Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Viljandi koolilood – mida õpitakse?

Viljandi koolilood – mida õpitakse?

Viljandi kliendid on väga õpihimulised ja avatud uutele teadmistele. Vaatame lähemalt, mida õpitakse Viljandi Kutseõppekeskuses.  

Männimäe  

Männimäe Kodu kõik kümme KE klienti õpivad Viljandi Kutseõppekeskuses puhastusteenindaja abiliseks. Alguse sai kõik 2018. aasta suvel, kui uurisime klientidele erinevaid õppimisvõimalusi. Koolide kodulehti uurides selgus, et Viljandi Kutseõppekeskus pakub õppimisvõimalust eelneva hariduse nõudeta haridusliku erivajadusega õppijale (HEV). Esialgu pakuti kohta mõnele kliendile ja päevases õppes. Võtsime kooliga ühendust, kirjeldasime oma klientide vajadusi ning seejärel koostas kool õppekava. Meie kliendid said võimaluse omandada puhastusteeninduse eriala abilise tase 2 eriala.  

Meie kümnest kliendist jäi siiski väheks ja asusime õpilasi juurde otsima. Levitasime õppimisvõimaluse infot Viljandi erivajadusega inimestega tegelevate organisatsioonide seas ja leidsime juurde 4 õpilast. Oktoobris 2018 asus õppima 14 puhastusteenindaja õpilast.  

Õppetöö 

Koolis käime igal esmaspäeval ja kord kuus ka ühel teisipäeval. Tunnid algavad 9:00, õppetöö toimub valdavalt kahes grupis. Suureks abiks on hästi korraldatud tasuta ühistransport. Mõned meie kliendid omavad hetkel avalikul tööturul lausa kahte töökohta. Tegevusjuhendajatele on suur väljakutse korraldada kooli, töö ja vaba aja tegevusi nii, et kõik laabuks ja kõikidest tegevustest ka rõõmu tuntaks. 

Esimesel aastal oli meil koolielu korraldamisel suureks toeks SA Hea Hoog töötamise toetamise tegevusjuhendaja. Õpime ju suuresti selleks, et omandada oskused ja töövõtted ning olla avalikul tööturul konkurentsivõimelisemad. Töötamise toetamise juhendaja teab kõige paremini, milliseid tööalaseid oskusi tööandja hindab ja oskab anda omapoolseid soovitusi õppekava koostamisel. Klientide koolitamine on meeskonnatöö ja kõik mõtted ning ettepanekud väga oodatud. 

Kooli lõpuni on veel mõned kuud ja vara teha kokkuvõtteid. Kolm klienti on avaldanud soovi sooritada ka kutseeksam. Kindel on, et klientidele õppetegevus väga meeldib. Puudumisi pole ja tundidest osavõtt aktiivne. Koolis toimub ka palju teisi huvitavaid tegevusi, nt viimati rääkis Eesti tuntud zooloogi Aleksei Turovski zoopedagoogikast, kuidas loomad õpivad ja arenevad läbi õppimise.  

Tänu kooli poolt pakutavatele valikainetele oleme õppinud valmistama erinevaid tervislike toite, küpsetanud koos Saksa meisterpagar Hermanniga mandlisaia ning täienenud on meie retseptivaru. Oleme teadlikumad tööturu teenuste osas, osalesime perekonnaõpetuse teemalistel aruteludel, kasutame arvutit ja teeme väljasõite. Omalt poolt oleme andnud koolile hindamatu kogemuse täiskasvanud erivajadusega inimeste õpetamisel.  

Loodame väga koostööle kooliga ka tulevikus. Tänaseks on õpingutega jätkamise soovi avaldanud enamus õpilastest.
Kuidas ja millises vormis õppetöö toimuma hakkaks on veel lahtine. Mõte on läheneda igale inimesele individuaalselt, just tema isikupära ja soove arvestavalt! 

