Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Projektide rahastamine ja valmimisetapid

Projektide rahastamine ja valmimisetapid

Suurte kodude ümberkujundamise ja uute kodude loomise protsessi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“tegevuse 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ raames.

 

Projekt: Sõmera Kodu reorganiseerimine

AS Hoolekandeteenused loob ERF-i meetmega Sõmera Kodu reorganiseerimise käigus psüühilise erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused asukohtades, kus on suuremad võimalused eneseteostuseks ning osalemiseks ühiskondlikus elus. Projekti tulemusel luuakse Haapsallu, Jõgevale, Kuressaarde, Pärnusse, Raplasse, Sillamäele, Tallinnasse ja Tartusse 136 kogukonnas elamise ning Keilasse, Kohtla-Järvele, Kuressaarde, Põltsamaale, Põlvasse, Pärnusse, Raplasse ja Narva 234 ööpäevaringset kliendikohta.

Projekti rakendamise eeldatav tähtaeg: 31.03.2023

Projekti eeldatav maksumus: 12 103 850 € (maksimaalselt Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa 10 288 273 €)

Projekti eesmärk: psüühilise erivajadusega inimestele paremate elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste loomine Sõmera Kodu asemel väiksemates teenuseüksustes.

Projekti tulemus: luuakse Haapsallu, Jõgevale, Keilasse, Kohtla-Järvele, Kuressaarde, Põltsamaale, Põlvasse, Pärnusse, Raplasse, Sillamäele, Tallinnasse, Tartusse ja Narva 136 kogukonnas elamise ning 234 ööpäevaringset kliendikohta.

Valminud teenuseüksused:

2016  
Neli korterit Tartus, 15 kogukonnas elamise teenusekohta
Kaks korterit Pärnus, 10 kogukonnase elamise teenusekohta

2017  
Teenuseüksus Raplas, 10 kogukonnas elamise teenusekohta
Teenuseüksus Tartus, 7 kogukonnas elamise teenusekohta
Korter Jõgeval, 3 kogukonnas elamise teenusekohta
Teenuseüksus Haapsalus,10 kogukonnas elamise teenusekohta
Teenuseüksus Kuressaares,10 kogukonnas elamise teenusekohta

2018 
Teenuseüksus Pärnus, 10 kogukonnas elamise teenusekohta
Korter Tartus, 3 kogukonnas elamise teenusekohta

2019
Teenuseüksused Tallinnas, 21 kogukonnas elamise teenusekohta
Teenuseüksus Sillamäel, 10 kogukonnas elamise teenusekohta
Teenuseüksus Kuressaares, 10 kogukonnas elamise teenusekohta

2020
Teenuseüksused Tallinnas, 9 kogukonnas elamise teenusekohta ja 24 ööpäevaringse erihooldusteenuse kohta
Teenuseüksus Ahtmes, 24 ööpäevaringse erihooldusteenuse kohta
Teenuseüksus Põltsamaal, 24 ööpäevaringse erihooldusteenuse kohta
Teenuseüksus Paides, 24 ööpäevaringse erihooldusteenuse kohta

2021
Teenuseüksus Pärnus, 30 ööpäevaringse erihooldusteenuse kohta
Teenuseüksus Raplas, 30 ööpäevaringse erihooldusteenuse kohta
Teenuseüksus Kuressaares, 24 ööpäevaringse erihooldusteenuse kohta
Teenuseüksus Tartus, 10 kogukonnas elamise teenusekohta

2022

Teenuseüksus Põlvas, 30 ööpäevaringse erihooldusteenuse kohta
Teenuseüksus Narvas, 24 ööpäevaringse erihooldusteenuse kohta

.

Projekt: Teenuseüksuste rajamine erivajadusega inimestele

AS Hoolekandeteenused loob ERF-i meetme toel projekti “Teenuseüksuste rajamine erivajadusega inimestele” käigus Valkla Kodus teenust saavatele inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Uued perepõhise elukorraldusega üksused, kus kesksel kohal on erivajadusega inimene ning tema vajadused, loob parimad võimalused inimese sotsiaalseks taastumiseks ning tema tagasipöördumiseks igapäevaellu. 64st teenusekohast pooled luuakse Tallinnasse ja pooled Sillamäele.

Kogumaksumus (EUR): 3 200 000,00
Abikõlbliku kulu summa (EUR): 3 200 000,00
Taotletud toetuse määr (%): 85,00
Taotletav toetuse summa (EUR): 2 720 000,00
Omafinantseeringu summa (EUR): 480 000,00

Projekti algus ja lõpp:   01.01.2018-27.06.2021

.

Võisiku Kodu reorganiseerimine

Abikõlblikkuse periood 13.08.2020–28.08.2023

Eelarve  
ERFi toetus 6 375 000 – 85%
Riiklik kaasfinantseering 1 125 000 – 15%
Eelarve kokku 7 500 000 – 100%

Võisiku Kodu reorganiseerimise lõpuleviimine

Tegevuse tulemusena viiakse lõpule Võisiku Kodu reorganiseerimine. Selleks reorganiseeritakse 114 ööpäevaringse erihooldusteenuse teenusekohta ja kuus autismispektri häiretega täiskasvanutele mõeldud ööpäevaringse erihooldusteenuse teenusekohta väiksematesse, peresarnastesse teenuseüksustesse.

Tegevuse tulemusena rajatakse teenuseüksused üle Eesti (sh eraldi teenuseüksus autismispektri häiretega täiskasvanutele), millest vähemalt üks on Tallinna linnas või Harju maakonnas. See aitab luua tingimused minimaalse vajaliku kogukondliku elukorralduse tagamiseks ja paremad eeldused psüühilise erivajadusega isikute ühiskonda integreerimisel.

