Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Vastused Paide kogukonna pöördumisele

Vastused Paide kogukonna pöördumisele

Sel nädalal toimus Paide Linnavalitsuse avalik istung, kus arutati kohalike elanike küsimusi seoses Mündi tänavale planeeritud psüühiliste erivajadustega inimeste koduga.

AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd: “Küsimusi vaadates saame aru, et kohalikud hoolivad nii enda kogukonna kui meie elanike turvalisusest ning ei ole põhimõtteliselt vastu erivajadustega inimeste elamisele Paides. Vaadates Eesti meedias kajastatud lugusid, on arusaadav, et kogukonnal sellised küsimused tekkisid. Arvestades, et meedia eesmärk on rääkida erakordsetest sündmustest, siis kajastamist leiavad üksikud keerulised juhtumid, jättes tähelepanuta tavapärase elu.”

11. juuli Järva Teataja toob küll välja kohalike inimeste pöördumise, kuid mitte Hoolekandeteenuste vastuseid inimeste küsimustele. Kinnisvaradirektor Karl Mänd annab põhjalikud vastused küsimustele ja selgitab, mis võib olla müütide taga.

 

1. Paide ja Valkla erinevus

Esimene küsimus seisnes selles, et kas tulevased elanikud on ohtlikud, kuna meedias on kajastatud Valkla hooldekodus toimunud intsidenti.

Vastus: Paidesse tulevad kliendid on sama ohutud kui tavaintelligentsiga inimesed. Valklas asub teenuseüksus inimestele, kes on erihoolekandeteenusele suunatud kohtu otsusega. Need on inimesed, kes võivad olla endale ning teistele ohtlikud ja kellele teised teenused ei sobi. See on väike ja eriline kliendigrupp – kui Eestis on meie kodudes kokku 2400 inimest, siis Valkla kliente on neist 90.

Samas tuleb öelda, et viidatud Ekspressi artikkel liialdas oluliselt kehavigastuste hulgaga ja jättis mulje, nagu kõik Valkla kliendid oleksid vägivaldsed. Eelmisel aastal oli Valklas kokku 138 klienti ja viidatud probleeme oli nendest viiega. Kuigi ka üks vägivallajuhtum on liiga palju, on ülekohtune jätta mulje, et kõik Valkla elanikud on probleemsed.

Paidesse on mõeldud teine teenus. Siia soovime ehitada nelja korteriga elamu 24-le psüühilise haigusega inimesele. Seda tüüpi haigused on tekkinud elu jooksul üle töötamise, sõltuvusprobleemide, trauma vms tõttu. Psüühikahäire on ravimitega kontrollitav, mis võimaldab paljudel elanikel käia tööl ja osaleda kogukonna elus. Nad vajavad küll toimingutes abi ja toetust, kuid statistika kinnitab, et ööpäevaringse toega elavad kliendid on täpselt sama ohutud kui ülejäänud Paide inimesed.

 

2. Kogukondade vastuseis

Miks on Keilas, Tartus, Antslas ja Põltsamaal tekkinud elanike vastuseis?

Vastus: Enamuses kohtades vastuseisu meie kodudele ei ole. Hetkel on meie ettevõttel 21 ööpäevaringse toega kodu (nagu plaanime Paidesse) ja lisaks seitse eramut ning 65 korterit, kus tegevusjuhendaja on toeks päevasel ajal. Probleeme on tekkinud neist üksikutega.

Selgitused mainitud asukohtade osas:

Keilasse aadressile Kaare 2 rajame samasuguse maja nagu Paidesse. Hetkel on käimas projekteerimine, kuu aja pärast plaanime alustada ehitustegevusega. Plaan on see valmis saada umbes aasta pärast. Kohalik kogukond on toetav ja neilt ei ole tulnud ühtegi vastuväidet.
Probleemid tekkisid Keila linnavalitsuse loodava üksusega, mis kohalike sõnul ei sobi eliitpiirkonda. Praeguse info kohaselt on ka see vastuseis lahenemas.

