365 teenuse kasutamisele. Kui tavapäraselt kasutatakse töös O365 postkasti ja kalendri rakendusi, siis Hoolekandeteenused on töökeskkonnana kasutusele võtnud ka saidid. Et ettevõtte 24 teenuseüksust ja ligi 1000 töötajat asuvad laiali üle Eesti, võimaldab O365 teenus sõltumata töötajate asukohast neil lihtsalt omavahel koostööd teha, igapäevast teavet ja dokumente hallata.

2016. aastal on ettevõtte suurimaks eesmärgiks alustada kaheksa suure ühiselamu tüüpi hooldekodu reorganiseerimisega. Aastaks 2023 plaanitakse kogukonda hajutatult luua privaatsed ja erivajadustele vastavad kodud, kus elukorraldus hakkab olema samaväärne nö tavainimese eluga.

AS Hoolekandeteenused reorganiseerib kodusid juba teist korda. Esimeses etapis aastatel 2007-2014 kujundati Euroopa Liidu fondide abil ümber 5 suurt hooldekodu. Euroopa Liidust saadud sihtfinantseeringuga soetatud põhivara amortiseerumisest tingituna lõppes 2015. majandusaasta 2,1 miljoni eurose kahjumiga.


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!