Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Hoolekandeteenused tööandjana

Tööpakkumine

Hoolekandeteenused tööandjana

Meil töötab ligi 900 töötajat üle Eesti. 85% meie töötajatest on tegevusjuhendajad. Igapäevast klienditööd toetab hästi toimiv tungiteenuste võrgustik.

Oleme vastutustundlikud ja aktsepteerime erinevusi

Tööandjana on meie igapäevaseks eesmärgiks kõrge töökvaliteet. See tähendab meie juures elavate inimestega arvestamist, ajaga kaasas käimist, hea töötajakogemuse loomist, läbimõeldud ja süsteemset töökorraldust. Oleme jätkusuutlik, samas arenev ja alati õppiv organisatsioon.

Vastutustundliku ettevõttena oleme jätkusuutlikud, aktsepteerime  inimestevahelisi erinevusi ja oma töö kaudu mõjutame ka kogukonna arvamust. Oleme liitunud Mitmekesisuse kokkuleppega, Peresõbralike Ettevõtete ja Tervislike Tööandjate võrgustikega, et väljendada oma suhtumist maailma.

Meie töökeskkond on kaasaegne ja kõigil on ruumi loovuseks 

Meie töökeskkond on kaasaegne. Töötame igapäevaselt selles suunas, et vastata töötajate ja klientide vajadustele. Ametikohtadel, kus see on võimalik, kasutame mobiilse- ja kaugtöö võimalusi. Asjaajamine on paberivaba,  kasutame  Office 365 keskkonda ning erinevaid tarkvaralahendusi. Näiteks saad tööajakava jälgida meie iseteenindusest või kasutada oma töödokumente erinevates e-keskkondades.

Et oleksime ühises inforuumis, avaldame iganädalast uudiskirja ettevõtte uudistega ja töötulemustega kursis olekuks. Üksuste juhid kohtuvad mitmel korral aastas strateegilistel aruteludel, jooksvalt töötavad erinevad töögrupid vastavalt sellele, mis küsimus parajasti lahendamist vajab.

Väärtustame oma töötajaid 

Pakume oma töötajatele erinevaid toetusi ning soodustame võimaluste piires paindlikku tööajakorraldust. Propageerime ja toetame tervislikke eluviise (spordiüritustel osalemine, tervisekontrollide läbiviimine ja tervisekulude hüvitamine, terviseteadlikkuse toetamine). Väärtustame ka töötajate perekondlikku elu. Toetame ja märkame neid nende elu olulistel sündmustel (lapse sünd, lapse 1. klassi minek) ja tähistame ühiselt tähtpäevi (sünnipäevad, tööjuubelid). Üle-ettevõtteliselt kohtume kahel korral aastas – suvepäevadel ja aastalõpupeol, kus veedame koos peredega harivalt ning lõbusalt aega.

Tagasiside töötajatelt on meie ettevõttes alati oodatud, viime läbi erinevaid uuringuid ja küsitlusi töötajate arvamuste saamiseks ja töökorralduse parendamiseks.

Meie töötajate arvates on meie tugevuseks, infoliikumine ning töökeskkonna kaasaegsus ja vajadustele vastavus ning ka pidev muutumine, mis hoiab värskena. Meie juures igav ei hakka, alati on võimalus järgmine samm võtta. Töötaja, kes soovib suuremat eneseteostust, saab osaleda erinevates töögruppides ja arendusprojektides.

Tegevusjuhendajad oma tööst:

“Tegevusjuhendaja töö annab võimaluse areneda ja õppida kodustes tingimustes koos meeldivate inimestega. Kui juhendan meie üksuse elanikke iseseisvamalt eluga toime tulema, siis tänu sellele õpin ka ise asjadest paremini aru saama.”
Lota, tegevusjuhendaja.

“Selles töös saab õnnestuda, kui lõpetada vahetegemine: töötaja – erivajadusega inimene. Nende kahe suhe peab olema inimlik, isiklik. Tegevusjuhendaja peab olema alati avatud võrdsete osapoolte koostööks – vaid sellisel juhul õnnestub juhendataval ise oma elu ja edu nimel tööd tegema hakata.“
Hans, tegevusjuhendaja 
.
“Minu töö tegevusjuhendajana on alati põnev. Iga olukord on uus ning iga päev tuleb ette midagi, millest ise õppida ja areneda. Töötades erivajadusega inimestega olen hakanud elule vaatama hoopisteise pilguga – märkama ja hindama pisikesi, kuid olulisi ja tähtsaid eluväärtusi. Erivajadusega inimesed õpetavad meid olema avatud, vahetud, ausad ja siirad ning tuletavad meelde, kui oluline on üksteist hoida.”
Elen, tegevusjuhendaja

  Rohkem infot

   ... muud väljad

    Värbamiskogemus

    Lorem ipsum dolor sit amet.

    Lorem ipsum dolor sit amet.

    CV on saadetud

    CV saatmine ebaõnnestus


    Tagasi

     Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

     Sinu sõnum on saadetud!