Tartus on probleeme olnud Laseri tänava kortermajas asuva üksusega. Seal on tegemist paari aktiivse elaniku vastasseisuga, kes leiavad, et  uues kortermajas ei tohiks üldse erivajadustega inimesi olla. Näiteks võivad teised majaelanikud oma rõdudel suitsetada, kuid meie klientidel seda ei lubata ja esitatakse kaebusi. On olnud ka etteheiteid, et meie kliendid kulutavad liiga palju välisust, käies õues rohkem kui teised inimesed.

Antslasse soovis erivajadustega inimeste kodu rajada Lõuna-Eesti Hooldekeskus. Seal oli küll elanike vastuseis, kuid kodu ehitamine jäi ära tehnilistel põhjustel, mitte vastuseisu tõttu.

Põltsamaal on kohalikud inimesed väljendanud selget soovi, et me ehitaksime linna psüühiliste erivajadustega inimeste kodu, küsimusi tekitas konkreetne asukoht südalinnas. Kohaliku kogukonna esindajad pakkusid välja alternatiivsed võimalused, kuhu võiksime kodu ehitada ja toetavad nendes asukohtades kodu rajamist. Pakutud kruntidest üks on ca 20 meetrit ja teine 100 meetrit eemal meie algselt pakutud asukohast.

 

3. Liikluskoormus Mündi tänaval

Planeeritud piimatööstus tõstab oluliselt Mündi tänava liikluskoormust. Kas tulevastel elanikel on seal ohutu elada?

Vastus: Jah, seal on ohutu elada. Paide linnavalitsuse andmetel on Mündi tänav rekonstrueeritud, arvestades juba tulevase piimatööstuse lisanduvat liikluskoormust. Tulenevalt sellest rajati sinna nii ohutussaared kui ülekäigurajad, et liiklemine oleks jalakäiatele ohutu.

Samuti saame võrdluse tuua teiste sama tüüpi kodudega, mis  asuvad näiteks Tallinnas Kadaka tee ääres või Pärnus Oja tänaval, mis on mõlemad väga suure liikluskoormusega. Loomulikult peavad kõik jalakäiad olema tiheda liiklusega teede juures tähelepanelikud, kuid tänava ääres elamine ei ole meie elanikele kuidagi ohtlikum kui teistele Mündi tänava ääres elavatele inimestele.

 

4. Projekteerimistingimuste väljastamata jätmine

Pöördumise allkirjastanud inimesed tegid linnavalitsusele ettepaneku jätta projekteerimistingimused väljastamata.

Vastus: Meie hinnangul ei ole linnavalitsusel alust jätta projekteerimistingimused väljastamata. Projekteerimistingimustega soovime täpsustada kehiva detailplaneeringuga seatud tingimusi. Leiame, et peale planeeringu kehtestamist (enam kui kümme aastat tagasi) on ilmnenud uusi asjaolusid, mistõttu krundi hoonestamine planeeritud tingimustel ei ole otstarbekas. Tegemist on üksnes tehniliste nüanssidega, mis puudutavad krundile ligipääsu ning keskkütte vahetamist maakütte vastu. Jätkuvalt on kavas ehitada krundile eluhoone.”

Linnavalitsusel on seaduslik õigus projekteerimistingimused väljastamata jätta, kui selleks on seaduslik alus, ammendav loetelu keeldumise põhjustest on toodud ehitusseadustikus.

 

Loomulikult saame aru, et erivajadustega inimeste kogukonda elama asumine võib tekitada kõhklusi. Paide elanike küsimustele vastamine on meie jaoks oluline kogu planeerimise ja ehitustegevuse vältel.

Tuleme hea meelega elanikega kohtuma ning soovi korral korraldame ka külaskäigu mõnda meie olemasolevasse kodusse, et Paide kogukonnal tekiks parem ettekujutus, millist tüüpi maja me ehitama hakkame.


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!