Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Tartu Kaunase Kodu ja Rakvere Lille Kodu teenisid EQUASS Assurance kvaliteedimärgi

Tartu Kaunase Kodu ja Rakvere Lille Kodu teenisid EQUASS Assurance kvaliteedimärgi

Vana aasta lõpp ja uue aasta esimesed päevad tõid meie kodudele olulise tunnustuse – Tartu Kaunase Kodu ja Rakvere Lille Kodu said oma tööle audiitoritelt positiivse hinnangu ja kannavad nüüdsest auga Equass Assurance kvaliteedimärki. EQUASS Autasu Komitee (Awarding Committee) väljastatud sertifikaat kehtib 2 aastat ja kinnitab, et teenuse kvaliteet neis kodudes vastab EQUASS Assurance kriteeriumitele.

Tartu Kaunase Kodu juht Aria Jürgensoo: „Oleme väga rõõmsad ja uhked, et meie kodus osutatav teenus nii kõrge hinnangu sai. Tunneme tänu sellele end oma töös kindlamalt.

EQUASSi sertifikaadi taotlemise protsessi jooksul saime teadlikumaks sotsiaalteenuse kvaliteedi hindamise kriteeriumitest ja tänaseks teame, mida on vaja teha, et neile kriteeriumitele vastata. Meie töö sai olulised fookused kriteeriumite näol, arendasime oma loovust ning hakkasime paremini mõistma senise tegevuse olulisust ja nägema ning hindama oma töö tulemuslikkust. Tänud meie enda ettevõtte spetsialistidele, kes on välja töötanud ettevõtte poliitikad ja juhendid nende elluviimiseks. Samuti tahaks kiidusõnu öelda klientidele, nende lähedastele ja headele koostööpartneritele, nad kõik on osake meie teenuse kvaliteedist, mida saamegi vaid koos luua.“

Rakvere Lille Kodu juht Riina Kink lisab: „Equassi kvaliteedimärgi saamine on meie meeskonna ühise pingutuse tulemus. Meil kõigil, nii klientidel kui töötajatel, on väga hea meel, et meie töid ja tegemisi on tunnustatud. Aitäh kaasaelajatele ja abistajatele!“

Alates 2011. aastast on Eestis sertifitseeritud 31 asutust, mille seas on nüüd ka kolm AS Hoolekandeteenused kodu. Imastu Kool-Kodu teenis kvaliteedimärgi 2011. aastal ning nendel on lähiajal lõppemas juba teine sertifitseerimisprotsess, sest märki tuleb iga kahe aasta järel uuendada.

EQUASS kvaliteedisüsteemi on välja töötanud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm (European Platform for Rehabilitation) Euroopa erinevate huvigruppide (teenuse pakkujad, teenuse saajad, sotsiaalpartnerid, rahastajad ja poliitika kujundajad) vaatenurki arvestades ning teenuse saajate ning nendega seotud sidusgruppide huve silmas pidades.

Looduna spetsiaalselt sotsiaalsektori tarbeks, hindab EQUASS Assurance teenuste kvaliteeti ja kvaliteedikontrolli laiaulatuslikult. Luubi alla võetakse nii ettevõtte juhtimine, personal, kliendi õiguste tagamine, teenuse osutamise eetika, koostöö kliendi, tema lähedaste ja eestkostajate jt sidusgruppidega, kliendi kaasamine teda puudutavatesse otsustesse ning teenuse kliendikesksus kui teenuste tulemustele orienteeritus ja organisatsiooni kestev areng läbi ressursside efektiivse kasutamise ning innovatsiooni.

Hetkel on EQUASS ainus hinnatud sotsiaalvaldkonna eripärasid ja paindlikkust arvestav kvaliteedi hindamise metoodika sotsiaalasutustele, mis on kasutusel üle Euroopa.


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!