Viljandi Näituse ÖH ja Karula IET   

Meie Männimäe KE kliendid olid kevadel lõpetamas edukat esimest õppeaastat Viljandi kutseõppekeskuses puhastusteenindaja abilise õppekaval  ja olime kutsutud kooli koosolekule.  Seal saimegi rääkida arvuti- ja teenindusõppeosakonna juht Tiina Tambetile ja sotsiaalpedagoog Maili Mäehundile, et oleksime huvitatud  lisaks ka ÖH ja IET klientide koolitamisest. Huvi oli mõlemapoolne ning suve jooksul kohtusid õpetajad mitmel korral meie ÖH ja IET klientide ja nende lähedastega, et koostada sobilik õppekava.  

Koos kooli esindajatega leidsime, et meie klientidele oleks vajalik ja sobilik õppida köögiabilise õppekaval. Näituse Kodu kliendid abistavad iga päev toitlustusteenindajat toidu valmistamisel ning hoiavad oma maja ja aia korras. Kahjuks on nende oskused ja teadmised napid ning nad vajavad pidevat juhendamist, nii on nende senine tööpanus on olnud väike. IET klientidele on õpe vajalik igapäevaste toimetulekuoskuste suurendamiseks ja kinnistamiseks. Õppekava kokkupanekul saime ise sõna sekka öelda ja meie klientidele õpetatakse esimesel õppeaastal nii aiandust, koristamist, arvutit kui ka rahvuskultuuri.  

Tegime suurt selgitustööd meie klientide eestkostjatele õppimise vajalikkusest ja kasulikkusest tulevikku vaadates. Organiseerisime ja aitasime kooli astumise avalduste ning dokumentide täitmisega. Palju oli vaja selgitada ja vahendada suhtlust kooli ning lähedaste vahel.  

Õppetöö 

Tänaseks õpivad köögiabilise koolitusel kaheksa ÖH ja kolm IET klienti. Meie IET teenuse klientidele on selline õppimine väga hea lahendus, sest on ju nemad need noored, kes alles mõned aastad tagasi on kooli lõpetatud. Köögiabilise koolitusega avanes neil nüüd hea võimalus oma haridusteed jätkata.  

Näituse Kodu ja IET klientide õppetöö kestab kokku kaks aastat ja toimub kord nädalas kolmapäeviti. Esimesel õppeaastal toimub osa õppetööst Näituse Kodus, et kliendid õpiksid tuttavas keskkonnas harjumuspäraste vahenditega. Tore on see, et õppetööst saavad natuke osa ka teised kodus olevad kliendid. Sellest lähtuvalt ongi õpetajate teinud ettepanekud veel kliente õppegrupiga  liita.  

Keskmiselt kord kuus toimuvad tunnid koolis ja sinna saamiseks kasutame meie ettevõtte invatransporti, sest üks meie klient liigub ratastooliga ja teine rulaatoriga. Nüüdseks on meie kliendid juba kohanenud kooli ja õpetajatega. Suurt huvi pakuvad õppuritele põnevad kooli õppevahendid (näit. interaktiivne tahvel). Nad on juba õppinud koolitunnis viisakalt käituma ja kordamööda rääkima. 

Veebruaris andsime VIKK-is avatud uste päeva aktusel AS Hoolekandeteenused poolt  üle tänukirja  kooli direktor Tarmo Loodusele. Hilisemal vestlusel hr Loodusega andis ta teada koolipoolsest valmisolekust  jätkata ka edaspidi meie kliente koolitamist. Õpetajate tagasisidest on samuti selgunud, et see kursus on neile endilegi olnud väga arendav. Kursusejuhendaja on avaldanud, et kool kavatseb tulevikku vaadates edasi arendada erivajadustega inimeste ametiõpet.  

Hea koostöö ja avatud suhtlus on kõige alus! 

Kaia Lepik, Kesk-Lõuna klienditöö juht 

Tiina Jams, Männimäe KE tegevusjuhendaja


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!