2022

Teenuseüksus Valgas, 24 kliendikohta
Teenuseüksus Rakveres, 30 kliendikohta

2023

Teenuseüksus Narvas, 6 kliendikohta
Teenuseüksus Tallinnas, 30 kliendikohta
Teenuseüksus Pärnus, 6 kliendikohta
Teenuseüksus Tartus, 24 kliendikohta

 

Projekt: Võisiku Kodu reorganiseerimine (AS Hoolekandeteenused)

AS Hoolekandeteenused rajab Võisiku Kodu reorganiseerimise projekti raames seitse uut teenuseüksust. Loodavad teenuseüksused rajatakse linnadesse ja vallakeskustesse, kus on kättesaadavad kõik vajalikud teenused ning on loodud eeldused ja võimalused erivajadusega inimestele töötamiseks nii avatud tööturul kui ka kaitstud tööna. Antud asukohtadesse loodavate teenuseüksuste sihtgrupiks on kogukonna elamise kliendid, kes täna on ööpäevaringsel teenusel.

Projekti tähtaeg: 31.12.2018

Projekti eeldatav maksumus: 1 912 900 € (maksimaalselt Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa 1 625 965 €)

Projekti eesmärk: psüühilise erivajadusega inimestele paremate elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste  loomine Võisiku Kodu asemel väiksemates teenuseüksuses Jõhvis, Paides, Türil, Tartus, Viljandis, Kundas.

Projekti tulemus: 67 kogukonnas elamise teenusekohta

Valminud teenuseüksused:

2016 teenuseüksus Jõhvis, 10 kogukonnas elamise teenusekohta
2017  teenuseüksus Viljandis, 10 kogukonnas elamise teenusekohta
kaks korterit Tartus, 7 kogukonnas elamise teenusekohta
teenuseüksus Paides, 10 kogukonnas elamise teenusekohta
2018  teenuseüksus Türil, 10 kogukonnas elamise teenusekohta
teenuseüksus Kundas, 20 kogukonnas elamise teenusekohta

 

Projekt: Erastvere Kodu reorganiseerimine

Projekti tähtaeg: 31.12.2018

Projekti eeldatav maksumus: 2 520 550 € (maksimaalselt Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa 2 142 467 €)

Projekti eesmärk: psüühilise erivajadusega inimestele paremate elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste loomine Erastvere Kodu asemel väiksemates teenuseüksustes Tartus, Jõgeval, Tallinnas

Projekti tulemus: 80 kvaliteetset teenuskohta, sh vähemalt 32 kogukonnas elamise teenuskohta

Valminud teenuseüksused:

2016  üks korter Tartus, 2 kogukonnas elamise teenusekohta
2017  teenuseüksus Jõgeval, 10 kogukonnas elamise teenusekohta
teenuseüksus Jõhvis, 10 kogukonnas elamise teenusekohta
2018  üks korter Jõhvis, 3 kogukonnas elamise teenusekohta

 

Projekt: Imastu Kool-Kodu reorganiseerimine

Projekti tähtaeg: 31.12.2018

Projekti eeldatav maksumus: 1 923 200 € (maksimaalselt Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa 1 634 720 €)

Projekti eesmärk: psüühilise erivajadusega inimestele paremate elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste loomine Imastu Kool-kodu asemel väiksemates teenuseüksustes Jõgeval, Rakveres, Tallinnas.

Projekti tulemus: 70 kvaliteetset teenuskohta, sh vähemalt 16 kogukonnas elamise teenuskohta

Valminud teenuseüksused:

2016 üks korter Tartus, 3 kogukonnas elamise teenusekohta
teenuseüksus Tallinnas, 10 kogukonnas elamise teenusekohta
2017 üks korter Jõgeval, 3 kogukonnas elamise teenusekohta

 

Projekt: Koluvere Kodu reorganiseerimine

Projekti tähtaeg: 31.12.2018

Projekti eeldatav maksumus: 3 747 060 € (maksimaalselt Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa 3 185 001 €)

Projekti eesmärk: psüühilise erivajadusega inimestele paremate elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste loomine Koluvere Kodu asemel väiksemates teenuseüksustes Tallinnas, Haapsalus, Tartus, Kundas, Paldiskis ja Keilas

Projekti tulemus: 119 kvaliteetset teenuskohta, sh vähemalt 47 kogukonnas elamise teenuskohta

Valminud teenuseüksused:

2015  üks korter Tallinnas, kogukonnas elamise teenusekohta
2017  üks korter Tartus, 3 kogukonnas elamise teenusekohta
teenuseüksus Haapsalus, 10 kogukonnas elamise teenusekohta
teenuseüksus Ahtmel, 10 kogukonnas elamise teenusekohta
teenuseüksus Paldiskis, 10 kogukonnas elamise teenusekohta

 

Projekt: Tori Kodu reorganiseerimine

Projekti tähtaeg: 31.12.2018

Projekti eeldatav maksumus: 2 098 200 € (maksimaalselt Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa 1 783 470 €)

Projekti eesmärk: psüühilise erivajadusega inimestele paremate elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste loomine Tori Kodu asemel väiksemates teenuseüksustes Tallinnas

Projekti tulemus: 64 kvaliteetset teenuskohta, sh vähemalt 16 kogukonnas elamise teenuskohta

Valminud teenuseüksused:

2015  kaks korterit Tallinnas, kogukonnas elamise teenusekohta
2016  teenuseüksus Tallinnas,10 kogukonnas elamise teenusekohta
2018  teenuseüksus Tallinnas, 24 ööpäevaringse erihoolduse teenusekohta

 


Tagasi

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!